Δευτέρα, 21 Μαΐου 2018

ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ: Ενημέρωση σχετικά με τον πόρο 6 ‰

Π.Ο.   Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ  ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ
ΕΝΩΣΕΩΝ  ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  ΔΗΜΟΣΙΩΝ  ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ  ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ  ΑΝΩΤΑΤΩΝ  ΣΧΟΛΩΝ

Μαυρομματαίων 17,  104 34  ΑΘΗΝΑ
τηλ: 210-88.16.583  fax: 210-82.59.410 e-mail: emdydas@tee.gr URL: www.emdydas.gr
                                                                  
Αρ. Πρωτ.: 7371                                                                        Αθήνα,  14/5/2018        
                                                   Προς:  Α’ Βάθμιες Ενώσεις.
(Κοινοποίηση και στα μέλη μας      μέσω των Α΄Βάθμιων ΕΜΔΥΔΑΣ).

Θέμα: «Ενημέρωση σχετικά με τον πόρο 6 ‰».

Συνάδελφοι, -σσες,
          Σε συνέχεια των από 4/4 και 9/3/18 ενημερώσεων μας, σχετικά με τον πόρο  6‰ του άρθρου 53 του Ν.4412/16, αναρτούμε την  απάντηση του Υφυπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης σε ερώτημα του ΤΕΕ για το αν θα υπάρχουν ασφαλιστικές εισφορές στον πόρο.
          Σύμφωνα με την απάντηση, «τα χρηματικά ποσά που καταβάλλονται στους διπλωματούχους μηχανικούς, από τον πόρο 6 ο/οο, δεν καταβάλλονται από τον εργοδότη των δικαιούχων…αλλά από τρίτους (εργοληπτικές ενώσεις) ως αποτέλεσμα της σύμβασης μεταξύ εργοληπτικών ενώσεων και ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ…συνεπώς δεν υπόκεινται σε ασφαλιστικές κρατήσεις». 
Το επόμενο βήμα είναι ο έλεγχος των ενταλμάτων πληρωμής από το αρμόδιο Ελεγκτικό. Όπως είχαμε ενημερώσει «ενδεχομένως θα υπάρξουν κάποιες καθυστερήσεις στη διαδικασία πρώτης καταβολής, οι οποίες όμως θα είναι προσωρινές και θα εξομαλυνθούν στη συνέχεια».
Όπως όλοι έχουμε διαπιστώσει, όσο εύκολα και γρήγορα γίνονται οι περικοπές και παρακρατήσεις αποδοχών και εισφορών, τόσο δύσκολα και καθυστερημένα προχωρούν ακόμα και οι ελάχιστες κατακτήσεις μας.
Ισχύουν όσα είχαμε αναφέρει στις παραπάνω ανακοινώσεις μας.

Απάντηση Υπουργείου προς το ΤΕΕ για τις ασφαλιστικές εισφορές.pdf

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου