Πέμπτη, 9 Ιουνίου 2016

Συνεργασία ανάμεσα στην ΕΜΔΥΔΑΣ και το ΕΚΔΔΑ σε θέματα επιμόρφωσης και εκπαίδευσης των διπλωματούχων μηχανικών

Π.Ο. Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ.


ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΝΩΣΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ

Μαυρομματαίων 17, 104 34 ΑΘΗΝΑ
τηλ: 210-88.16.583 fax: 210-82.59.410 e-mail: emdydas@tee.gr URL: www.emdydas.gr
Αθήνα, 6-6-2016
Αρ. Πρωτ. : 6967
Προς : Πρόεδρο του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, κα Ιφιγένεια Καμτσίδου, Αναπληρώτρια καθηγήτρια ΑΠΘ

Κοιν : Α΄ βάθμιες ΕΜΔΥΔΑΣ.

Θέμα : Συνεργασία ανάμεσα στην ΕΜΔΥΔΑΣ και το ΕΚΔΔΑ σε θέματα επιμόρφωσης και εκπαίδευσης των διπλωματούχων μηχανικών

Κυρία Πρόεδρε,

Θεωρούμε σκόπιμο να σας γνωρίσουμε ότι η Πανελλήνια Ομοσπονδία Διπλωματούχων Μηχανικών του Δημοσίου (ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ), είναι δευτεροβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση με μέλη Α΄βάθμιες ΕΜΔΥΔΑΣ σε όλη τη χώρα και καλύπτει περίπου 10.000 Διπλωματούχους Μηχανικούς που εργάζονται στα Υπουργεία, στα ΝΠΔΔ που εποπτεύονται από αυτά και στο σύνολο της Αυτοδιοίκησης.
Η ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ επισημαίνουμε ότι υπήρξε η πρώτη Ομοσπονδία η οποία στα πλαίσια των Συλλογικών Διαπραγματεύσεων στο Δημόσιο το 2000, υπέγραψε Συλλογική Σύμβαση (ΦΕΚ 1627/Τεύχος Β/29-12-2000 - ΦΕΚ 1811/Τεύχος Β/31-12-2001 – ΦΕΚ1633/Τεύχος Β/31-12-2002) σχετική με τα θέματα της επιμόρφωση και σε συνεργασία με το ΕΚΔΔΑ, σχεδίασε και υλοποίησε μέσω ομάδων εργασίας, ένα σεβαστό αριθμό επιμορφωτικών προγραμμάτων, ανταποκρινόμενα στις επιμορφωτικές ανάγκες των διπλωματούχων μηχανικών, δημοσίων υπαλλήλων. Αρκετά από τα προγράμματα αυτά εξακολουθούν να πραγματοποιούνται μέχρι σήμερα. Περί τις 6.000 εκτιμώνται οι συμμετοχές διπλωματούχων μηχανικών, δημοσίων υπαλλήλων, σε επιμορφωτικά προγράμματα κατά την περίοδο 2011-2014, ενώ το 58% των μηχανικών που συμμετείχαν ήταν γυναίκες.
Στις παρούσες συνθήκες αναδύονται νέες δημόσιες πολιτικές και τομείς, όπου η συμβολή των διπλωματούχων μηχανικών είναι σημαντική, ενώ αλλάζει ο ρόλος τους στο δημόσιο τομέα. Τομείς όπως η νέα Προγραμματική Συμφωνία (νέο ΕΣΠΑ), η ενέργεια, το περιβάλλον, ζητήματα χωροταξίας και αστικής ανάπτυξης, κλιματικής αλλαγής, καινοτομίας στα πλαίσια της αναγκαίας παραγωγικής ανασυγκρότησης της χώρας, καθώς και οι δευρυνόμενες ανάγκες τεχνικών υποδομών και ανάπτυξης νέων τεχνολογιών, καθιστούν επιτακτικότερη την υποχρέωση διαρκούς επιμόρφωσης στο ούτως ή άλλως στελεχιακό δυναμικό των Τεχνικών Υπηρεσιών, που είναι οι διπλωματούχοι μηχανικοί.
Επιπρόσθετα στον κλάδο των μηχανικών έχει παρατηρηθεί κύμα συνταξιοδοτήσεων, με μεγάλες επιπτώσεις ως προς τη θεσμική μνήμη των φορέων και τη διοικητική συνέχεια αφενός, αφετέρου δε το νέο θεσμικό πλαίσιο του Υπ. Διοικητικής Ανασυγκρότησης σχετικά με την εξελεκτική διαδικασία των υπαλλήλων και τη δημιουργία των νέων στελεχών της Δημόσιας Διοίκησης επιβάλλει την πιστοποιημένη διαρκή επιμόρφωση.
Δεδομένων των παραπάνω, η ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ θεωρεί εξαιρετικά χρήσιμη την επανενεργοποίηση της συνεργασίας της με το ΕΚΔΔΑ, προκειμένου να επισημανθούν οι νέες επιμορφωτικές και εκπαιδευτικές ανάγκες των διπλωματούχων μηχανικών, να επικαιροποιηθεί και να αναβαθμιστεί η εκπαίδευση και επιμόρφωση τους και συνακόλουθα, να αναπτυχτεί η ικανότητά τους να ανταποκριθούν στις σύγχρονες απαιτήσεις και ανάγκες της χώρας και του κοινωνικού συνόλου.
Στις παρούσες συνθήκες, ενημερωτικά σας γνωρίζουμε, ότι θα επιδιώξουμε συστηματική και οργανωμένη συνεργασία και με το φορέα επιμόρφωσης του ΤΕΕ, ΙΕΚΕΜ ΤΕΕ, χωρίς να αποκλείεται από μέρους μας το ενδεχόμενο μιας τριμερούς συνεργασίας για την αποτελεσματικότερη επίτευξη του στόχο της επιμόρφωσης των διπλωματούχων μηχανικών.
Προσδοκώντας στη θετική ανταπόκρισή σας, η ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ ζητά συνάντηση μαζί σας, προκειμένου να συζητηθούν εκτενέστερα τα ζητήματα που καταγράψαμε παραπάνω. 


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου