Παρασκευή, 27 Ιουλίου 2018

ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ: Θέματα που έχουν ανακύψει σχετικά με τη διαδικασία πλήρωσης θέσεων Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων και Διευθύνσεων

Π.Ο.   Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ  ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ
ΕΝΩΣΕΩΝ  ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  ΔΗΜΟΣΙΩΝ  ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ  ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ  ΑΝΩΤΑΤΩΝ  ΣΧΟΛΩΝ

Μαυρομματαίων 17,  104 34  ΑΘΗΝΑ
τηλ: 210-88.16.583  fax: 210-82.59.410 e-mail: emdydas@tee.gr URL: www.emdydas.gr
                                                                            
Αρ. Πρωτ.:  7445                                                            Αθήνα,  23/7/2018
         
    Προς:    1. Υπ. Διοικ. Ανασυγκρ. κα Γεροβασίλη Όλ. 
                 2. Γεν. Γραμματέα κο Θεοδωράκη Γ.    

Θέμα: Θέματα που έχουν ανακύψει σχετικά με τη διαδικασία πλήρωσης θέσεων Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων και Διευθύνσεων

Κα Υπουργέ, Κύριε Γενικέ

Με την παρούσα επιθυμούμε να σας παρουσιάσουμε μια σειρά θεμάτων που έχουν προκύψει σχετικά με τη διαδικασία πλήρωσης θέσεων Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων και Διευθύνσεων και δημιουργούν σοβαρά ζητήματα στις σχετικές διαδικασίες.

Το πρώτο και σημαντικότερο αποτελεί η εφαρμογή της απαράδεκτης τροπολογίας - άρθρο 24Α του Ν. 4369/2016 – η οποία τιμωρεί όσους συναδέλφους πήραν μέρος στη νόμιμη απεργία – αποχή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. και της ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ, από την αξιολόγηση, αποκλείοντάς τους από τις κρίσεις για θέσεις στελεχών (Γεν. Διευθυντές, Διευθυντές, προϊσταμένους). Ήδη έχουμε επισημάνει αρκετές περιπτώσεις (καθ’ όλα αξιόλογων) συναδέλφων μας που αποκλείστηκαν από τη διαδικασία κρίσεων με μοναδικό κριτήριο τη συμμετοχή τους στην απεργία – αποχή. Η εξαίρεση αυτή από μόνη της θέτει σοβαρά ερωτήματα για τη διαδικασία των κρίσεων και των επιλογών που θα γίνουν.

Το δεύτερο έχει να κάνει με τη μη εφαρμογή ενιαίων κανόνων για τη μοριοδότηση των υπό κρίση Υπαλλήλων, όπως χαρακτηριστικά σας έχουμε επισημάνει εγγράφως (Αρ. Πρωτ. 7412/28-6-2018) με αφορμή το Υπ. Πολιτισμού, μια και σε κάποιες περιπτώσεις έχει αναγνωριστεί (και μοριοδοτηθεί) η εκτός Δημοσίου Υπηρεσία σύμφωνα με το ΠΔ 69/2016, ενώ σε άλλες όχι, δημιουργώντας έτσι διακριτές αντιμετωπίσεις σε αντίστοιχες περιπτώσεις, προκρίνοντας κάποιους, έναντι άλλων.

Υπάρχει πληθώρα καταγγελιών από συναδέλφους μας για «φωτογραφικές» προκηρύξεις Υπουργείων που προϊδεάζουν για μια μη αντικειμενική διαδικασία αξιολόγησης. Για παράδειγμα συγκεκριμένη αναφορά Μεταπτυχιακών Τίτλων, επιλεκτική προτίμηση ή μη γνώσης Ξένων Γλωσσών κλπ.

Ο ίδιος ο Ν. 4369/16 έχει σοβαρές αντιφάσεις που θα οδηγήσουν σε τραγελαφικά αποτελέσματα. Αναφέρουμε ενδεικτικά ένα παράδειγμα: Ένας υποψήφιος Υπάλληλος ζητάει να κριθεί ως υποψήφιος για πέντε θέσεις, οπότε αν κριθεί ικανός μπορεί να περάσει από 5 συνεντεύξεις (εάν τα περιγράμματα των θέσεων είναι διαφορετικού αντικειμένου) και να έχει 5 διαφορετικές βαθμολογίες. Κανείς δεν καθορίζει τη σειρά με την οποία θα κριθούν οι θέσεις αυτές, με αποτέλεσμα να μπορούν να επιλεγούν υπάλληλοι με λιγότερα μόρια, έναντι άλλων με περισσότερα ανάλογα με τη σειρά πλήρωσης των θέσεων ευθύνης.

Επίσης όπως σας είχαμε επισημάνει και πριν την ψήφιση του σχετικού Ν. 4369/16 και στην παρ.5 του άρθρου 29 αυτού δίνεται η δυνατότητα: «Σε κάθε περίπτωση και ανεξάρτητα από τα ειδικά προσόντα και τους βασικούς τίτλους σπουδών που μπορεί να εξειδικεύονται με τις οικείες οργανικές διατάξεις οι απόφοιτοι της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Σ.Δ.Δ.Α.) μπορούν να συμμετέχουν ως υποψήφιοι στην προκήρυξη οποιασδήποτε θέσης ευθύνης ανεξαρτήτως του τίτλου σπουδών που κατέχουν». Αυτό δίνει τη δυνατότητα να διεκδικήσουν και να καταλάβουν (κατά προτεραιότητα μάλιστα λόγω αυξημένων μορίων) απόφοιτοι της ΕΣΔΔΑ θέσεις ευθύνης σε Διευθύνσεις και Τμήματα παντελώς άσχετα με το βασικό πτυχίο το οποίο κατέχουν, πχ Νοσηλευτής Διευθυντής Πολεοδομίας κοκ, πρόβλεψη η οποία θα δημιουργήσει τεράστια θέματα λειτουργίας και νομιμότητας, ειδικά σε Τεχνικές Υπηρεσίες.

Στη διάθεση σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου