Δευτέρα, 21 Νοεμβρίου 2016

Κοινό αίτημα ΣΑΔΑΣ και ΕΜΔΥΔΑΣ παράταση της διαβούλευσης πάνω στο ν/σ «Χωρικός Σχεδιασμός - Βιώσιμη Ανάπτυξη»

Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ.ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΝΩΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ

ΑΧ. ΠΑΡΑΣΧΟΥ 98-100,  114 75  ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ:210 64.64.282           FAX:210 64.61.296  e-mail: emdydasattikis@tee.gr URL: www.emdydas-attikis.gr

Αθήνα, 21 Νοεμβρίου 2016

Αρ.Πρωτ:4371
 Προς: 1.Τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας
           2.Την Γενική Γραμματέα Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος

ΚΟΙΝΟ ΑΙΤΗΜΑ
Των

ΣΑΔΑΣ ΠΕΑ και ΣΑΔΑΣ ΤΜ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ και ΕΜΔΥΔΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Σας ζητούμε την εύλογη παράταση της διαβούλευσης πάνω στο ν/σ «Χωρικός Σχεδιασμός - Βιώσιμη Ανάπτυξη» σε αντικατάσταση του ν.4269/2014 «Χωροταξική και πολεοδομική μεταρρύθμιση - Βιώσιμη ανάπτυξη», τουλάχιστον για ένα μήνα, ώστε να δοθεί η ευκαιρία στους αρμόδιους κοινωνικούς και επιστημονικούς φορείς να έχουν ουσιαστική συμμετοχή στη διαβούλευση αυτή, αλλιώς η διαβούλευση εκ των πραγμάτων ακυρώνεται.

Οι πρόεδροι

Τόνια Κατερίνη

Παναγιώτης Μούζιος

Αντώνης Μαούνης

Φανή Καβάλλα
Οι Γεν Γραμματείς

Γιώργος Πλατσάκης

Δημήτρης Πετρόπουλος

Ελένη Βαφειάδου

Δημήτρης Κλεφτοδήμος


(ΣΑΔΑΣ ΠΕΑ)

(ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ)


(ΣΑΔΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ)

(ΕΜΔΥΔΑΣ ΤΜ ΑΤΤΙΚΗΣ)


ακολουθεί και σχετικό ψήφισματης Γενικής  Συνέλευσης της ΕΜΔΥΔΑΣ Αττικής


 Αθήνα, 18 Νοεμβρίου 2016

Αρ. Πρωτ. :4368 ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
Κε Υπουργέ
Σας ενημερώνουμε ότι στις 16-11-2016 πραγματοποιήθηκε επιτυχώς η τακτική – γενική συνέλευση της Ένωσης Μηχανικών Δημοσίων Υπαλλήλων Διπλωματούχων Ανωτάτων Σχολών Αττικής και τα μέλη που παραβρεθήκαμε σε αυτήν ομόφωνα ψηφίσαμε τις ακόλουθες θέσεις για το νομοσχέδιο «ΧΩΡΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ - ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» σε αντικατάσταση του ν. 4269/2014.
Στα πλαίσια της σχετικής διαβούλευσης που λήγει σήμερα, οφείλετε να λάβετε υπ’ όψη σας το ακόλουθο ψήφισμα:
Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας έθεσε την Παρασκευή 11.11.2016 σε δημόσια διαβούλευση στον ιστότοπο http://www.opengov.gr το σχέδιο νόμου «Χωρικός Σχεδιασμός - Βιώσιμη Ανάπτυξη» για την αντικατάσταση του ν. 4269/2014. Όπως αναφέρεται: “η δημόσια διαβούλευση θα είναι ανοικτή από Παρασκευή 11.11.2016 και θα ολοκληρωθεί την Πέμπτη 18.11.2016 και ώρα 15:00".
Διαπιστώνοντας ήδη τη μεθόδευση αιφνιδιασμού του τεχνικού κόσμου ώστε μην διατυπωθούν έγκαιρα αντιρρήσεις υπό την άρρητη πίεση των διαπραγματεύσεων με τους «θεσμούς» (σημειώνεται ότι μέχρι και το μεσημέρι της Τρίτης δεν είχε ενεργοποιηθεί η δυνατότητα υποβολής σχολίων) παρατηρούμε τα εξής:
Το κατατεθέν ν/σ αποτελεί απομειωμένο κακέκτυπο, προϊόν πλημμελούς επεξεργασίας του ν.4269/2014 «Χωροταξική και πολεοδοµική µεταρρύθµιση - Βιώσιµη ανάπτυξη» τον οποίο πολύ εύστοχα χαρακτήριζε η απόφαση του ΣΑΔΑΣ ως « Fast Track πολεοδομική απορρύθμιση».

Τα ίδια στελέχη της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου που ως μέλη του πάλαι ποτέ αντιπολιτευτικού ΣΥΡΙΖΑ αλλά και της ακαδημαϊκής κοινότητας, κατακεραύνωναν το ν.4269 ως αντιεπιστημονικό και υποτελειακά μνημονιακό και υπόσχονταν την άμεση κατάργησή του, από κυβερνητικούς πλέον θώκους, επαναφέρουν το ίδιο στην ουσία του νομοθέτημα για να το επικυρώσουν και από τα «αριστερά».
Ήδη στο προοίμιο της εισηγητικής του έκθεσης ομολογείται ότι: «το ν/σ τροποποιεί σε επιμέρους μόνο σημεία και κωδικοποιεί τον ν. 4269/2014 ο οποίος διατηρείται στο κυρίως σώμα του ίδιος». Ουσιαστικά οι «αλλαγές» του προτεινόμενου ν/σ εξαντλούνται σε άνευ σημασίας «διορθώσεις» σε γραμματικό/συντακτικό επίπεδο που μόνο συμβολικό χαρακτήρα έχουν (πχ Πολεοδομικά αντί για Ρυμοτομικά Σχέδια Εφαρμογής, Χωρικού αντί Χωροταξικού κλπ) καθώς και σε επίπεδο γνωμοδότησης και όχι έγκρισης των ρυθμίσεων από ειδικά τεχνικά συμβουλια, σε κεντρικό και όχι περιφερειακό επίπεδο (ΚΕΣΥΠΟΘΑ αντί ΣΥΠΟΘΑ, ΥΠΕΝ αντί Περιφέρειας, Εθνικό Συμβούλιο Χωροταξίας κλπ).
Όποιος, ανεξαρτήτως επιστημονικής ή επαγγελματικής ιδιότητας, και να εξετάσει το προτεινόμενο ν/σ, άρθρο προς άρθρο συγκριτικά με τον ισχύοντα νόμο, διαπιστώνει πως το φερόμενο ως «σύστημα χωρικού σχεδιασμού» που ευαγγελιζόταν ο 4269 ως μεταρρύθμιση, παραμένει ασύντακτη συρραφή επιλεκτικών διατάξεων που υπό το αίτημα της επιτάχυνσης των διαδικασιών ολοκλήρωσης του σχεδιασμού, προκρίνει στο όνομα της ενίσχυσης της ασφάλειας Δικαίου (του επενδυτή και όχι του περιβάλλοντος) Ειδικές Ρυθμίσεις τόσο στρατηγικού όσο και ρυθμιστικού χαρακτήρα, καθιστώντας τελικά και τον Χωρικό σχεδιασμό προνομιακά ταξικό.
Αναφερόμαστε βέβαια στα προτεινόμενα Ειδικά Χωρικά Πλαίσια, σε χωροταξικό επίπεδο, και τα Ειδικά Χωρικά Σχέδια, σε πολεοδομικό, που παράγουν ad hoc (αν όχι κατά παραγγελία) κανονιστικούς όρους για τη χωρική διάρθρωση «κλάδων παραγωγικών δραστηριοτήτων και γενικότερα τομέων ανάπτυξης εθνικής σημασίας», κατισχύοντας των γενικότερων και πληρέστερα τεκμηριωμένων Περιφερειακών Χωρικών Πλαισίων και Τοπικών Χωρικών Σχεδίων (πρώην ΓΠΣ) αντίστοιχα, για τη διαμόρφωση πολιτικής γης και την προώθηση σχεδίων, προγραμμάτων ή έργων χωρικής ανάπτυξης «μείζονος» σημασίας. Σύμφωνα με το ν.4269 αλλά και το νέο ν/σ «με τα Ειδικά Χωρικά Σχέδια μπορεί να τροποποιούνται προγενέστερα Τοπικά Χωρικά Σχέδια, ΖΟΕ και τυχόν ισχύουσες για την περιοχή του σχεδίου γενικές και ειδικές πολεοδομικές ρυθμίσεις, ιδίως όσον αφορά τις επιτρεπόμενες χρήσεις γης και όρους και περιορισμούς δόμησης. Οι ρυθμίσεις των Ειδικών Χωρικών Σχεδίων είναι δεσμευτικές για όλα τα εκπονούμενα Τοπικά Χωρικά Σχέδια καθώς και για κάθε ένταξη των περιοχών που καλύπτονται από Ε.Χ.Σ σε σχέδιο πόλεως. Ειδικά Χωρικά Σχέδια, κατά την έννοια άρθρου 8, αποτελούν: οι Περιοχές Ολοκληρωμένης Τουριστικής Ανάπτυξης (ΠΟΤΑ) του άρθρου 29 του ν. 2545/1997, οι Περιοχές Οργανωμένης Ανάπτυξης Παραγωγικών Δραστηριοτήτων (ΠΟΑΠΔ) του άρθρου 24 του ν. 1650/1986, τα Επιχειρηματικά Πάρκα του ν. 3982/2011, τα Εμπορευματικά Κέντρα του ν. 3333/2005, τα Ειδικά Σχέδια Χωρικής Ανάπτυξης Δημοσίων Ακινήτων (ΕΣΧΑΔΑ) του άρθρου 12 του ν. 3986/2011, τα Ειδικά Σχέδια Χωρικής Ανάπτυξης Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΣΧΑΣΕ) του άρθρου 24 του ν. 3894/2010».
Συνεχίζοντας την ανάγνωση της εισηγητικής έκθεσης που σε πολλά σημεία υπερθεματίζει το προτεινόμενο ν/σ διαφημίζοντας βασικούς άξονες αλλαγών που πουθενά δεν τεκμηριώνονται, σημειώνουμε τη «διαγραφή του άρθρου 11 που αφορά στη “ψηφιοποίηση και ηλεκτρονική καταγραφή των θεσμικών γραμμών, πληροφοριών, όρων και χρήσεων γης” με στόχο τη συνολική επανεξέταση του περιεχομένου του σχετικού άρθρου προς την κατεύθυνση εναρμόνισης του με τον Ν.3882/2010 στο πλαίσιο προώθησης πολιτικών διαμοιρασμού και διαλειτουργικότητας δεδομένων, πληροφοριακών συστημάτων και διαδικτυακών υπηρεσιών». Το συγκεκριμένο άρθρο παρά τα σημαντικά προβλήματα στην εφαρμογή του (π.χ. αντιεπιστημονική, ίσως και εσκεμμένη απόπειρα ορισμού των θεσμικών γραμμών ως «το σύνολο των γεωχωρικών δεδομένων της χώρας, τα οποία επηρεάζουν το ισχύον καθεστώς ιδιοκτησίας, δόμησης, εκμετάλλευσης ή και προστασίας της ακίνητης περιουσίας», τεκμηρίωνε στην αντίστοιχη αιτιολογική έκθεση του 4269 την αναγκαιότητα ψήφισης του νόμου στη βάση:
  • της ενσωμάτωσης των νέων τεχνολογιών στη διαδικασία κατάρτισης, έγκρισης, παρακολούθησης και ενιαίας καταγραφής όλων των θεσμικών γραµµών της χώρας.
  • της δημιουργία βάσης (δεδομένων) για την κωδικοποίηση της χωροταξικής και πολεοδομικής νομοθεσίας για πρώτη φορά µετά το 1999.
  • της µείωσης του χρόνου ολοκλήρωσης των σχεδίων.
  • την αποφυγής συγκρούσεων και αλληλοεπικαλύψεων των επιπέδων σχεδιασµού
  • την ασφάλειας δικαίου ως βάσης για την ορθή οικονοµική ανάπτυξη της χώρας.
  • της καταγραφή κοινών κανόνων και προδιαγραφών.
  • της ολοκλήρωσης µέχρι το 2020 ενός ψηφιακού χάρτη της Ελλάδας όπου θα απεικονίζονται όλες οι θεσμικές γραµµές του δικαίου µας και την δημιουργία ανά Δήµο ψηφιακών σχεδίων µε κάθε πληροφορία απαραίτητη για την έκδοση πράξεων της Διοίκησης
Η διαγραφή του άρθρου 11 και η παραπομπή της επανεξέτασής του σε μελλοντικό, απροσδιόριστο χρόνο «της εξέδρας», παρόλο που υπήρχε πρόταση υπαλλήλων του Υπουργείου ΠΕΝ για αντικατάσταση και για υλοποίησή του (μέσω σχετικού έργο ΕΣΠΑ με ανοικτό διαγωνισμό) τα οποία "κόπηκαν" από την πολιτική ηγεσία ως μη μνημονιακά, παράλληλα με την προώθηση προγραμματικής συμφωνίας με το ΤΕΕ για την υλοποίηση των σχετικών Βάσεων Δεδομένων σε συνδυασμό με τα "μητρώα" των άλλων συναφών ν/σ, μόνο ερωτηματικά και υποψίες μπορεί να εγείρει, ενώ ταυτόχρονα θέτει και το όλο αίτημα της αναγκαιότητας προώθησης του ν/σ εν αμφιβόλω.
Με βάση τα παραπάνω:

  • απαιτούμε την άμεση απόσυρση του νομοσχεδίου «Χωρικός Σχεδιασμός - Βιώσιμη Ανάπτυξη» και καλούμε την πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΝ σε πραγματικό διάλογο, με συμμετοχή της ΕΜΔΥΔΑΣ και όλων των Επιστημονικών Φορέων και Συλλόγων Υπαλλήλων, αντί της «εικονικής» διαβούλευσης που βρίσκεται σε εξέλιξη.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου