Κυριακή, 7 Φεβρουαρίου 2016

Διαφορά ποσοστών αυτοαπασχόλησης στην Ελλάδα σε σχέση με το ΜΟ της ΕΕ

Αναρτούμε το ποσοστό αυτοαπασχόλησης και απασχόλησης στον αγροτικό τομέα στην Ελλάδα σε σύγκριση με τον μέσο όρο των 15 χωρών της Ε.Ε. (χωρίς τις χώρες του ανατολικού μπλοκ). 
Τα υψηλά ποσοστά ερμηνεύουν και την τάση για το νέο ασφαλιστικό, φορολογικό και πολλές άλλες ρυθμίσεις που έχουν την συναίνεση της Ε.Ε. και στοχεύουν στη μείωση της αυτοαπασχόλησης. Μία τάση που όπως βλέπουμε επιταχύνεται μετά το 2007..


1. Αυτοαπασχολούμενου ως % του εργατικού δυναμικού


2. Αγροτικός τομέας ως % του εργατικού δυναμικού 

Σημείωση: Το 2008 η κωδικοποίηση άλλαξε (από NACE REV 1.1 σε NACE REV 2 οπότε υπάρχει break in series / οι αλλαγές είναι πολύ μικρές αλλά υπάρχουν. Για την ακρίβεια μέχρι το 2007 η κατηγορία περιλαμβάνει παραπάνω δραστηριότητες (κωδικούς) από ότι μετά/ Τα μεγέθη δεν είναι απόλυτα συγκρίσιμα για τις δύο περιόδους.




Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου