Πέμπτη, 21 Ιουλίου 2016

ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ: Συμψηφισμός για την επιστροφή των εισφορών της Ειδικής Προσαύξησης 2016

Π.Ο. Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΝΩΣΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ
Μαυρομματαίων 17, 104 34 ΑΘΗΝΑ
τηλ: 210-88.16.583 fax: 210-82.59.410 e-mail: emdydas@tee.gr URL: www.emdydas.gr
Αθήνα, 20/7/2016
Αρ. Πρωτ.: 6988
Προς: Α’βάθμιες ΕΜΔΥΔΑΣ

Θέμα : Ενημέρωση για τη διαδικασία επιστροφής εισφορών της Ειδικής Προσαύξησης

Ενημερώνουμε τους συναδέλφους ότι, σε απάντηση του από 30/6/2016 εγγράφου μας (Αρ. Πρωτ. 6976) για τη διαδικασία επιστροφής εισφορών της Ειδικής Προσαύξησης του διαστήματος από 01/01/2016 έως και σήμερα, στους δικαιούχους μισθωτούς μηχανικούς, η ΔΕ του ΤΣΜΕΔΕ στη συνεδρίαση της στις 18/7, αποφάσισε το συμψηφισμό των ήδη παρακρατηθέντων εισφορών Ειδικής Προσαύξησης με τις επόμενες εισφορές του ΤΣΜΕΔΕ μέσω συμψηφιστικής εγγραφής.
Μόλις η απόφαση επικυρωθεί από το ΤΣΜΕΔΕ θα αναρτηθεί (και στην ιστοσελίδα μας) ώστε να ενημερωθούν οι αρμόδιοι εκκαθαριστές μισθοδοσίας. Για τους μετά το 93 συναδέλφους, υπενθυμίζουμε ότι διεκδικούμε να μας επιστραφούν και οι εισφορές προ 2016 που έχουμε ήδη καταβάλλει ως “αχρεωστήτως καταβληθείσες” και υπογράφουμε ηλεκτρονικά στην παρακάτω διεύθυνση:


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου