Δευτέρα, 23 Νοεμβρίου 2015

Αttica Bank: Προχωρά σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου κατά 748,74 εκ. ευρώ με τη στήριξη του βασικού μετόχου ΕΤΑΑ -ΤΣΜΕΔΕ



Μόνο ντροπή για όσους με την ψήφο τους ή τη συνολικότερη στάση τους διευκόλυναν και αυτό το έγκλημα... Πηγή και εδώ

Μπορούν να βρεθούν 210 εκατ σε διάστημα 20 ημερών για την Attica bank;
Η Τράπεζα της Ελλάδος έχει θέσει προθεσμία έως τις 11 Δεκεμβρίου του 2015 για να ολοκληρωθεί η ανακεφαλαιοποίηση της Attica bank. 
Η Attica bank χρειάζεται 748 εκατ εκ των οποίων 584 εκατ στο βασικό σενάριο. 
Το ΤΣΜΕΔΕ παρ΄ ότι έχασε 440 εκατ θα επενδύσει 374 εκατ νέα κεφάλαια και ουσιαστικά αναζητούνται 210 εκατ ευρώ από ιδιώτες για να καλυφθεί το βασικό σενάριο. 
Μπορούν να βρεθούν 210 εκατ σε διάστημα 20 ημερών για την Attica bank;
Προφανώς το εγχείρημα είναι πολύ δύσκολο. 
Αν δεν καλυφθεί ο στόχος του βασικού σεναρίου αλλά έχει πετύχει η Attica bank να πιάσει τον στόχο του 8% σε core tier 1 τότε θα υπάρξει κάποιας μορφής resolution χωρίς όμως διάσπαση σε good και bad bank. 
Εν των μεταξύ στο μικροσκόπιο της DGCom της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ανταγωνισμού έχει μπει η Attica bank όχι μόνο για να αξιολογηθεί το capital plan αλλά και για να κρίνει την βιωσιμότητα της τράπεζας. 
Το ζήτημα της βιωσιμότητας για την Attica bank έχει βαρύνουσα σημασία. 
Όμως η βιωσιμότητα της Attica bank κρίνεται από την κάλυψη των 584 εκατ ευρώ που αποτελούν τις τελικές κεφαλαιακές ανάγκες μετά από συνεχή προσπάθεια μείωσης και εξωραϊσμού των κεφαλαιακών αναγκών. 
Τα stress tests κατέδειξαν 1,021 δισεκ. κεφαλαιακές ανάγκες και 857 εκατ βασικό σενάριο και αφαιρώντας 104 εκατ αναβαλλόμενο φόρο, περίπου 95,5 εκατ ομολογιακό που θα μετατραπεί σε μετοχές και κάποιες υποστηρικτικές κινήσεις…που αποδέχθηκε και η ΤτΕ τελικώς οι κεφαλαιακές ανάγκες μειώθηκαν στα 584 εκατ και οι συνολικές στα 748 εκατ ευρώ. 
Σύμφωνα με πληροφορίες έχει ζητηθεί από την Attica bank να καλύψει το σύνολο των κεφαλαιακών αναγκών τα 748 εκατ ωστόσο καλύπτοντας μόνο το βασικό σενάριο τα 584 εκατ θα μπορούσε να αποφύγει το resolution. 
Ποια είναι τα νέα δεδομένα;
1)Οι κεφαλαιακές ανάγκες μειώθηκαν στα 584 εκατ που σημαίνει το ΤΣΜΕΔΕ πρέπει να επενδύσει 374 εκατ ευρώ. 
Έχει ήδη χάσει 440 εκατ και θα επενδύσει περίπου άλλα 374 δηλαδή 814 εκατ στην Attica bank. 
2)Τα 584 εκατ θα πρέπει να καλυφθούν μόνο από ιδιώτες δηλαδή αναζητώνται περίπου 210 εκατ νέα κεφάλαια από ιδιώτες πλην του ΤΣΜΕΔΕ του βασικού μετόχου. 
3)Αν επενδύσει έστω και ένα ευρώ το ΤΧΣ στο βασικό σενάριο θα ενεργοποιηθεί η διαδικασία του resolution.
4)Η Attica bank ωστόσο έχει το εναλλακτικό σενάριο του 8%. 
Αν η τράπεζα καταφέρει έστω και ημιτελώς να ανακεφαλαιοποιηθεί και πιάσει το όριο του 8% στο core tier 1 θεωρητικά δεν μπορεί να ενεργοποιηθεί ο μηχανισμός εξυγίανσης το resolution αλλά αυτό θα το αξιολογήσει η DGCom. 
5)Με βάση το μοντέλο ανακεφαλαιοποίησης σε σύνολο 750 εκατ τα 584 εκατ πρέπει να καλύψουν μέτοχοι και ιδιώτες και 167 εκατ το ΤΧΣ μέσω ομολογιακών μετατρέψιμων σε μετοχές cocos.
6)Αν η Attica bank πιάσει τον στόχο του 8% και καλύψει μερικώς την ανακεφαλαιοποίηση, θα κληθεί να επενδύσει νέα κεφάλαια προσεχώς όπερ σημαίνει ότι θα χρειαστεί σύντομα και νέα αύξηση κεφαλαίου. 
7)Με βάση τις πιθανότητες η Attica bank πολύ δύσκολα έως ανέφικτα θα τα καταφέρει να ανακεφαλαιοποιηθεί, ωστόσο δεν είναι αδύνατος ο στόχος του 8% σε core tier 1. 
Όμως αν π.χ. δεν επενδύσει κανείς ιδιώτης πλην του ΤΣΜΕΔΕ το Ταμείο θα βρεθεί να ελέγχει πάνω από το 90% της Attica bank εξέλιξη που θα απορρίψει η Επιτροπή Ανταγωνισμού. 
8)Η Attica bank χρειάζεται 584 εκατ βασικό σενάριο όταν η Eurobank χρειάστηκε 339 εκατ και η Alpha bank 262 εκατ. 

www.bankingnews.gr

Επισημαίνεται ότι η Attica Bank σε συνεργασία με τους διεθνείς συμβούλους της στα πλαίσια της αύξησης, είναι σε διαρκή επαφή και επικοινωνία με επενδυτικά ταμεία του εξωτερικού

Την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας κατά 748,74 εκ. ευρώ, αποφάσισε η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Attica Bank, η οποία ολοκληρώθηκε σήμερα.
Όπως, μεταξύ άλλων, τόνισε μιλώντας στους παριστάμενους στη γενική συνέλευση ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Attica Bank, Ιωάννης Γαμβρίλης, «η Attica Bank μία από τις πέντε τράπεζες της χώρας και μοναδική μη συστημική εισηγμένη Τράπεζα, καλείται να επιτύχει την κάλυψη των κεφαλαιακών απαιτήσεων οι οποίες προέκυψαν από την πρόσφατη αξιολόγηση που διενήργησε η Τράπεζα της Ελλάδος και οι οποίες, ανέρχονται σε 584 εκ. ευρώ στο βασικό σενάριο και 748 εκ στο δυσμενές σενάριο. 
Στα ποσά αυτά εμπεριέχεται και προηγούμενη προσδιορισμένη ανάγκη για κεφαλαιακή ενίσχυση ύψους 434 εκ. ευρώ». 
Όπως είπε, «στόχος της Διοίκησης είναι η κάλυψη του δυσμενούς σεναρίου χωρίς τη συμμετοχή του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας έτσι ώστε η Attica Bank να συνεχίσει την σχεδόν εκατονταετή πορεία της αυτόνομη και ισχυρή.
Ο στόχος αυτός θα επιτευχθεί. 
Με τη στήριξη του βασικού μετόχου ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ αλλά και των υπολοίπων μετόχων, της διοίκησης, των στελεχών και του συνόλου του προσωπικού της Attica Bank». 

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Attica Bank έχει ως εξής:
Με ισχυρή συμμετοχή ολοκληρώθηκε σήμερα επιτυχώς η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Attica Bank η οποία αποφάσισε την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας κατά 748,74 εκ. ευρώ.
Μιλώντας στους παριστάμενους στη γενική συνέλευση ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Attica Bank κ. Ιωάννης Γαμβρίλης δήλωσε : 
«Θα ήθελα κατ’ αρχάς να σας ευχαριστήσω θερμά για την παρουσία σας σήμερα εδώ, και τη συμβολή σας με την ευχή για την επιτυχία των εργασιών της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Attica Bank.
Μια συνέλευση που γίνεται σε μια δύσκολη συγκυρία, όχι μόνο για την τράπεζα και το τραπεζικό σύστημα αλλά για ολόκληρη την οικονομία και το μέλλον της πατρίδας μας. 
Μέσα σε αυτή τη συγκυρία καλούμαστε να συζητήσουμε και να λάβουμε αποφάσεις για το μέλλον της Attica Bank, στο νέο τοπίο που διαμορφώνουν οι εθνικές και οι διεθνείς οικονομικές και πολιτικές εξελίξεις. 
Η Attica Bank μία από τις πέντε τράπεζες της χώρας και μοναδική μη συστημική εισηγμένη Τράπεζα, καλείται να επιτύχει την κάλυψη των κεφαλαιακών απαιτήσεων οι οποίες προέκυψαν από την πρόσφατη αξιολόγηση που διενήργησε η Τράπεζα της Ελλάδος και οι οποίες, ανέρχονται σε 584 εκ. ευρώ στο βασικό σενάριο και 748 εκ στο δυσμενές σενάριο. 
Στα ποσά αυτά εμπεριέχεται και προηγούμενη προσδιορισμένη ανάγκη για κεφαλαιακή ενίσχυση ύψους 434 εκ. ευρώ. 
Στόχος της Διοίκησης είναι η κάλυψη του δυσμενούς σεναρίου χωρίς τη συμμετοχή του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας έτσι ώστε η Attica Bank να συνεχίσει την σχεδόν εκατονταετή πορεία της αυτόνομη και ισχυρή.
Ο στόχος αυτός θα επιτευχθεί. 
Με τη στήριξη του βασικού μετόχου ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ αλλά και των υπολοίπων μετόχων, της διοίκησης, των στελεχών και του συνόλου του προσωπικού της Attica Bank. 
H επιτυχία αυτή θα διασφαλίσει όλα όσα πετύχαμε μέχρι σήμερα, θα κατοχυρώσει την αυτόνομη πορεία της Attica Bank μέσα στο τραπεζικό σύστημα και θα της δώσει τη δυνατότητα και τις προϋποθέσεις ναδιαδραματίσει το δικό της διακριτό ρόλο στο νέο τοπίο που διαμορφώνεται στην οικονομία και στη χώρα. 
Να γίνει βασικό εργαλείο για την παροχή ρευστότητας στην οικονομία και ειδικότερα στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, στον πρωτογενή τομέα, στον τουρισμό, στις καινοτόμες επιχειρηματικές δραστηριότητες, στην τεχνολογία και στις υποδομές. 
Να είναι δηλαδή μία ισχυρή, σταθερή, υγιής τράπεζα, ικανήνα εξυπηρετεί με ασφάλεια και σύνεση τα συμφέροντα των μετόχων της και να συμβάλλει στη νέα αναπτυξιακή πορεία, που έχει ανάγκη η οικονομία και η πατρίδα μας γενικότερα. 
Η επιτυχία αυτή θα επιτρέψει στην Τράπεζα να αλλάξει επίπεδο, να αξιοποιήσει τα συγκριτικά της πλεονεκτήματα και να συμβάλλει από θέση ισχύος στην εθνική προσπάθεια για την ανάπτυξη της οικονομίας, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα και τα συμφέροντα των μετόχων της. 
Διασφαλίζοντας δηλαδή τα χρήματα των ασφαλισμένων και τα αποθεματικά των ταμείων, του ΤΣΜΕΔΕ εν προκειμένω, που αποτελούν την κεφαλαιακή βάση της Τράπεζας και οριοθετούν και τον τραπεζικό αλλά και τον ευρύτερο κοινωνικό της ρόλο.»
Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Attica Bank κ. Αλέξανδρος Αντωνόπουλος στην ομιλία του ανέφερε μεταξύ άλλων τα ακόλουθα :
«Το 2013 η Τράπεζα κατάφερε να ανακεφαλαιοποιηθεί με δικά της μέσα, χωρίς τη συμμετοχή του ΤΧΣ, παραμένοντας αυτόνομη. 
Τον Δεκέμβριο του 2014 η Τράπεζα αποφάσισε την προηγούμενη αύξηση ύψους 434 εκατ. ευρώ, η οποία όμως υπερκεράστηκε από την επέλευση σημαντικών αβεβαιοτήτων και δυσμενών οικονομικών γεγονότων. 
Τον Μάρτιο του 2015, παρά τις έντονες πιέσεις στη ρευστότητα του εγχώριου τραπεζικού συστήματος και τη δυσμενή οικονομική συγκυρία, η Τράπεζα αποπλήρωσε στο ακέραιο το ομόλογο μειωμένης εξασφάλισης που είχε εκδοθεί το 2005, δικαιώνοντας την εμπιστοσύνη των επενδυτών και επιβεβαιώνοντας μια ακόμα φορά την αξιοπιστία της.
Τώρα, με τη στήριξη του βασικού μας μετόχου και όλων εσάς, θα τα καταφέρουμε και πάλι. Παράλληλα, θα ενισχύσουμε τις ενέργειες μας για τη δημιουργία εσωτερικού κεφαλαίου.
Επισημαίνεται ότι η Τράπεζα σε συνεργασία με τους διεθνείς συμβούλους της στα πλαίσια της αύξησης, είναι σε διαρκή επαφή και επικοινωνία με επενδυτικά ταμεία του εξωτερικού, συμπεριλαμβανομένων αυτών που από το 2014 είχαν εκφράσει θετικό ενδιαφέρον, χωρίς όμως να οριστικοποιηθεί συμφωνία. 
Στην περίπτωση όμως που προκύψει κεφαλαιακό έλλειμμα μετά την άσκηση των δικαιωμάτων προτίμησης από τους παλαιούς μετόχους και τη διάθεση των τυχόν αδιάθετων μετοχών σε νέους επενδυτές, η Τράπεζα έχει ήδη αιτηθεί για τις ευχέρειες του νόμου που αφορούν το ΤΧΣ. 
Από την προσπάθεια όμως και τη συμμετοχή σας στην αύξηση, θα κριθεί η ανάγκη ή μη προσφυγής στο ΤΧΣ που θα επηρεάσει σημαντικά τα θέματα λειτουργίας και εταιρικής διακυβέρνησης.
Σε κάθε περίπτωση, η Τράπεζα θα αξιοποιήσει όλες τις δυνατότητες στα πλαίσια του νομοκανονιστικού πλαισίου για τη διασφάλιση αυτής, των πελατών και των μετόχων της. 
Η στήριξη και η ανάπτυξη της Τράπεζά μας, αλλά και των μικρότερων, αποτελεί κρίσιμο και ταυτόχρονα βασικό εργαλείο για την ομαλή παροχή χρηματοδότησης στην ελληνική οικονομία, όπου το 85% της ιδιωτικής απασχόλησης βρίσκεται συγκεντρωμένο στον τομέα των ΜμΕ, και περισσότερο από το 50% στις πολύ μικρές επιχειρήσεις (0-9 εργαζόμενοι),.
Η πρόσφατη συνολική αξιολόγηση της Attica Bank διεξάχθηκε από την ΤτΕ χρησιμοποιώντας τις ίδιες παραμέτρους και μεθοδολογία που χρησιμοποιήθηκε από τον Ενιαίο Εποπτικό φορέα της ΕΚΤ (SSM).
Η άσκηση κάλυψε το 75% περίπου των χρηματοδοτήσεων της Τράπεζας, ενώ ο ειδικότερος έλεγχος σε φυσικούς φακέλους χρηματοδοτήσεων επεκτάθηκε στο 55% του χαρτοφυλακίου, ποσοστό σημαντικά μεγαλύτερο από υπόλοιπα πιστωτικά ιδρύματα. 
Οι παράμετροι της ανωτέρω αξιολόγησης ενσωμάτωσαν σενάρια που αφορούν ιδιαίτερα αρνητική εξέλιξη στα μακροοικονομικά μεγέθη της χώρας και στις τιμές των ακινήτων. 
Την ίδια στιγμή, η Τράπεζά μας κατέχει σημαντικές αξίες σε ακίνητα ως εξασφάλιση, οι οποίες σε εκτιμώμενες τιμές – χωρίς να ληφθούν υπόψη οι παράμετροι της αξιολόγησης - ανέρχονται στο 50% περίπου του ύψους του συνολικού μας χαρτοφυλακίου. 
Η πολύ μικρή διαφορά μεταξύ βασικού και δυσμενούς σεναρίου και το γεγονός η Τράπεζα έχει ήδη λάβει σημαντικές επιπλέον προβλέψεις στο 75% περίπου του AQR σεναρίου της αξιολόγησης, ενισχύουν την πίστη μας ότι μετά την ανακεφαλαιοποίηση, όχι μόνο θα είναι θωρακισμένη, αλλά θα διαθέτει και ικανή κεφαλαιακή επάρκεια να υποστηρίξει την ανάπτυξή της και να ενισχύσει τις αποδόσεις στους μετόχους.
Αναφορικά με το ύψος των προβλέψεων, η Τράπεζα με 30.9.2015 έχει λάβει προβλέψεις στο 28,4% του συνολικού της χαρτοφυλακίου ή στο 52% του μη εξυπηρετούμενου, οι οποίες σε συνδυασμό με την αξία των ενεχύρων, κυρίως ακίνητα, υπερκαλύπτουν το σύνολο της αξίας των μη εξυπηρετούμενων δανείων. Επισημαίνεται ότι περίπου το 80% των μη εξυπηρετούμενου χαρτοφυλακίου δανείων της Τράπεζας, αφορούν επιχειρηματικά δάνεια η συμπεριφορά των οποίων συνδέεται ευθέως με τις συνθήκες της επιχειρηματικής οικονομικής δραστηριότητας στη χώρα μας. 
Τα αποτελέσματα του εννεάμηνου του 2015 επιβεβαίωσαν την ανοδική πορεία της Τράπεζας σε λειτουργικό επίπεδο, καθώς και την ορθότητα των ενεργειών της παρά το δυσμενές οικονομικό περιβάλλον. 
Μετά την ανακεφαλαιοποίησή της, η Attica Bank, αυτόνομη, ισχυρή και με κεφαλαιακή θωράκιση, θα συνδράμει σε όλες τις προσπάθειες που αποσκοπούν στην αύξηση της ρευστότητας και στη χρηματοδότηση της ελληνικής οικονομίας.
Τέλος, για μια ακόμα φορά δηλώνουμε πίστη και εμπιστοσύνη στις δυνατότητες των ανθρώπων μας.
Όλοι μαζί, με τη στήριξη σας, μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις και να πετύχουμε το σύνολο των στόχων μας.».

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου