Τρίτη, 27 Δεκεμβρίου 2016

Λειτουργία Υπηρεσιών Δόμησης

Π.Ο. Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ.
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΝΩΣΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ
Μαυρομματαίων 17, 104 34 ΑΘΗΝΑ
τηλ: 210-88.16.583 fax: 210-82.59.410 e-mail: emdydas@tee.gr URL: www.emdydas.gr

Αθήνα, 15-12-2016
Αρ. Πρωτ.: 7039

Προς: 1. Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Σταθάκη Γεώργιο
2. Υπουργό Διοικητικής Ανασυγκρότησης κα Γεροβασίλη Όλγα

Θέμα: Λειτουργία Υπηρεσιών Δόμησης.

Κοι Υπουργοί
Λαμβάνοντας υπόψη:
1. Τη μη σύσταση/λειτουργία Υπηρεσιών Δόμησης σε κάθε Καλλικρατικό Δήμο μέχρι 31.12.2012 (ως όριζε ο ν.3852/10-''Καλλικράτης'') και την μέχρι 31/12/2016 λειτουργία των Υ.ΔΟΜ. που εξυπηρετούν όμορους δήμους. 
2. Τη μη κατάργηση/αναμόρφωση/τροποποίηση του ''Καλλικράτη'' και την ''απόσυρση'' του ν/σ για τους ΟΤΑ.
3. Τη μεγάλη έλλειψη προσωπικού στις Υ.ΔΟΜ. και τη μη ενίσχυσή τους (με 1 τεχνικό, μια φορά το 15θήμερο) από όμορους δήμους (που διοικητικά εξυπηρετούνται) έστω με προγραμματικές συμβάσεις (άρθρα 99 , 100 ν.3852/10) για τη διενέργεια τουλάχιστον των αυτοψιών για αυθαίρετες κατασκευές στα διοικητικά όρια κάθε δήμου.
4.Τις παρεμβάσεις δημάρχων στις Υ.ΔΟΜ. (βλέπε και την αναρτημένη στην ιστοσελίδα της ΕΜΔΥΔΑΣ ''ΑΝΑΦΟΡΑ-ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ'' του ΔΣ ΕΜΔΥΔΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ αρ.πρωτ.4372/29.11.2016) και την μη εισέτι ενέργεια τόσο της ασκούσας καθήκοντα Γεν. Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής όσων και των συναρμόδιων υπουργών.
5. Την δημιουργία Υ.ΔΟΜ (όπως π.χ. των ΥΔΟΜ Δήμου Διονύσου και ΥΔΟΜ Δήμου Ραφήνας-Πικερμίου) ενώ δεν πληρούσαν τις προϋποθέσεις που θέτει το ΥΠ.ΕΣ. κλπ.
6. Τις παρακάτω επισημάνσεις των Διευθυντών των Υ.ΔΟΜ. Αττικής στη Γεν. Γραμματέα του ΥΠΕΝ κα Κλαμπατσέα και σύμβουλο κα Σ. Αγρίου στη σύσκεψη που έγινε στο ΥΠΕΝ στις 14/6/2016, μετά την με αρ. πρωτ. οικ.1822/3.6.2016 πρόσκληση του τότε αναπληρωτή Υπουργού ΠΕΝ. Ι. Τσιρώνη για:
- Υποστελέχωση των Υ.ΔΟΜ.
- Επέμβαση Δημάρχων στις Υ.ΔΟΜ. 
- Ποινικές & πειθαρχικές διώξεις υπαλλήλων , νομική προστασία κλπ.
- Να λειτουργήσουν οι Υ.ΔΟΜ. (πρώην νομαρχιακές πολεοδομίες) ανά περιφερειακή ενότητα με ενίσχυση με συναδέλφους των τέως ΤΑΣ και τέως ΟΑΕΔ. 

Σας καλούμε να προβείτε σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την μεταφορά των αρμοδιοτήτων των Υ.ΔΟΜ. (τέως νομαρχιακών αλλά και όσων καταχρηστικά συστάθηκαν) στις αντίστοιχες ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ή στις ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου