Τρίτη, 5 Ιουλίου 2016

ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ: Παράνομη και απαξιωτική μετακίνηση συναδέλφου

 Π.Ο.   Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ  ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

ΕΝΩΣΕΩΝ  ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  ΔΗΜΟΣΙΩΝ  ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ  ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ  ΑΝΩΤΑΤΩΝ  ΣΧΟΛΩΝ

Μαυρομματαίων 17,  104 34  ΑΘΗΝΑ
τηλ: 210-88.16.583  fax: 210-82.59.410 e-mail: emdydas@tee.gr URL: www.emdydas.gr
               
                                                                    Αθήνα,  4-7-2016
Αρ. Πρωτ. : 6978                                        
                                       

Προς : 1. Υπουργό Εσωτερικών & Διοικ. 
Ανασυγκρότησης κο Κουρουμπλή
2. Υφυπουργό Εσωτερικών κο Μπαλάφα

Κοιν.: 1. Περιφέρεια Ανατ. Μακεδονίας
Δήμαρχο Δοξάτου κο Δαλακάκη 
2. Πρόεδρο και ΔΕ ΤΕΕ
3. Πρόεδρο και ΔΕ ΤΕΕ Περιφ.
Τμήματος Ανατ. Μακεδ.
4. Α΄βάθμιες ΕΜΔΥΔΑΣ

Θέμα :   Παράνομη και απαξιωτική μετακίνηση συναδέλφου  
       Ενημερωθήκαμε για την απόφαση του αναπληρωτή δημάρχου του Δήμου Δοξάτου Χαράλαμπου Ζεκερίδη, ο οποίος υποχρεώνει – διατάσσει τον προϊστάμενο της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος (πολιτικό μηχανικό ΠΕ) και μέλος μας Αθανάσιο Λατσίνογλου να γίνει για μια ημέρα... εργάτης καθαριότητας (συγκεκριμένα τη Δευτέρα 4 Ιούλη), «προκειμένου να εξυπηρετηθούν κατά τον ομαλότερο τρόπο» οι εργασίες αποκομιδής των σκουπιδιών.
Η απόφαση είναι παράνομη, καθώς η Δημοτική Αρχή καταπατά την παράγραφο 1 του άρθρο 35 του Ν.3584/2007 (Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων», σύμφωνα με την οποία: «ο υπάλληλος εκτελεί τα καθήκοντα του κλάδου για τον οποίο προσλήφθηκε». Η απόφαση είναι παράνομη επίσης διότι η Δημοτική Αρχή καταπατά και την παράγραφο 2 του άρθρο 35 του Ν.3584/2007, σύμφωνα με την οποία: «Σε περιπτώσεις επιτακτικής και επείγουσας υπηρεσιακής ανάγκης που δεν μπορεί να καλυφθεί με άλλον τρόπο, επιτρέπεται να ανατίθενται στον υπάλληλο συναφή καθήκοντα άλλου κλάδου. Σε όμοιες περιπτώσεις επιτρέπεται να ανατίθενται στον υπάλληλο εργασίες συναφείς με τον κλάδο ή τα καθήκοντά του ή για τις οποίες έχει την απαιτούμενη εμπειρία ή ειδίκευση». Η πρόσληψη ενός υπαλλήλου ως πολιτικού μηχανικού ΠΕ και η πρόσληψη ενός υπαλλήλου ως εργάτη καθαριότητας προφανώς δεν είναι συναφείς ειδικότητες και σίγουρα δεν υπάρχουν «συναφή καθήκοντα».
Πέραν, όμως, της παρανομίας της Δημοτικής Αρχής, προκύπτει και ένα άλλο ζήτημα, ίσως το σημαντικότερο: Απαξιώνει παντελώς τον ίδιο το συνάδελφο, τις γνώσεις , την εμπειρία και το ρόλο του και στο πρόσωπο του υποβαθμίζει το σύνολο των διπλωματούχων μηχανικών που ήδη βιώνουν πολλαπλά, τη θεσμική, εργασιακή, οικονομική και επιστημονική τους απαξίωση. Φοβόμαστε ότι το κρούσμα αυτό δεν είναι μεμονωμένο αλλά αποτελεί την κορυφή του παγόβουνου και άλλων περιστατικών αντίστοιχης απαξίωσης που βιώνουν οι συνάδελφοι από τους «πρόθυμους» τοπικούς άρχοντες.
Οι ανάγκες σε προσωπικό των Υπηρεσιών του Δημοσίου και της Αυτοδιοίκησης λύνονται μόνο με προσλήψεις μόνιμου προσωπικού με πλήρη δικαιώματα και όχι με μετακινήσεις τέτοιου χαρακτήρα, πεντάμηνα και άλλες αντίστοιχες «λύσεις» προσωρινές και εξευτελιστικές. Θέλοντας να πιστεύουμε ότι η πολιτική ηγεσία του Υπ. Εσωτερικών δε συμμερίζεται τέτοιες αυθαιρεσίες - που δυστυχώς θυμίζουν άλλες εποχές - ζητάμε την παρέμβαση της για την άμεση ανάκληση της απαράδεκτης και παράνομης αυτής απόφασης και την αποκατάσταση της εργασιακής και επιστημονικής αξιοπρέπειας του συναδέλφου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου