Παρασκευή, 16 Οκτωβρίου 2015

Το 3ο μνημόνιο για την "απελευθέρωση" του επαγγέλματος

Στο κεφάλαιο για τις "Αγορές Προϊόντων" (όχι τυχαία), το 3ο μνημόνιο (Ν.4336/15) προβλέπει "Όσον αφορά τα νομοθετικά κατοχυρωμένα επαγγέλματαπροκειμένου να αποφευχθούν αδικαιολόγητοι και δυσανάλογοι περιορισμοίη κυβέρνηση θα υποβάλειέως τον Οκτώβριο του 2015, το προεδρικό διάταγμα σχετικά με τις αποκλειστικές δραστηριότητες των πολιτικών μηχανικών και των συναφών επαγγελμάτων (βασικό παραδοτέοκαι θα εγκρίνει τις συστάσεις εξωτερικού συμβούλου έως τον Δεκέμβριο του 2015 (βασικό παραδοτέοκαι τις συστάσεις της διυπουργικής επιτροπήςμε βάση άλλες πρόσφατες εκθέσεις έως τον Φεβρουάριο του 2016". Την άμεση νομοθέτηση των προβλέψεων του Ν.4254/14 για πλήρη διαλυτοποίηση του επαγγέλματος μέσω πιστοποιήσεων κλπ.


4.2 Αγορές προϊόντων και επιχειρηματικό περιβάλλον
Οι περισσότερο ανοικτές αγορές είναι ουσιώδους σημασίας για να δημιουργηθούν οικονομικές ευκαιρίες και να ενισχυθεί η κοινωνική δικαιοσύνη με περιορισμό της προσοδοθηρίας και της μονοπωλιακής συμπεριφοράςη οποία μεταφράζεται σε υψηλότερες τιμές και χαμηλότερο βιοτικό επίπεδοΣύμφωνα με την αναπτυξιακή τους στρατηγικήοι αρχές θα εντείνουν τις προσπάθειές τους για να υλοποιήσουν βασικές πρωτοβουλίες και μεταρρυθμιστικές προτάσειςκαθώς και για να εμπλουτίσουν το πρόγραμμα με περαιτέρω φιλόδοξες μεταρρυθμίσεις οι οποίες θα στηρίξουν την επιστροφή της χώρας στη βιώσιμη ανάπτυξηθα προσελκύσουν επενδύσεις και θα δημιουργήσουν θέσεις εργασίας.
Ως προαπαιτούμεναοι αρχές θα θεσπίσουν νομοθεσία με σκοπό:
i. να υλοποιήσουν όλες τις εκκρεμείς συστάσεις της εργαλειοθήκης ανταγωνισμού Ι του ΟΟΣΑμε εξαίρεση τα μη συνταγογραφούμενα φαρμακευτικά προϊόντατη λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων την Κυριακήτα υλικά οικοδομών και μία διάταξη για τα τρόφιμα· και σημαντικό αριθμό συστάσεων της εργαλειοθήκης ΙΙ του ΟΟΣΑ σχετικά με τα ποτά και τα προϊόντα πετρελαίου·
ii. να ανοίξουν τα κλειστά επαγγέλματα των συμβολαιογράφωναναλογιστών και κλητήρων και να ελευθερώσουν την αγορά τουριστικών καταλυμάτων·
iii. να εξαλείψουν τα μη ανταποδοτικά τέλη και να ευθυγραμμίσουν τα ανταποδοτικά τέλη με τις παρεχόμενες υπηρεσίες·
iv. να μειώσουν τη γραφειοκρατίαμεταξύ άλλων για τις οριζόντιες απαιτήσεις αδειοδότησης επενδύσεων και για τις δραστηριότητες χαμηλού κινδύνου σύμφωνα με τη σύσταση της Παγκόσμιας Τράπεζαςνα μειώσουν τον διοικητικό φόρτο των επιχειρήσεων με βάση τις συστάσεις του ΟΟΣΑ και να συστήσουν επιτροπή για την εκπόνηση νομοθεσίας σε διυπουργικό επίπεδο.
Όσον αφορά τον ανταγωνισμόέως τον Οκτώβριο του 2015, οι αρχές θα υλοποιήσουν τις εναπομένουσες συστάσεις της εργαλειοθήκης Ι του ΟΟΣΑ σχετικά με τα τρόφιμα και της εργαλειοθήκης ΙΙ του ΟΟΣΑ σχετικά με τα ποτά και τα προϊόντα πετρελαίου και θα δρομολογήσουν νέα αξιολόγηση του ΟΟΣΑ για τις συνθήκες ανταγωνισμού στους τομείς του χονδρικού εμπορίουτων κατασκευώντου ηλεκτρονικού εμπορίου και των μέσων ενημέρωσηςκαθώς και στο υπόλοιπο της μεταποίησης.Έως τον Ιούνιο του 2016, η κυβέρνηση θα θεσπίσει νομοθεσία για την επίλυση όλων των προβλημάτων που θα εντοπιστούν στο πλαίσιο της εν λόγω αξιολόγησης (βασικό παραδοτέο). Έως τον Δεκέμβριο του 2015, οι αρχές θα θεσπίσουν νομοθεσία για να εφαρμόσουν τη σύσταση του ΟΟΣΑ που περιλαμβάνεται στην εργαλειοθήκη για τον ανταγωνισμό Ι όσον αφορά τα φαρμακευτικά προϊόνταμε ισχύ από τον Ιούνιο του 2016 (βασικό παραδοτέο). Έως τον Ιούνιο του 2016, οι αρχές θα θεσπίσουν πλήρως την εκκρεμή σύσταση της εργαλειοθήκης Ι του ΟΟΣΑ σχετικά με τα υλικά οικοδομώνΟι αρχές θα ελευθερώσουν τη λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων την Κυριακή μετά την επικείμενη απόφαση του Συμβουλίου της ΕπικρατείαςΟι αρχές δεσμεύονται να συνεχίσουν τις τακτικές αξιολογήσεις των συνθηκών ανταγωνισμού σε πρόσθετους τομείς την επόμενη τριετίαΈως τον Οκτώβριο του 2015, οι αρχές θα θεσπίσουν νομοθεσία με σκοπό να τεθεί πλήρως σε ισχύ η ελευθέρωση των τουριστικών καταλυμάτωνΤο Τμήμα Προώθησης Πολιτικών Ανταγωνισμού της ελληνικής Επιτροπής Ανταγωνισμού θα ενισχυθεί με δώδεκα πρόσθετες θέσεις και θα πραγματοποιηθεί επανεξέταση με τη στήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και διεθνών εμπειρογνωμόνων για να διασφαλιστεί ότι το δίκαιο του ανταγωνισμού συνάδει με τις βέλτιστες πρακτικές στην ΕΕ.
Όσον αφορά την αδειοδότηση επενδύσεωνέως τον Σεπτέμβριο του 2015, η κυβέρνηση θα εγκρίνει χάρτη πορείας για τη μεταρρύθμιση της αδειοδότησης των επενδύσεωνσυμπεριλαμβανομένης της ιεράρχησης προτεραιοτήτωνΟι αρχές θα θεσπίσουν δευτερογενή νομοθεσία σύμφωνα με την εν λόγω ιεράρχηση προτεραιοτήτων έως τον Ιούνιο του 2016 (βασικό παραδοτέοκαι θα προχωρήσουν σε άλλες μεταρρυθμίσεις σύμφωνα με τον χάρτη πορείας.
Όσον αφορά τον διοικητικό φόρτοέως τον Νοέμβριο του 2015, η κυβέρνηση θα θεσπίσει νομοθεσία για να εφαρμόσει τις εκκρεμείς συστάσεις του ΟΟΣΑ σχετικά με το περιβάλλον και τις άδειες εμπορίας καυσίμωνΕπιπλέονέως τον Ιούνιο του 2016, οι αρχές θα μειώσουν περαιτέρω τον διοικητικό φόρτομεταξύ άλλων μέσω των υπηρεσιών μίας στάσης για τις επιχειρήσεις (βασικό παραδοτέο). Έως τον Ιούνιο του 2016, η κυβέρνηση θα εφαρμόσει πλήρως τον νόμο για τη βελτίωση της νομοθεσίας.
Όσον αφορά τον ανταγωνισμότην αδειοδότηση επενδύσεων και τον διοικητικό φόρτοέως τον Οκτώβριο του 2015, η κυβέρνηση θα δρομολογήσει εκ των υστέρων εκτίμηση επιπτώσεων σχετικά με επιλεγμένες μεταρρυθμίσεις και την εφαρμογή τους καιέως τον Ιούνιο του 2016, θα προσδιορίσει τα εναπομένοντα μέτρα που απαιτούνται για την πλήρη εφαρμογή τους (βασικό παραδοτέο).
Όσον αφορά τα νομοθετικά κατοχυρωμένα επαγγέλματαπροκειμένου να αποφευχθούν αδικαιολόγητοι και δυσανάλογοι περιορισμοίη κυβέρνηση θα υποβάλειέως τον Οκτώβριο του 2015, το προεδρικό διάταγμα σχετικά με τις αποκλειστικές δραστηριότητες των πολιτικών μηχανικών και των συναφών επαγγελμάτων (βασικό παραδοτέοκαι θα εγκρίνει τις συστάσεις εξωτερικού συμβούλου έως τον Δεκέμβριο του 2015 (βασικό παραδοτέοκαι τις συστάσεις της διυπουργικής επιτροπήςμε βάση άλλες πρόσφατες εκθέσεις έως τον Φεβρουάριο του 2016

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου