Δευτέρα, 28 Μαΐου 2018

Προβλήματα στη λειτουργία της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας Δήμου Ιωαννιτών

ΕΝΩΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ
(Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ.)
ΗΠΕΙΡΟΥ - ΚΕΡΚΥΡΑΣ - ΛΕΥΚΑΔΑΣ

5ο χλμ ΕΟ Ιωαννίνων-Κοζάνης, 454 45 ΙΩΑΝΝΙΝΑ
Τηλ.: 2651027475-2651031323 Fax: 2651074255 E-Mail:emdydas.h.k.l@gmail.com

Ιωάννινα, 21 Μαΐου 2018
Αρ. Πρωτ. :473/103
Προς :
Αποδέκτες Πίνακα Διανομής

Θέμα
:
Προβλήματα στη λειτουργία της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας Δήμου ΙωαννιτώνΠαρακολουθούμε τα τελευταία χρόνια, μια συνειδητή επιλογή υποβάθμισης των Δημοσίων Υπηρεσιών και κατά συνέπεια υποβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών εξυπηρέτησης του πολίτη.
Μετά από αναφορά συναδέλφων μας, η Δ/νση Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας, του Δ.Ιωαννιτών θεωρείται ως παράδειγμα υποβαθμισμένης Υπηρεσίας καθώς το προσωπικό της μειώθηκε πάνω από 50%. Συγκεκριμένα, το έτος 2010 αποτελούνταν από τουλάχιστον εξήντα-πέντε (65) υπαλλήλους, ενώ τώρα στελεχώνεται με λιγότερα από τριάντα (30) υπαλλήλους, από τους οποίους δώδεκα (12) υπάλληλοι ειδικότητας Π.Ε. Μηχανικών, πέντε (5) υπάλληλοι ειδικότητας Τ.Ε. Μηχανικών. Το πρόβλημα της υποστελέχωσης έχει ως αποτέλεσμα να παρατηρείται μη ικανοποιητική έως ανεπαρκής εξυπηρέτηση των υποβαλλομένων αιτημάτων και κατά συνέπεια την εκδήλωση παραπόνων και τη δημιουργία προστριβών από τη μεριά των πολιτών. Ειδικότερα:
 • Το Τμήμα Έκδοσης Οικοδομικών Αδειών, με δεδομένο ότι εκτείνεται χωρικά σε όλο τον Ν.Ιωαννίνων εκτός του Δ.Κόνιτσας, στελεχώνεται από τρεις (3) υπαλλήλους, δύο (2) ειδικότητας Π.Ε. Τοπογράφων Μηχανικών και μία (1) υπάλληλο με ειδικότητα Τ.Ε. Μηχανικού Έργων Υποδομής ενώ λείπουν οι ειδικότητες Πολιτικού και Αρχιτέκτονα Μηχανικού. Κατά το παρελθόν, το Τμήμα στελεχώνονταν από υπαλλήλους με τις ελλείπουσες ειδικότητες αλλά είτε με Αποφάσεις της Δημοτικής Αρχής είτε με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο περί μετακινήσεων μετακινήθηκαν σε άλλες Υπηρεσίες.
 • Το Τμήμα Ελέγχου Κατασκευών επίσης αντιμετωπίζει πρόβλημα στελέχωσης, όπου για παράδειγμα μόνο ένας (1) υπάλληλος είναι υπεύθυνος για τις ρευματοδοτήσεις της Π.Ε.Ιωαννίνων.
Στην υποστελέχωση, έχει προστεθεί η μετακίνηση από το 2017 της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας από κτίριο κληροδοτήματος σε κεντρικό σημείο της πόλης, στο Δημαρχιακό Κατάστημα του πρώην Δ.Παμβώτιδας, γεγονός το οποίο αποτελεί καθημερινή δυσκολία για τους πολίτες, καθώς η απόσταση προστίθεται ως επιπλέον πρόβλημα στην αδυναμία άμεσης εξυπηρέτησης τους από την Υπηρεσία. Το πρόβλημα της απόστασης από τις κεντρικές Υπηρεσίες αναγνωρίστηκε και από τη Δημοτική Αρχή καθώς σχεδίασε ως προσωρινή τη μετακίνηση της Υπηρεσίας «και μέχρι τη λειτουργική αποκατάσταση του κληροδοτήματος». Ωστόσο, «ουδέν μονιμότερον του προσωρινού»!
Τέλος, μας αναφέρθηκε η πλημμελής καθαριότητα του λειτουργικού χώρου της Υπηρεσίας, στο Δημοτικό Κατάστημα του πρώην Δ.Παμβώτιδας, με αποτέλεσμα να προκύπτουν προβλήματα για την υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων.
Καλούμε τη Δημοτική Αρχή για την άμεση στελέχωση της Υπηρεσίας με το απαραίτητο προσωπικό, για την επιστροφή των γραφείων της πλησίον των κεντρικών Υπηρεσιών και την προστασία της υγείας των υπαλλήλων της καθώς ευθύνεται αποκλειστικά για το επίπεδο λειτουργίας της Υπηρεσίας και εξυπηρέτησης των πολιτών στον κρίσιμο τομέα αρμοδιότητας της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας.


ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
Ι. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΡΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

 1. Δήμος Ιωαννιτών,
  1. Γραφείο Δημάρχου, (mayor@ioannina.gr)
  2. Γραφείο Γενικού Γραμματέα (kbampasikas@ioannina.gr)
  3. Γραφείο Αντιδημάρχου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Πολεοδομίας, Κεντρική πλατεία, Κατσικάς Ιωαννίνων

ΙΙ. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΤΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

 1. Δ.Ε. ΤΕΕ Ηπείρου, (tee_ioan@tee.gr)
 1. Σύλλογος Εργαζομένων Δήμου Ιωαννιτών, Κωλλέτη 4, Ιωάννινα, 45221
 1. ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ, (emdydas@tee.gr)
 1. Μέλη μαςΔεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου