Τετάρτη, 14 Σεπτεμβρίου 2016

ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ για τους μηχανικούς του ΟΑΕΔ

Π.Ο. Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ.
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΝΩΣΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ
Μαυρομματαίων 17, 104 34 ΑΘΗΝΑ
τηλ: 210-88.16.583 fax: 210-82.59.410 e-mail: emdydas@tee.gr URL: www.emdydas.gr
Αθήνα, 13-9-2016
Αρ. Πρωτ. :6999
Προς : τη Διοικήτρια ΟΑΕΔ κα Καραμεσίνη Μ.

Κοιν.: 1. Πρόεδρο και Δ.Ε. του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος.
2. Α΄ βάθμιες ΕΜΔΥΔΑΣ
Θέμα : Αίτημα για συνάντηση
Κυρία Διοικήτρια,
Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Διπλωματούχων Μηχανικών του Δημοσίου (ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ), είναι δευτεροβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση με μέλη 17 Α΄βάθμιες ΕΜΔΥΔΑΣ σε όλη τη χώρα και καλύπτει περίπου 10.000 Διπλωματούχους Μηχανικούς που εργάζονται στα Υπουργεία, στο σύνολο της Αυτοδιοίκησης και στα ΝΠΔΔ.
Στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων σας, ο Κλάδος μας αντιμετωπίζει δύο σοβαρά προβλήματα που σχετίζονται με :
         α. Την παρουσία δεκάδων συναδέλφων μηχανικών στον ΟΑΕΔ, κυρίως προερχόμενων από τον κατηργημένο Οργανισμό Εργατικής Κατοικίας (ΟΕΚ), οι οποίοι απασχολούνται σε εργασίες άσχετες με το αντικείμενο τους ή τους αρνείται η δυνατότητα μετακίνησης σε άλλες υπηρεσίες όπου χρειάζονται διπλωματούχοι μηχανικοί.
β. Τον Οργανισμό του ΟΑΕΔ ο οποίος δεν προβλέπει θέσεις εξέλιξης στους διπλωματούχους μηχανικούς.
Επειδή τα δύο παραπάνω ζητήματα για τους Διπλωματούχους Μηχανικούς, έχουν ιδιαίτερη βαρύτητα, ζητάμε το ταχύτερο δυνατόν συνάντηση μαζί σας, προκειμένου να εκθέσουμε τα επιχειρήματά μας και να δρομολογήσουμε λύσεις, που θα διασφαλίσουν την ουσιαστική αξιοποίηση των Διπλ. Μηχανικών και των αυξημένων επιστημονικών προσόντων που διαθέτουν, επ΄ωφελεία του Δημοσίου συμφέροντος ευρύτερα.
Εν αναμονή της θετικής ανταπόκρισής σας, είμαστε στην διάθεση σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου