Παρασκευή, 8 Ιουλίου 2016

ΕΜΔΥΔΑΣ Αττικής: Μετακινήσεις υπαλλήλων στο ΥΠΕΘ - ΕΜΔΥΔΑΣ ΑΚ: Τοποθετήσεις προϊσταμένων στην Περιφέρεια Κρήτης


Αθήνα, 6 Ιουλίου 2015


Αρ. Πρωτ. : 4329
                                                                   ΠΡΟΣ: Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων κ. Ν. Φίλη
                                                                  ΚΟΙΝ.:            1) Αναπληρώτρια Υπουργό κ. Αθανασία Αναγνωστοπούλου
                                                                                          2) Αναπληρωτή Υπουργό κ. Κώστα Φωτάκη
                                                                                          3) Υφυπουργό κ. Θεοδόσιο Πελέγρίνη
                                                                                          4) Γενικό Γραμματέα Υπουργείου Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων κ. Ιωάννη Δ. Παντή
                                                                                          5) Γενικό Γραμματέα  Δια Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς κ. Παυσανία Παπαγεωργίου
                                                                                          6) Γενικό Γραμματέα Έρευνας και Τεχνολογίας κ. Θωμά Μαλούτα
                                                                                          7) Γενικό Γραμματέα Θρησκευμάτων κ. Γεώργιο Καλαντζή 
                                                                                          8) Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού κ.   Γεωργία Κουρούπη
                                                                                          9) ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ
                                                                  10) Πρόεδρο και μέλη ΔΕΤΕΕ

Θέμα: “Μετακινήσεις Διπλωματούχων Μηχανικών από τις Τεχνικές Υπηρεσίες του Υπουργείου’’

Σε συνέχεια της από 27-11-2015 επιστολής μας (Αριθμ. Πρωτ. 4212) επανερχόμαστε για να εκφράσουμε τη διαμαρτυρία μας 
σχετικά με αυθαίρετες μετακινήσεις συναδέλφων μας διπλωματούχων μηχανικών υπαλλήλων του Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.
          Με απόφαση που λήφθηκε στις 27/11/2016, δρομολογήθηκε η μετακίνηση δύο (2) Διπλωματούχων Μηχανικών από 
την κατ’ εξοχήν Τεχνική Διεύθυνση του    Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων σε άλλες Διευθύνσεις, με 
αρμοδιότητες που δεν έχουν καμιά σχέση με την ειδικότητα του   Διπλωματούχου Μηχανικού, σε θέσεις όπου  
ούτε καν προβλέπεται η ειδικότητα Μηχανικών στον Οργανισμό του Υπουργείου (για τις Διευθύνσεις αυτές). 
Ανατέθηκαν μάλιστα στους συναδέλφους καθήκοντα εντελώς άσχετα με την ειδικότητά τους, που τους
υποβαθμίζουν ως υπαλλήλους και ως προσωπικότητες. Οι συνάδελφοι που μετακινήθηκαν με τον τρόπο αυτό πέρα των υπολοίπων δε δύνανται 
να διεκδικήσουν θέση ευθύνης παρά το ότι έχουν τα σχετικά προσόντα (βαθμό κλπ).
            Σε συνέχεια των ανωτέρω ζητούμε από εσάς να πραγματοποιηθεί συνάντηση με την Ένωση μας ώστε να συζητήσουμε τόσο τα παραπάνω, 
όσο και την τροποποίηση του Οργανισμού σας. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου