Παρασκευή, 6 Απριλίου 2018

Πασχαλιάτικο Δώρο της Κυβέρνησης....ενεργειακό χαράτσι

Πασχαλιάτικο Δώρο της Κυβέρνησης....ενεργειακό χαράτσι (ήταν που θα καταργούσε τα παλιά, έφερε και νέα)

Με νέα διεκπεραίωση γραφειοκρατικής και φορομπηχτικής εργασίας απειλούμαστε όσοι έχουμε απομείνει στο επάγγελμα. Η Κυβέρνηση επιβάλει νέο παράβολο- ενεργειακό χαράτσι από 5€ ως 30€ για έκδοση ενεργειακού πιστοποιητικού.

Πρωτοτυπία του παραβόλου αυτού είναι πως ενώ επιβαρύνει τον υπόχρεο ιδιοκτήτη(όπως τονίζει η ανακοίνωση), αυτό εκδίδεται μεσώ του buildicert, δηλαδή μέσω του συστήματος που χειρίζεται ο μηχανικός-ενεργειακός επιθεωρητής και όχι όπως όλα τα υπόλοιπα παράβολα, τα οποία εκδίδονται μέσω taxisnet. Στην πράξη αυτό σημαίνει πως θα πρέπει υποχρεωτικά να δαπανήσουμε επιπλέον εργατοώρες ως "εισπράκτορες" του δημοσίου για την έκδοση του παραβόλου. 

Είναι σχεδόν σίγουρο πως εφόσον ακολουθηθεί αυτή η διαδικασία, εκτός του επιπλέον χρόνου ο μηχανικός θα αναγκαστεί επιβαρυνθεί και το κόστος του παραβόλου. Κάτι τέτοιο άλλωστε υποκινεί η όλη διαδικασία, η οποία αποτελεί χυδαία μεθόδευση της Κυβέρνησης έκθεσης των μηχανικών, για να αποφύγει τις αντιδράσεις των πολιτών.

Κύριοι της κυβέρνησης θα ήταν πιο συνεπές να λέγατε πως το ετήσιο παράβολο ανανέωσης εγγραφής ενεργειακού επιθεωρητή αντικαθίσταται (και όχι καταργείται) από το νέο παράβολο ανά ενεργειακή επιθεώρηση (γιατί έτσι προφανώς βγαίνουν μεγαλύτερα έσοδα για εσάς). 

Φυσικά δεν σας εμποδίζει τίποτα να επανενεργοποιήσετε στο μέλλον το παράβολο ανανέωσης και έτσι να μας έχετε φορτώσει και τα δύο χαράτσια. 

Αναλυτικά η ανακοίνωση μέσω του buildingcert

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Από την Τρίτη 10 Απριλίου 2018, ενεργοποιούνται οι νέες εκδόσεις των διαδικτυακών εφαρμογών του www.buildingcert.gr, που υλοποιούν τα προβλεπόμενα στην Αριθμ.οικ.ΥΠΕΝ/ΣΕΝΕ/15418/1294/15.03.2018 Απόφαση του Υπουργού και Αν. Υπουργού ΠΕΝ, του Υπουργού και Αν. Υπουργού Οικονομικών και του Διοικητή ΑΑΔΕ, (ΦΕΚ Β΄ 1242/04.04.2018) και τον Ν. 4409 / 2016. Ειδικότερα: 
Καταργούνται τα παράβολα με κωδικό τύπου 2246 ("Ανανέωση Εγγραφής Ενεργειακού Επιθεωρητή") και αξία 100 ευρώ που υπέβαλλαν ετησίως οι ενεργ. επιθεωρητές για να διατηρούν την ιδιότητα του Ενεργ. Επιθεωρητή και να συνεχίζουν να έχουν πρόσβαση στο Αρχείο Επιθεωρήσεων. 
Για την υποβολή μιας επιθεώρησης Α' Τάξης απαιτείται η πληρωμή και υποβολή στο buildingcert.gr παραβόλου με κωδ. τύπου 8012 ("Υποβολή Ενεργειακής Επιθεώρησης Α' Τάξης") και αξία 5 ευρώ. Για υποβολή επιθεωρήσεων Β' ή Γ' Τάξης απαιτείται παράβολο τύπου 8013 ("Υποβολή Ενεργειακής Επιθεώρησης Β' Τάξης") με αξία 10 ευρώ ή 8014 ("Υποβολή Ενεργειακής Επιθεώρησης Γ' Τάξης") με αξία 30 ευρώ. Τα παράβολα αυτά βαρύνουν τον υπόχρεο (ιδιοκτήτη) και ωφελούμενο απο το ΠΕΑ και πρέπει να εκδίδονται στο ΑΦΜ του. Η υποβολή των παραβόλων γίνεται μέσα απο το buildingcert.gr και ο έλεγχoς και η δέσμευση τους γίνεται αυτόματα με επικοινωνία του buildingcert.gr με τα συστήματα της ΓΓΠΣ, χωρίς να απαιτείται καμία άλλη ενέργεια. 
Τα παράβολα με κωδ. τύπου 2245 ("Εγγραφή Ενεργ. Επιθεωρητή") και 2247 ("Εγγραφή Νομικού Προσώπου") παραμένουν αλλά ο έλεγχος και η δέσμευσή τους γίνεται αυτόματα, χωρίς να απαιτείται καμία άλλη ενέργεια. 

Σαμδάνης Κώστας, Αρχιτέκτονας Μηχανικός

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου