Τετάρτη, 25 Ιουλίου 2018

ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ: Ειδική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας

Π.Ο.   Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ  ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ
ΕΝΩΣΕΩΝ  ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  ΔΗΜΟΣΙΩΝ  ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ  ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ  ΑΝΩΤΑΤΩΝ  ΣΧΟΛΩΝ
Μαυρομματαίων 17,  104 34  ΑΘΗΝΑ
τηλ: 210-88.16.583  fax: 210-82.59.410 e-mail: emdydas@tee.gr URL: www.emdydas.gr
                                                                            
Αρ. Πρωτ.: 7444                                                                      Αθήνα,   23/7/2018
         
  Προς:     1.  Υπ. Εσωτερικών κο Σκουρλέτη Π.
                2.  Υπ. Υποδομών και Μεταφ. κο Σπίρτζη Χρ.
                3.  Υπ. Διοικ. Ανασυγκρ. κα Γεροβασίλη Όλ.         

Θέμα: Ειδική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας

Κοι Υπουργοί

Με το ΦΕΚ Β΄ 2358/20.06.2018 ενεργοποιήθηκε η «Ειδική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας (Ε.Σ.Σ.Ε.) για τη ρύθμιση των όρων και συνθηκών απασχόλησης των εργαζομένων με σχέση εργασίας Δημοσίου Δικαίου των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) Β' Βαθμού και των Ν.Π.Δ.Δ. αυτών» που υπογράφηκε από την Ομοσπονδία Συλλόγων Υπαλλήλων Αιρετών Περιφερειών Ελλάδας (Ο.Σ.Υ.Α.Π.Ε.) και το Υπ. Εσωτερικών.

Η Ε.Σ.Ε.Ε. η οποία ρυθμίζει μια σειρά από εργασιακά ζητήματα υπαλλήλων των Περιφερειών (αδειών, ωραρίου, συνδικαλιστικά, επιμόρφωσης κλπ), εκτιμούμε ότι οφείλει να επεκταθεί και σε άλλες κατηγορίες υπαλλήλων (ΟΤΑ Α’ βαθμού, Υπουργεία, ΝΠΔΔ) με αντίστοιχες προβλέψεις. Για το λόγο αυτό σας καλούμε σε διάλογο ώστε να διερευνήσουμε τρόπους συνυπογραφής αντίστοιχης Ειδικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας με την Ομοσπονδία μας την ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ, η οποία υπενθυμίζουμε ότι εκπροσωπεί το σύνολο των Διπλωματούχων Μηχανικών που απασχολούνται στη Δημόσια Διοίκηση.

Στη διάθεση σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.


ΦΕΚ_2358_ΕΣΣΕ.pdf

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου