Σάββατο, 20 Νοεμβρίου 2010

Να που πάνε οι εισφορές μας...

Για όσους δε γνωρίζουν το πρώην ΤΣΜΕΔΕ είναι ο βασικός μετόχους της Τράπεζας Αττικής και μάλιστα πέρισυ αύξησε τη συμμετοχή του κατά 120 εκατ. € λόγω αύξησης μετοχικού κεφαλαίου. Ο κ. Γαμβρίλης είναι ταυτόχρονα :
  1. ο Πρόεδρος του πρώην ΤΣΜΕΔΕ (νυν τομέας μηχανικών του ΕΤΑΑ) 
  2. ένας εκ των εκπροσώπων του ΤΕΕ σε αυτό
  3. ο Διευθύνων Σύμβουλος της Τράπεζας Αττικής

«...η Attica Bank ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας της θυγατρικής της εταιρείας Attica Finance ΑΕΠΕΥ, η οποία αποτελεί προϊόν της συνεργασίας της Αttica Bank με τη Δυναμική Χρηματιστηριακή ΑΕΠΕΥ. Η Attica Finance πρόκειται να ενεργοποιηθεί σε τομείς της οικονομίας με θετικές προοπτικές, δραστηριοποιούμενη ενδεικτικά: Σε συμβουλευτικά και χρηματοδοτικά έργα που θα σχετίζονται με αναδιάρθρωση των ΟΤΑ, σε προγράμματα χρηματοδότησης έργων υποδομής μέσω ΣΔΙΤ, σε έργα που αφορoύν επενδύσεις για την ανάπτυξη υποδομών εκμετάλλευσης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, σε έργα που σχετίζονται με την οργάνωση και διαχείριση επαγγελματικών ταμείων ασφάλισης, στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών προς μικρομεσαίες επιχειρήσεις... ο Πρόεδρος και Εντεταλμένος Σύμβουλος της Attica Bank κ. Ιωάννης Γαμβρίλης, σημείωσε τα εξής... Στις εξελίξεις αυτές, η Τράπεζα έχοντας την στήριξη του βασικού της μετόχου, του ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ- ανταποκρίνεται διερευνώντας και υλοποιώντας συνεργασίες με υγιείς και δραστήριες δυνάμεις του ιδιωτικού τομέα...»
http://www.naftemporiki.gr/news/athexstory.asp?id=1891669

«Ο κ. Ι. Γαμβρίλης άφησε με τις δηλώσεις του, να εννοηθεί ότι θα επιθυμούσε την ιδιωτικοποίηση των ποσοστών της τράπεζας που κατέχει το δημόσιο μέσω του Τ.Τ. (22%) και του Παρακαταθηκών και Δανείων (19%) αφού δήλωσε χαρακτηριστικά ότι επιθυμεί να απομακρυνθεί από την αγκαλιά του Δημοσίου με τη στενή έννοια.» 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου