Παρασκευή, 15 Μαΐου 2015

Πρόταση μονιμοποίησης ενεργειακών επιθεωρητών & κατάργησης εξετάσεων

Με επιστολή του προς τον Υπουργό ΠΑΠΕΝ κ. Λαφαζάνη, το Τμήμα Β.Α. Αιγαίου του ΤΕΕ προτείνει την μονιμοποίηση των προσωρινών ενεργειακών επιθεωρητών και την κατάργηση των εξετάσεων.
Επιπλέον, το τμήμα θίγει το γνωστό ζήτημα της προαιρετικής καταχώρησης των ΠΕΑ στο taxisnet και των προβλημάτων που έχουν προκύψει από αυτή την παράλειψη.
Στην επιστολή αναλυτικά αναφέρονται τα ακόλουθα:
"Κύριε Υπουργέ
Το Π. Τ. ΤΕΕ ΒΑ Αιγαίου αφουγκραζόμενο την αγωνία των μελών του και το οικονομικό αδιέξοδο, το οποίο αντιμετωπίζουν καθημερινά, επιθυμεί να καταθέσει τις απόψεις του, για θέματα που αφορούν τις άδειες των ενεργειακών επιθεωρητών, καθώς και τα πιστοποιητικά ενεργειακής απόδοσης: που αποτελούν υπολογίσιμο αντικείμενο στον περιορισμένο κύκλο εργασιών τους.
Όπως θα γνωρίζετε οι προσωρινές άδειες των ενεργειακών επιθεωρητών μετά από παράταση που δόθηκε σύμφωνα με το Ν. 4315/2014 άρθρο ισχύουν έως 30-06-2015.
Επίσης, το οριστικό Μητρώο Ενεργειακών Επιθεωρητών αριθμεί ελάχιστα μέλη, λόγω μειωμένης συμμετοχής στις εξετάσεις με πολύ μικρά ποσοστά επιτυχίας σε αυτές.
Το Π.Τ.ΤΕΕ.ΒΑ. Αιγαίου θεωρεί ότι οι Διπλωματούχοι Μηχανικοί έχουν επαρκή κατάρτιση ως επιστήμονες ώστε να μπορούν να ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις της ενεργειακής επιθεώρησης των ώρα που μπορούν να εκπονούν μελέτες ενεργειακής απόδοσης, με πολλαπλάσιο όγκο και ευθύνη.
Με απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του Π.Τ., προτείνεται η μονιμοποίηση των προσωρινών ενεργειακών επιθεωρητών με ταυτόχρονη κατάργηση των εξετάσεων. Παράλληλα, για την διασφάλιση της ποιότητας παρεχόμενης υπηρεσίας (έκδοσης Π.Ε.Α.) είναι αναγκαίο να εντατικοποιηθούν οι έλεγχοι από την αρμόδια υπηρεσία (Ε Y.Ε.Λ.Ε.Ν), με αξιοποίηση της ήδη υπάρχουσας βάσης δεδομένων του Υπουργείου (Building Cert).
Επιπλέον, όσο αφορά τα ΠΕΑ στις μισθώσεις ακινήτων οφείλουμε να τονίσουμε το παράδοξο της υποχρεωτικής έκδοσης πιστοποιητικού με προαιρετική καταχώρηση στο ηλεκτρονικό σύστημα taxisnet, γεγονός που οδήγησε σε κατακόρυφη πτώση του αντικειμένου εργασίας και σε συνάψεις μισθωτηρίων συμβολαίων που κινδυνεύουν να ακυρωθούν και συμβαλλόμενοι απειλούνται με πιθανά πρόστιμα. Παρακαλούμε να μας ενημερώσετε για τις ενέργειες που σχεδιάζει το Υπουργείο για την επίλυση των ζητημάτων αυτών ώστε να διακοπεί η ομηρία των συναδέλφων και να ξεκαθαρίσει το θολό τοπίο στις μισθώσεις ακινήτων.
Για το ΤΕΕ/Π.Τ. ΒΑ Αιγαίου
Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.
Μανωλακέλλης Ευστράτιος"

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου