Πέμπτη, 26 Νοεμβρίου 2015

Το ΤΕΕ δίνει αντιπαροχή το σημαντικότερο περιουσιακό του στοιχείο;

Αναδημοσιεύουμε από τη ΡΠΜΧθες, 24/11/2015, η Δ.Ε. του Τ.Ε.Ε. έλαβε την απόφαση να προχωρήσει στην προκήρυξη διαγωνισμού για την αξιοποίηση-παραχώρηση του οικοπέδου του στο Μαρούσι (πρόκειται για το parking απέναντι από το Ιατρικό Αθηνών, στον κόμβο του ΟΤΕ, επί της Λ. Κηφισίας) με τη μέθοδο της αντιπαροχής.

Το χρονικό της απόφασης έχει ως εξής:

Tο καλοκαίρι του 2015 η Δ.Ε. του ΤΕΕ αποφάσισε τη διερεύνηση όλων των δυνατών επιλογών για το συγκεκριμένο οικόπεδο και την ανάθεση σχετικής μελέτης. Αντ’ αυτού παρουσιάστηκαν στη συνεδρίαση της Δ.Ε. στις 29 Οκτώβρη, τεύχη διαγωνισμού για να δοθεί το οικόπεδο αντιπαροχή, χωρίς μάλιστα να συνοδεύονται από τη σχετική μελέτη που να δείχνει γιατί επιλέγεται ο συγκεκριμένος τρόπος αξιοποίησης. Χαρακτηριστικό είναι ότι το θέμα παρουσιάστηκε ως υπηρεσιακή εισήγηση, ενώ προφανώς δεν ήταν, «πακέτο» μαζί με τυπικής φύσεως ζητήματα όπως οι καταβολές αμοιβών σε διάφορους συνεργάτες (πχ νερά, φωτοτυπίες κλπ), οι επιστροφές ποσών που δεν έπρεπε να έχουν καταβληθεί κλπ, με αποτέλεσμα να μη δοθεί ιδιαίτερη σημασία στο συγκεκριμένο ζήτημα. Σε επόμενη Δ.Ε. το θέμα ανακινήθηκε, κυρίως από μέλη της Δ.Ε. που ήταν απόντα στις 29/10, και ζητήθηκαν εξηγήσεις, ιδίως γιατί ποτέ δεν παρουσιάστηκε η μελέτη που είχε ανατεθεί. Η μελέτη αυτή δόθηκε εκ των υστέρων στα μέλη της Δ.Ε., αφορούσε όμως μόνο διαφορετικά σενάρια αντιπαροχής, καθώς, τέτοια εντολή δόθηκε (αναφέρεται χαρακτηριστικά ότι η αντιπαροχή αποτελεί στρατηγική επιλογή του ΤΕΕ – κάτι που μέχρι τότε δεν είχε αποφασιστεί). Μετά από πιέσεις αποφασίστηκε το θέμα να εισαχθεί και πάλι προς συζήτηση η οποία και πραγματοποιήθηκε στις 24/11.

Ο βασικός προβληματισμός των εκπροσώπων της ΡΠΜ αφορούσε στην αποσπασματική και αποκομμένη από την υπόλοιπη περιουσία του ΤΕΕ αντιμετώπιση του ζητήματος, στην έλλειψη σχεδίου για το τί θέλει το ΤΕΕ να κάνει και στην προσπάθεια αποφυγής διαλόγου/δημοσιότητας γύρω από το θέμα.

Τα βασικά σημεία της τοποθέτησης των εκπροσώπων της ΡΠΜ στην Δ.Ε. ήταν:

Όσον αφορά τη διαδικασία λήψης της απόφασης και τη μη συζήτηση:
Ο τρόπος συζήτησης και λήψης των αποφάσεων για την αξιοποίηση του οικοπέδου στο Μαρούσι απέχει μακράν του ενδεδειγμένου, καθώς δημιουργούνται εντυπώσεις μεθόδευσης.
Είναι εύλογο να δημιουργούνται τεράστια ερωτήματα σχετικά με την, αρχικά τουλάχιστον, προσπάθεια άρνησης ουσιαστικής συζήτησης επί του θέματος.
Δε συνάδουν οι ακολουθούμενες διαδικασίες, οι οποίες δεν εξετάζουν διαφορετικά σενάρια αξιοποίησης της περιουσίας του ΤΕΕ (συνολικά ή εν μέρει), με το ρόλο του ως τεχνικού συμβούλου της πολιτείας. Με τέτοια προχειρότητα πώς το ΤΕΕ θα πείσει για τη σοβαρότητά του και πως θα διεκδικήσει το ρόλο που πρέπει να έχει;
Δεν είναι δυνατό να υπάρχει το επιχείρημα: «ας αξιοποιήσουμε το οικόπεδο κτίζοντάς το και μετά βλέπουμε τί θα το κάνουμε». Δε μπορεί να είναι τρόπος σκέψης μηχανικών αυτός. Ή μήπως θα έρθουμε «αναγκαστικά», μετά την κατασκευή του κτιρίου, να υποστηρίξουμε ότι αφού δεν έχουμε τί άλλο να το κάνουμε, να μεταφερθούν οι υπηρεσίες του ΤΕΕ εκεί;
Αποφάσισε κάποιος τη μεταφορά του ΤΕΕ εκτός του κέντρου της πόλης; Έγινε διερεύνηση αν κάτι τέτοιο είναι προς το συμφέρον των μηχανικών;
Στο οικόπεδο μπορούν να κτιστούν μέχρι περίπου 10.000 τ.μ. γραφειακών χώρων, τη στιγμή που οι μελέτες του ΤΕΕ δείχνουν ότι απαιτούνται τουλάχιστον 6.000 τ.μ. για τη στέγαση των υπηρεσιών του. Θεωρώντας μη λογικό στην αντιπαροχή που προτείνεται να λάβει το ΤΕΕ ένα ποσοστό της τάξης του 60-70%, γιατί προχωράει σε κινήσεις που δεν καλύπτουν τις ανάγκες του και επί της ουσίας το δεσμεύουν;
Γιατί το ΤΕΕ, που δε θα πρέπει να λαμβάνει τις αποφάσεις του μόνο με τεχνοκρατικά κριτήρια, δε διαβουλεύτηκε με τους δήμους της περιοχής σχετικά με τη χρήση του οικοπέδου;
Γιατί το θέμα δεν ανοίχτηκε για συζήτηση στους μηχανικούς για να κατατεθούν ιδέες από όλους τους ενδιαφερόμενους;

Όσον αφορά τα ίδια τα τεύχη του διαγωνισμού, υπάρχουν επίσης πολλά ερωτήματα, με χαρακτηριστικότερα:
Γιατί το ΤΕΕ δεν προχωρά σε αρχιτεκτονικό διαγωνισμό;
Γιατί ως μειοδότης ορίζεται αυτός που δίνει τη χαμηλότερη προσφορά ή εταιρεία συμφερόντων του; (και τί ακριβώς σημαίνει αυτό; τί ποσοστό θα πρέπει να κατέχει;) Μήπως το ΤΕΕ κινδυνεύει να εμπλακεί σε περίεργες διαδικασίες;
Γιατί πριμοδοτούνται στη βαθμολογία εταιρείες που διαθέτουν συγκεκριμένες πιστοποιήσεις και δε λαμβάνεται υπόψιν πχ η εγγραφή κατασκευαστικών εταιρειών στο ΜΕΕΠ;
Γιατί απαιτούνται ίδια κεφάλαια ύψους κατ’ ελάχιστον 25.000.000,00€, ποσό που ξεπερνούν κατά τεκμήριο μόνο οι επιχειρήσεις 7ης τάξης του ΜΕΕΠ (και ορισμένες 6ης), ενώ ένα τέτοιο έργο μπορούν να το εκτελέσουν και εταιρείες 5ης και 6ης τάξης, ως κλασσικό δημόσιο έργο;
Γιατί απαιτείται λόγος ιδίων κεφαλαίων προς υποχρεώσεις ανώτερος του 1, όταν πχ στο ΜΕΕΠ ο λόγος αυτός είναι σημαντικά μικρότερος, λόγω των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι τεχνικές και κατασκευαστικές εταιρείες; Πόσες εταιρείες 7ης τάξης διαθέτουν αυτό τον λόγο; (περισσότερες από μία;)
Γιατί απαιτούνται τουλάχιστον 2 κερδοφόρες χρήσεις την τελευταία πενταετία, ανεξαρτήτως μάλιστα του ύψους της κερδοφορίας αυτής; Και η κερδοφορία πώς υπολογίζεται; Προ φόρων, μετά φόρων, EBITDA;
Μήπως όλα τα παραπάνω μπορούν να ερμηνευθούν με διάφορους τρόπους, με αποτέλεσμα να υπάρχει εύφορο έδαφος για προσφυγές;
Μήπως τα παραπάνω περιορίζουν σημαντικά τον ανταγωνισμό και συνεπώς τον αριθμό των προσφορών που θα υποβληθούν;Ως ΡΠΜ προτείναμε να ληφθεί η παρακάτω απόφαση:

«Αποφασίζουμε να μην προχωρήσει η αξιοποίηση του οικοπέδου με όρους αντιπαροχής γιατί δεν έχουν συζητηθεί διεξοδικά οι υπόλοιπες επιλογές και δεν έχει υπάρξει μελέτη για αυτές. Προτείνουμε τη διεξαγωγής σχτικής μελέτης για όλες τις εναλλακτικές επιλογές και αποφασίζουμε να ξεκινήσουν άμεσα οι διαδικασίες για την πρόσληψη συμβούλου με σκοπό την κατάρτιση πλήρους προγράμματος για την αξιοποίηση της περιουσίας του ΤΕΕ.»

Η πρόταση αυτή τέθηκε σε ψηφοφορία και υποστηρίχθηκε και από τους εκπροσώπους της ΕΛΕΜ (Θ. Σεραφίδη) και της Συσπείρωσης-ΑΕΠ-ΑΜΑΚ (Γ. Πάνου).

Η κατά πλειοψηφία απόφαση της Δ.Ε. ήταν να προχωρήσει κανονικά ο διαγωνισμός για την αντιπαροχή, ενώ θα υπάρξει προσθήκη στη μελέτη αξιοποίησης του οικοπέδου και για εναλλακτικές επιλογές. (αναμένουμε την τελική διατύπωση της απόφασης)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου