Πέμπτη, 25 Μαΐου 2017

Τα «μικρά ψάρια» αντί των μεγάλων στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ

Στο... χιόνι φέρεται να γράφει το μεγαλύτερο μέρος των ληξιπρόθεσμων οφειλών ιδιωτών προς το Δημόσιο η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), αφού από το σύνολο των 92 δισ. ευρώ που φτάνουν τα χρέη, η Αρχή θεωρεί εισπράξιμο μόλις το 12,3%, που αφορά μόνον τα χρέη που αφορούν οφειλές μικρότερες του 1,5 εκατ. ευρώ. Την ίδια, 5.500 άνθρωποι χρωστούν κάτι λιγότερα από το 80% των συνολικών οφειλών, με την ΑΑΔΕ να θεωρεί «μη εισπράξιμες» τις οφειλές τους.


Σύμφωνα με δημοσίευμα της Καθημερινής, η ΑΑΔΕ έχει θέσει, μεταξύ άλλων, εκτός στόχου τις ληξιπρόθεσμες οφειλές άνω του 1,5 εκατ. ευρώ, των οποίων το σύνολο ξεπερνά τα 72 δισ. ευρώ, επικεντρώνοντας, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά το δημοσίευμα, το ενδιαφέρον της στους μικροοφειλέτες, αφού θεωρεί πως οι πιθανότητες είσπραξης των χρεών αυτών είναι σημαντικά μεγαλύτερες.

Συγκεκριμένα, το «αποτελεσματικό ληξιπρόθεσμο υπόλοιπο», σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ανέρχεται σε 11,4 δισ. ευρώ και αποτελεί το 12% του συνολικού ληξιπρόθεσμου χρέους. Σημειώνεται ότι ως «αποτελεσματικό ληξιπρόθεσμο υπόλοιπο» ορίζεται το πλέον εισπράξιμο μέρος του ληξιπρόθεσμου υπολοίπου το οποίο:

Περιλαμβάνει οφειλές μόνο εντός προϋπολογισμού.
Περιλαμβάνει υπόλοιπα ποσού βασικής οφειλής έως 1,5 εκατ. ευρώ.
Δεν περιλαμβάνει οφειλές προ της 30/11/2011.
Δεν περιλαμβάνει τις κατηγορίες φόρων: λοιπές εισφορές, έμμεσοι φόροι υπέρ τρίτων, μισθώματα, πρόστιμα ΚΒΣ, δάνεια και παράβολα,
Δεν περιλαμβάνει τις κατηγορίες οφειλετών: πτωχοί, δημόσιες και δημοτικές επιχειρήσεις και μηδενικά-προσωρινά ΑΦΜ.

Όπως αναφέρεται στο δημοσίευμα, στο στόχαστρο της εφορίας μπαίνουν περισσότεροι από τους μισούς οφειλέτες του ελληνικού Δημοσίου που χρωστούν στην εφορία ποσά έως και 500 ευρώ ή διαφορετικά το 0,4% από τα 92 δισ. ευρώ που ανέρχονται τα ληξιπρόθεσμα χρέη. Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΑΑΔΕ 2.388.899 φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις έχουν οφειλές προς το ελληνικό Δημόσιο από ένα ευρώ έως και πεντακόσια ευρώ και το συνολικό ποσό που χρωστούν φθάνει μόλις τα 340 εκατ. ευρώ. Από τους ανωτέρω, 505.202 που αντιπροσωπεύουν το 11,7% του συνόλου χρωστούν το πολύ μέχρι 10 ευρώ ο καθένας και συνολικά μόλις 1 εκατ. ευρώ, 398.004 έχουν οφειλές μέχρι 50 ευρώ και συνολικά 11,5 εκατ. ευρώ, ενώ 1.485.693, οι οποίοι αντιστοιχούν στο 34,5% του συνόλου, οφείλουν από 50,01 έως και 500 ευρώ και συνολικά 327,8 εκατ. ευρώ.

Το χρυσό 0,1%

Όπως προκύπτει από τα στοιχεία, ο αριθμός των οφειλετών που χρωστούν ποσά άνω του 1,5 εκατ. ευρώ, που δεν προκαλούν το «ενδιαφέρον» της ΑΑΔΕ, ξεπερνούν τους 5.551. Ειδικότερα, στο δημοσίευμα υπολογίζονται:

Από 1,5 εκατ. ευρώ έως 10 εκατ. ευρώ χρωστούν 4.426 οφειλέτες και το χρέος τους φθάνει στο ποσό των 16,3 δισ. ευρώ.
Από 10 εκατ. ευρώ έως 100 εκατ. ευρώ χρωστούν 1.056 φορολογούμενοι. Το συνολικό τους χρέος ανέρχεται στα 26,8 δισ. ευρώ.
Από 100 εκατ. ευρώ και άνω χρωστούν 69 οφειλέτες του ελληνικού Δημοσίου. Κατά μέσον όρο ο καθένας χρωστάει 415 εκατ. ευρώ.

Όπως αναφέρεται, κανείς από τους προαναφερόμενους 69 δεν πρόκειται να πληρώσει ποτέ αυτό το χρέος στο ελληνικό Δημόσιο, κάτι που παραδέχεται και φέρεται να παραδέχεται και η ΑΑΔΕ.

Η μεθόδευση γίνεται ακόμα πιο εξοργιστική λαμβάνοντας υπόψη «εκτιμήσεις» του υπουργείου Οικονομικών που αναφέρουν πως «όσο πιο μικρό είναι το χρέος τόσο μεγαλύτερες είναι οι πιθανότητες να εισπραχθεί», σε αντίθεση με τα πολύ μεγάλα χρέη τα οποία θεωρούνται ανεπίδεκτα είσπραξης, καθώς προέρχονται κυρίως από παλαιά πρόστιμα του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων, από επιχειρήσεις του ελληνικού Δημοσίου αλλά και από καταπτώσεις εγγυήσεων. 

Συγκεκριμένα, το 0,1% των οφειλετών που αντιστοιχεί σε 5.551 φυσικά και νομικά πρόσωπα χρωστούν στην εφορία το 76% του συνολικού χρέους ή διαφορετικά 72 δισ. ευρώ.


Από την ανάλυση των στατιστικών στοιχείων της ΑΑΔΕ προκύπτει ότι το 48,0% των οφειλών αφορά μη φορολογικά έσοδα (πρόστιμα ΚΒΣ, δάνεια, κ.λπ.), ποσοστό 27,2% αφορά έμμεσους φόρους (ΦΠΑ, πρόστιμα έμμεσων φόρων κ.λπ.), ποσοστό 21,9% άμεσους φόρους (φόροι εισοδήματος, περιουσίας κ.λπ.) και ποσοστό 3,0% αφορά λοιπά μη φορολογικά έσοδα.

Οι κυριότερες δε επιμέρους κατηγορίες φόρων που συνθέτουν το ληξιπρόθεσμο χρέος αφορούν πρόστιμα ΚΒΣ ποσού 31,582 δισ. ευρώ, ΦΠΑ ποσού 19,974 δισ. ευρώ και Φόρο Εισοδήματος ποσού 17,211 δισ. ευρώ.

1 σχόλιο: