Πέμπτη 12 Μαΐου 2016

Ερωτήματα διευκρίνησης για τον πρόσφατο ασφαλιστικό νόμο από την ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ

 Π.Ο.   Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ  ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ
ΕΝΩΣΕΩΝ  ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  ΔΗΜΟΣΙΩΝ  ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ  ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ  ΑΝΩΤΑΤΩΝ  ΣΧΟΛΩΝ
Μαυρομματαίων 17,  104 34  ΑΘΗΝΑ
τηλ: 210-88.16.583  fax: 210-82.59.410 e-mail: emdydas@tee.gr URL: www.emdydas.gr
                                                                                                                                                                                     Αθήνα,  10-5-2016

Αρ. Πρωτ. : 6952                                        
                                                                Προς :      Τον Υφυπουργό Εργασίας, Κοινωνικής
                                                                             Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
                                                                             κ. Αναστάσιο Πετρόπουλο.
                                                                                                                                              
                                                            Υπόψη :    κας Στέλλας Βρακά
Θέμα :   Διευκρινήσεις για τον ασφαλιστικό νόμο.
         
Με την ψήφιση του πρόσφατου ασφαλιστικού νόμου – για τον οποίον διατηρούμε στο ακέραιο την πλήρη διαφωνία μας όπως αυτή εκφράστηκε με τις σχετικές ανακοινώσεις μας και κατά την πρόσφατη συνάντησή μας – ανακύπτουν όμως πρόσθετα ερωτήματα που απασχολούν τα μέλη μας, συνεπώς τα θέτουμε προκειμένου να έχουμε τις απαραίτητες διευκρινήσεις :
1.    Για την κατηγορία παλαιών ασφαλισμένων με διπλή ασφάλιση (Δημόσιο και ΤΣΜΕΔΕ η ΙΚΑ  και ΤΣΜΕΔΕ κλπ.) και με δεδομένο ότι θα υπάρξει διακοπή ασφάλισης από το ΤΣΜΕΔΕ, πώς θα υπολογίζεται η προσαύξηση της σύνταξης του Δημοσίου (αναλογικό μέρος) από τα χρόνια που έχουν διανυθεί στην Κ.Σ. του ΤΣΜΕΔΕ ;
Επιπλέον η συγκεκριμένη προσαύξηση θα ενσωματωθεί με την θεμελίωση της Κ.Σ.  του Δημοσίου ;
Αντίστοιχα πρέπει να διευκρινιστεί ο τρόπος υπολογισμού της καταργούμενης Ειδικής Προσαύξησης για μονοσυνταξιούχους μισθωτούς στο ΤΣΜΕΔΕ, που θα προστεθεί στην Κ.Σ. τους.
2.    Τι πρόβλεψη υπάρχει, εάν υπάρχει, για τις περιπτώσεις εκείνες της παραπάνω κατηγορίας ασφαλισμένων που έχουν πολλά χρόνια διανύσει στην Κ.Σ. του ΤΣΜΕΔΕ και αρκετά λιγότερα στην Κ.Σ. του Δημοσίου (π.χ.  30 χρ. στο ΤΣΜΕΔΕ και 20 στο Δημόσιο) ;
3.    Για τους μετά το 1993 ασφαλισμένους υποχρεωτικά μόνο στο ΤΣΜΕΔΕ και κατ΄ εφαρμογή του Ν. 3518/2006, από την 1-1-2007 είναι υπόχρεοι Ειδικής Προσαύξησης που καταργήθηκε, θα τους επιστραφούν οι εισφορές που έχουν πληρώσει για τα εννέα (9) χρόνια ή λιγότερα από αυτά, δεδομένου ότι με το άρθρο 8 αυτού πρέπει να έχουν διανύσει υπερδεκαετή χρόνο ασφάλισης στον κλάδο ;

4.    Για όσους παλαιούς ασφαλισμένους που θα διακόψουν την Κ.Σ. του ΤΣΜΕΔΕ, για την υγειονομική κάλυψή τους είχαν επιλέξει το ΤΣΜΕΔΕ, θα μπορούν να συνεχίσουν ή θα καταβάλλεται διαφορετικά (π.χ. στο Δημόσιο) ;
5.    Τι θα γίνει με τις ειδικές περιπτώσεις (πχ ΥΕΘΑ) που Μηχανικοί υποχρεούνται να πληρώνουν εισφορές σε πολλαπλά ταμεία δηλ δύο πρόνοιας (ΤΠΔΥ και ΤΑΜΠΥ/ΥΕΘΑ), 2 επικουρικά (ΜΤΠΥ και Επικουρικό ΤΣΜΕΔΕ) ;
6.    Πως θα αντιμετωπισθούν οι αιτήσεις που έχουν ήδη κατατεθεί για την αναγνώριση πλασματικού χρόνου ασφάλισης, δεδομένου ότι αλλάζει ο τρόπος υπολογισμού εξαγοράς του ;
7.    Στους ελεύθερους επαγγελματίες επιστήμονες προβλέπεται τετραετής μεταβατική περίοδος αναπροσαρμογής των εισφορών καθώς και «έκπτωση» εισφορών για τους νεοεισερχόμενους (κάτω της πενταετίας), γιατί δεν προβλέπονται αντίστοιχες ελαφρύνσεις και για τους μισθωτούς επιστήμονες όπως ίσχυε για δεκαετίες μέχρι σήμερα ;
8.    Η πρόβλεψη του άρθρου 28, παράγραφος 2β του σ/ν, με την οποία για τον υπολογισμό του μέσου ασφαλιστέου μισθού για ΕΕ και αυτοαπασχολούμενους λαμβάνεται υπόψη και το κατά κεφαλήν τμήμα των ’’ λεγόμενων’’  κοινωνιών πόρων που αφορούσαν στο ΕΤΑΑ/ΤΣΜΕΔΕ, πρέπει να αφορά το σύνολο των ασφαλισμένων του Ταμείου.
9.    Προκαλεί εύλογο ερώτημα η άνιση αντιμετώπιση μισθωτών σε σχέση με ΕΕ και αυτοαπασχολούμενους σε ότι αφορά στον υπολογισμό του εφάπαξ βοηθήματος, κατά τον   οποίο σύμφωνα με το άρθρο 35, παράγραφος 4 (του σ/ν) το ποσοστό αναπλήρωσης για μισθωτούς είναι 60% ενώ για τους υπόλοιπους είναι 75%.
10. Δημιουργεί απορία και εύλογη ανησυχία στους Μηχανικούς που υπηρετούν στη Δνση Τεχνικής και Στέγασης του ΙΚΑ, με δεδομένου ότι στο νόμο εντάσσεται ως Δνση Στέγασης και Τεχνικών Υπηρεσιών στη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών και Διοικητικής Υποστήριξης και είναι η μοναδική που εκτός του τίτλου δε γίνεται καταγραφή όλων των τμημάτων της, ούτε των αρμοδιοτήτων της.
  


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου