Πέμπτη, 8 Νοεμβρίου 2018

Παρεμβάσεις της ΕΜΔΥΔΑΣ στο ΤΕΕ για δυνατότητα αναδρομικής διαγραφής και επανόδου στο ΤΕΕ Δημοσίων Υπαλλήλων Μηχανικών και Αποσπάσεων από και προς το ΤΕΕ

Π.Ο. Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ.
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

ΕΝΩΣΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ


Μαυρομματαίων 17, 104 34 ΑΘΗΝΑ
τηλ: 210-88.16.583 fax: 210-82.59.410 e-mail: emdydas@tee.gr URL: www.emdydas.gr
Αθήνα, 5-11-2018
Αρ. Πρωτ. : 7561

Προς: Πρόεδρο και Δ.Ε. του ΤΕΕ

Κοιν. 1. Γεν. Γραμμ. Κοιν. Ασφ. κα Βρακά Στ.
2. Συμβ. Επιτροπή Επιστημόνων ΕΦΚΑ.

Θέμα : Δυνατότητα αναδρομικής διαγραφής και επανόδου στο ΤΕΕ Δημοσίων Υπαλλήλων Μηχανικών.


Συνάδελφε Πρόεδρε, μέλη της ΔΕ του ΤΕΕ
Απευθυνόμαστε σε εσάς σχετικά με ένα θέμα που έχει ανακύψει σχετικά με τη διαδικασία αναδρομικής διαγραφής και επανόδου στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος, συναδέλφων μας Διπλωματούχων Μηχανικών Δημοσίων Υπαλλήλων, κατά το διάστημα που βρίσκονται σε Νόμιμη άδεια άνευ αποδοχών.
Πολλοί συνάδελφοι μας Δημόσιοι Υπάλληλοι Μηχανικοί, κατά το πρόσφατο παρελθόν, για λόγους προσωπικούς, οικογενειακούς ή υγείας, αναγκάστηκαν να πάρουν από τις Υπηρεσίες του Νόμιμες Άδειες Άνευ Αποδοχών (σύμφωνα με τις προβλέψεις του Υπαλληλικού Κώδικα άρθρα 51,53 του Ν.3528/07, άρθρο 37 του Ν. 3986/11 και άρθρο 2 του Ν.4210/13). Κατά το διάστημα αυτό ουδέποτε άσκησαν ιδιωτικό έργο ή οποιαδήποτε δραστηριότητα μηχανικού, όπως μπορεί να πιστοποιηθεί από τα κλειστά ή ανύπαρκτα βιβλία στη Εφορία, από τις αρμόδιες Περιφέρειες, αλλά και από τα ηλεκτρονικά συστήματα του ΤΕΕ.
Οι συνάδελφοι μας αυτοί όπως γνωρίζουμε λόγω της ασφάλισης της ιδιότητας του μηχανικού, ήταν υπόχρεοι να καταβάλλουν ασφαλιστικές εισφορές στο ΤΣΜΕΔΕ ωσάν να ήμουν αυτοαπασχολούμενοι. Τις εισφορές αυτές όπως όλοι κατανοούμε, είναι πρακτικά αδύνατο να τις καταβάλλει κανείς, από τη στιγμή που το διάστημα αυτό, δεν ασκούσαν ουδεμία επαγγελματική δραστηριότητα. Η μόνη λύση που απομένει για τις περιπτώσεις αυτές είναι η αναδρομική διαγραφή τους από μέλη του ΤΕΕ με απόφαση της ΔΕ του ΤΕΕ, όπως ακριβώς γίνεται και με εκατοντάδες άλλες περιπτώσεις ελεύθερων επαγγελματιών συναδέλφων μας και η επάνοδος τους ως μέλη του, όταν επιστρέψουν στην Υπηρεσία τους για να αναλάβουν ξανά καθήκοντα ως Διπλωματούχοι Μηχανικοί. Το διάστημα της νόμιμης απουσίας τους ουδεμία δραστηριότητα μηχανικού είχαν και η ιδιότητα τους ως Δημόσιοι Υπάλληλοι είναι ανεξάρτητη από την ιδιότητα τους ως Μηχανικοί.
Ο πρόσφατος Ν. 4488/17 ο οποίος αποσύνδεσε την ασφάλιση από την ιδιότητα, έχει επιλύσει το μεγάλο αυτό θέμα αναδρομικά από 1/1/2017, για προγενέστερα όμως διαστήματα η αναδρομική διαγραφή και η επάνοδος αποτελούν, προς το παρόν, το μοναδικό τρόπο απαλλαγής των συναδέλφων μας από ένα υπέρογκο και εξοντωτικό, ασφαλιστικό χρέος.
Σας καλούμε με θετικό πνεύμα να συμβάλλετε στη λύση του προβλήματος αυτού και είμαστε στη διάθεση σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.


Μαυρομματαίων 17, 104 34 ΑΘΗΝΑ
τηλ: 210-88.16.583 fax: 210-82.59.410 e-mail: emdydas@tee.gr URL: www.emdydas.gr
Αθήνα, 7-11-2018
Αρ. Πρωτ. : 7566

Προς: Πρόεδρο και Δ.Ε. του ΤΕΕ
Κοιν. 1. Γεν. Διευθύντρια Διοικητικού ΥΠ.Υ.ΜΕ. κα Τσίρου
2. Γεν. Γραμματέα Υπ. Διοικ. Ανασυγκρότησης
κ. Θεοδωράκη
Θέμα : Δυνατότητα απόσπασης Υπαλλήλων από και προς το ΤΕΕ.
Συνάδελφε Πρόεδρε, μέλη της ΔΕ του ΤΕΕ.
Απευθυνόμαστε σε εσάς σχετικά με ένα θέμα που έχει ανακύψει σχετικά με την απόρριψη από την Υπηρεσία του αιτήματος συναδέλφου μας Διπλωματούχου Μηχανικού, υπαλλήλου του ΤΕΕ, για την απόσπαση του σε άλλο φορέα (Υπουργείο). Η αίτηση του καθόλα νόμιμη, με χρήση των διατάξεων της εθελοντικής κινητικότητας, έγινε αποδεκτή από το Φορέα Υποδοχής, ενώ δεν προχωρά από το ΤΕΕ. Παρακαλούμε όπως μας εξηγήσετε τους λόγους απόρριψης του αιτήματος του, τις σχετικές διαδικασίες που ακολουθήθηκαν και τη γνωμοδότηση της Νομικής Συμβούλου του ΤΕΕ και να μας τις διαβιβάσετε. Ο αποκλεισμός του ΤΕΕ ως Φορέα, από το μηχανισμό κινητικότητας όπως καταλαβαίνετε θα δημιουργήσει πολλαπλές επιπτώσεις τόσο στη λειτουργία του, λόγω αδυναμίας προσέλκυσης υπαλλήλων, όσο και στις δυνατότητες υπηρεσιακής εξέλιξης των Υπαλλήλων του.

Σας καλούμε με θετικό πνεύμα να συμβάλλετε στη λύση του προβλήματος αυτού και είμαστε στη διάθεση σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου