Πέμπτη, 23 Απριλίου 2015

Σχέδιο Κανονισμού του Κλάδου Ειδικών Παροχών - Ταμείο Ανεργίας

Αναρτούμε το τελικό κείμενο παλαιότερης Ομάδας Εργασίας του ΤΕΕ, με αντικείμενο την εκπόνηση σχεδίου Κανονισμού Παροχών του Κλάδου Ειδικών Παροχών του Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε., από τον Ιανουάριο του 2010. Το κείμενο αυτό αν και είχε γραφτεί σε άλλη εποχή και υπό διαφορετικές συνθήκες, έχει διάφορα ενδιαφέροντα στοιχεία και μπορεί να αποτελέσει καταρχήν βάση συζήτησης για τη δημιουργία επιτέλους Ταμείου Ανεργίας Μηχανικών. Πολύ περισσότερο  σήμερα όπου ήδη όλοι οι συνάδελφοι καταβάλλουν υποχρεωτικά εισφορά 10€ μηνιαίως υπέρ ΟΑΕΔ, μεγάλο μέρος (ίσως η πλειοψηφία) συναδέλφων είναι άνεργο ή υποαπασχολούμενο, η πλειονότητα αδυνατεί να καταβάλει εισφορές και φορτώνεται με υπέρογκες οφειλές. Ανάμεσα στους τότε υπογράφοντες και ο σημερινός Γενικός Γραμματέας Κοινωνικής Ασφάλισης κος Ρωμανιάς.


Τελικό κείμενο ομάδας εργασίας για την εκπόνηση σχεδίου Κανονισμού Παροχών του Κλάδου Ειδικών Παροχών του πρώην Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε., ήδη Ε.Τ.Α.Α.


Προς τη Διοικούσα Επιτροπή του ΤΕΕ

Αθήνα 26 Ιανουαρίου 2010

Εισαγωγική Έκθεση

Σε συνέχεια της από 8 Φεβρουαρίου 2003 απόφασης της Αντιπροσωπείας του Τ.Ε.Ε. για την αναδιάρθρωση των κλάδων του πρώην Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε., ήδη Ε.Τ.Α.Α. και τις εν συνεχεία ενέργειες των διοικήσεων τόσο του Τ.Ε.Ε., όσο και του ασφαλιστικού μας φορέα, επιτεύχθηκε η ίδρυση του Κλάδου Ειδικών Παροχών, το 2006 με την ψήφιση του νόμου 3518.

Επειδή ουσιαστικά αντίστοιχος κλάδος δεν υπάρχει σε άλλα ταμεία και πολλοί από τους επιδιωκόμενους στόχους – παροχές του εμπίπτουν στις αρμοδιότητες και άλλων υπουργείων, επιλέχθηκε στον κρίσιμο χρόνο της ψήφισης του νόμου 3518/2006 να εξασφαλιστεί η ίδρυσή του που απαιτούσε νομοθετική ρύθμιση και η ενεργοποίησή του να γίνει με την κατάρτιση του κανονισμού λειτουργίας του που απαιτεί μόνο υπουργική απόφαση. Για ιστορικούς λόγους αναφέρουμε, ότι η απόφαση της Αντιπροσωπείας του Τ.Ε.Ε. προέβλεπε την ίδρυση «Κλάδου Προνοιακών Παροχών» (Κ.Π.Π.) που όμως ως όρος αντίκειται στην αντίστοιχη ευρωπαϊκή νομοθεσία και έτσι ο κλάδος μετονομάστηκε και προβλέπεται ως κλάδος «ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ». Τέλος η ύπαρξή του εξασφαλίστηκε και στον τελευταίο Ασφαλιστικό Νόμο 3655/2008.

Το τελικό κείμενο του σχεδίου Κανονισμού Παροχών του Κλάδου Ειδικών Παροχών, αποτελεί την περιβάλλουσα των κοινών των θέσεων των μελών της ομάδας εργασίας στο πλαίσιο, τόσο της τότε απόφασης της Αντιπροσωπείας (εάν και από τότε είναι προφανές ότι έχει κυλίσει πολύ νερό στο «ασφαλιστικό ποτάμι»), όσο και της κάλυψης των εμφανών κενών των παροχών του ασφαλιστικού μας φορέα, συνδυασμένες με την βιωσιμότητα του κλάδου.

Πρέπει εδώ να γίνει κατανοητό σε όλους μας, ότι οι υποχρεώσεις του κλάδου δεν μπορούν να καλυφθούν «εκ μεταφοράς» από άλλους τομείς και κλάδους του πρώην Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε., ήδη Ε.Τ.Α.Α., ούτε από κρατική χρηματοδότηση, εκτός και αν υπάρξει ειδική νομοθετική ρύθμιση. Επομένως η λειτουργία του κλάδου προϋποθέτει την επιβολή νέων εισφορών στους ασφαλισμένους μας, κάτι που δεν υπήρχε στην σκέψη ούτε των μελών του τότε σώματος της Αντιπροσωπείας, ούτε βέβαια των μελών - συναδέλφων της παρούσας ομάδας εργασίας. Προέκυψε όμως ως αποτέλεσμα της νομικής επεξεργασίας που έγινε από την νομική σύμβουλο του Τ.Ε.Ε. και μέλος της ομάδας μας, κ. Πατρίνας Παπαρηγοπούλου.

Με βάση το παραπάνω δεδομένο που δεν μας επιτρέπει ούτε τη λογική της αναδιανομής μέρους του αποθεματικού ή ποσοστού του ετήσιου πλεονάσματος του κλάδου κύριας σύνταξης του Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. και μέχρι να επιτευχθεί - υπάρξει κάποια νομοθετική ρύθμιση που θα μας επέτρεπε να μειώσουμε εισφορές άλλων κλάδων του ταμείου μας και να ενσωματώσουμε τις διαφορές τους στο νέο κλάδο, διατηρώντας τις συνολικές εισφορές στα ίδια επίπεδα, κατευθυνθήκαμε στη σύνταξη σχεδίου ενός κανονισμού που θα κάλυπτε:

 • το ζήτημα της ανεργίας για τις «ευπαθείς ομάδες» των συναδέλφων με βάση εισοδηματικά κριτήρια
 • θα συμπλήρωνε τον Κλάδο Υγείας Τεχνικών του Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. που ήδη εκσυγχρονίζεται, ανασυντάσσεται και σας επισυνάπτεται με το παρόν

και βέβαια


 • θα επιτύγχανε τη δημιουργία ενός βιώσιμου αναλογιστικά κλάδου, όπως αυτό αποδεικνύεται και από την αναλογιστική μελέτη που συντάχθηκε και που επίσης επισυνάπτεται και που θα γινόταν αποδεκτή η λειτουργία του από την πολιτική ηγεσία του αρμόδιου υπουργείου.

Με βάση τα παραπάνω δεδομένα, η πρόβλεψη στον νέο κλάδο μορφών παροχών επιδότησης - ενίσχυσης του επαγγέλματος του μηχανικού και ειδικά των νέων συναδέλφων, μέσω της πρόβλεψης άτοκων ή επιδοτούμενων δανείων για την απόκτηση υποδομών ή επαγγελματικής στέγης ή άλλων ανάλογων παροχών, δεν ήταν δυνατόν να ενταχθούν.

Μετά τη σύνταξη του «βασικού σεναρίου» της αναλογιστικής μελέτης και με βάση τις παρακάτω 10 παροχές:

 • Θάνατος από οποιαδήποτε αιτία
 • Βαριά αναπηρία
 • Επίδομα Νοσηλείας εξ αιτίας ατυχήματος ή ασθένειας
 • Επίδομα λόγω Πρόσκαιρης Ολικής Ανικανότητας για εργασία εξ αιτίας ατυχήματος
 • Επίδομα «Ανεργίας»
 • Εφάπαξ βοήθημα «Έκτακτης Ανάγκης»
 • Καταβολή των εισφορών για λογαριασμό των ασφαλισμένων στους κλάδους του Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.
 • Καταβολή των εισφορών για λογαριασμό των ασφαλισμένων στον κλάδο ειδικών παροχών
 • Πρόσθετες παροχές ασθένειας σε είδος
 • Παροχές Μητρότητας

που υπολογίζονται σε κόστος και επομένως σε εισφορές στο ποσό των 48.000.000€, υπήρξε μεγάλος και έντονος προβληματισμός για το είδος και το ύψος των εισφορών, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι δεν αντιστοιχίζονται όλες οι παροχές του κλάδου με όλους τους ασφαλισμένους μας (π.χ. ανεργία με μισθωτούς του δημόσιου τομέα).

Έτσι καταλήξαμε σε ένα «βασικό σενάριο» εισφορών και ταυτόχρονα δημιουργήσαμε ένα «ανοικτό εργαλείο» για τη σύνταξη μελλοντικών σεναρίων εισφορών, με δεδομένο τη μεταφορά των παρακάτω πόρων στον κλάδο Ειδικών Παροχών, δηλαδή:

 • το 50% του 2% επί των αμοιβών των μελετών και επιβλέψεων των έργων
 • το 50% του 1% επί των προϋπολογισμού των Δημοσίων Έργων
 • το 0,81% επί του μισθολογίου των μισθωτών του Ιδιωτικού Τομέα και των συμβασιούχων του Δημοσίου Τομέα

Τέλος, και στη λογική του μή διαχωρισμού των συναδέλφων – ασφαλισμένων μας σε ελεύθερους επαγγελματίες, μισθωτούς ή εργολήπτες δημοσίων έργων, αλλά και για το αναλογιστικό ισοζύγιο του κλάδου:

 • υπολογίστηκε στο «βασικό σενάριο» της αναλογιστικής μελέτης, καθολική μηνιαία εισφορά 2% επί της 1ης ασφαλιστικής κλάσης, δηλαδή ποσό 14,0 € / μήνα / ασφαλισμένο (τα μέλη της επιτροπής Π. Μούζιος, Ν. Καφφές και Μ. Πουλάκης μειοψηφήσαν στην παραπάνω πρόταση ως προς το 2% επί της 1ης ασφαλιστικής κλάσης για τους μισθωτούς του δημοσίου τομέα, ψηφίζοντας ως εισφορά 1% επί της 1ης ασφαλιστικής κλάσης)
 • οι παροχές «Ανεργίας» και καταβολής εισφορών Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε., θα λειτουργήσουν 2 χρόνια, μετά την ενεργοποίηση του κλάδου Ειδικών Παροχών

Πιστεύουμε, ότι το σχέδιο κανονισμού παροχών που ακολουθεί αποτελεί τη βάση διαλόγου και προβληματισμού, με σκοπό την σύνταξη ενός εφικτού – βιώσιμου κανονισμού Παροχών που θα λειτουργήσει άμεσα και θα συμβάλλει αποφασιστικά στη συνοχή και την αλληλεγγύη όλων μας.EΙΣΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΤΣΜΕΔΕ, ΗΔΗ ΕΤΑΑ
Ι. ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΙΙ. ΠΑΡΟΧΕΣ

 1. Επίδομα ανεργίας / υποαπασχόλησης /χαμηλού εισοδήματος

Α) Γενικές ρυθμίσεις

Β) Ειδικότερες ρυθμίσεις για τους έμμισθους ασφαλισμένους

Γ) Ειδικότερες ρυθμίσεις για τους ελεύθερους επαγγελματίες


 1. Καταβολή ασφαλιστικών εισφορών για λογαριασμό του δικαιούχου παροχών ανεργίας / υποαπασχόλησης / χαμηλού εισοδήματος
 2. Πρόσθετες παροχές ασθένειας σε είδος, επίδομα νοσηλείας και επίδομα ατυχήματος
 3. Εφάπαξ βοήθημα έκτακτης ανάγκης
 4. Εφάπαξ παροχή μητρότητας και παροχή προγεννητικού ελέγχου


I. ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

1) Χαμηλό εισόδημα για την εφαρμογή του παρόντος ορίζεται το εξ οιασδήποτε πηγής μέσο μηνιαίο εισόδημα που δεν υπερβαίνει το ½ της πρώτης ασφαλιστικής κλάσης για τα οριζόμενα κατωτέρω χρονικά διαστήματα.

2) Οι συνολικές ετήσιες δαπάνες για όλα τα είδη των παροχών δεν επιτρέπεται να υπερβαίνουν το 90% των ακαθάριστων εσόδων κάθε χρήσεως1 2.

3) Ο ασφαλισμένος φέρει το βάρος της αποδείξεως της συνδρομής των προϋποθέσεων για την εις αυτόν χορήγηση των παροχών του παρόντος κλάδου. Το ασφαλιστικό όργανο μπορεί κατά την κρίση του να ζητήσει κάθε σχετικό έγγραφο και επιπλέον σχετική υπεύθυνη δήλωση του ασφαλισμένου. Ο ασφαλισμένος υποχρεούται να προσκομίζει τα πιστοποιητικά και στοιχεία που του ζητούνται, άλλως το ασφαλιστικό όργανο μπορεί ακόμη και να διακόπτει τη χορήγηση των παροχών μέχρι να του τα προσκομίσει ο ασφαλισμένος.

4) Μετά την πρώτη τριετία λειτουργίας του κλάδου και κάθε τριετία εφεξής γίνεται αποτίμηση των αναλογιστικών, οικονομικών και κοινωνικών αποτελεσμάτων του κλάδου και η Διοικούσα Επιτροπή των Μηχανικών εισηγείται προς το ΔΣ του ΕΤΑΑ τις τροποποιήσεις του κανονισμού παροχών που τυχόν απαιτούνται για την εύρυθμη, βιώσιμη και κοινωνικά αποτελεσματική λειτουργία του κλάδου.ΙΙ. ΠΑΡΟΧΕΣ

1) Επίδομα ανεργίας / αδυναμίας απασχόλησης / υποαπασχόλησης και/ή χαμηλού εισοδήματος

Α) Γενικές διατάξεις

 • Καλυπτόμενος κίνδυνος: Καλύπτεται α) ο κίνδυνος της απώλειας της θέσεως εργασίας του έμμισθου ασφαλισμένου και/ή το χαμηλό εισόδημα και β) η αδυναμία απασχόλησης ή η υποαπασχόληση και/ή το χαμηλό εισόδημα του ελεύθερου επαγγελματία ασφαλισμένου.
 • Είδος και ύψος παροχής: Μηνιαίο επίδομα που αντιστοιχεί στο ποσό της πρώτης ασφαλιστικής κλάσης.
 • Διάρκεια: Το επίδομα χορηγείται για χρονικό διάστημα μέχρι 12 μηνών.
 • Λήξη: Η καταβολή του επιδόματος λήγει, εάν ο ασφαλισμένος αναλάβει εργασία ή απασχοληθεί ή/και αποκτήσει μηνιαίο εισόδημα ανώτερο του καταβαλλόμενου επιδόματος. Στην περίπτωση που ο ασφαλισμένος αποκτήσει εισόδημα ανώτερο του χαμηλού εισοδήματος, αλλά κατώτερο του επιδόματος, του καταβάλλεται η διαφορά ως επίδομα.
 • Συρροή με επίδομα από άλλον ασφαλιστικό φορέα: Στην περίπτωση που ο ασφαλισμένος επιδοτείται για ανεργία από άλλον ασφαλιστικό φορέα, για παράδειγμα από τον ΟΑΕΔ, του χορηγείται η τυχόν διαφορά του επιδόματος που λαμβάνει από τον άλλο ασφαλιστικό φορέα από το επίδομα που δικαιούται από τον κλάδο ειδικών παροχών. Στην περίπτωση που ο ασφαλισμένος επιδοτείται από άλλον ασφαλιστικό φορέα για μικρότερο χρονικό διάστημα, δικαιούται το επίδομα από τον κλάδο ειδικών παροχών για τον χρόνο που υπολείπεται μέχρι τη συμπλήρωση του 12μήνου.
 • Περιορισμοί στην άσκηση του δικαιώματος: O ασφαλισμένος δικαιούται την επιδότηση για χρονικό διάστημα μέχρι 12 μήνες ανά δεκαετία ασφάλισης στον κλάδο ειδικών παροχών και μέχρι τη συνταξιοδότησή του. Ο ασφαλισμένος δικαιούται να κάνει χρήση άπαξ ή και περισσότερες φορές του δικαιώματός του κάθε δεκαετία ασφάλισης, υπό την προϋπόθεση ότι δεν υπερβαίνει συνολικά τους 12 μήνες.

Β) Ειδικότερες ρυθμίσεις για τους έμμισθους ασφαλισμένους του κλάδου ειδικών παροχών

 • Δικαιούχοι: Το επίδομα καταβάλλεται υπό τις κατωτέρω αναφερόμενες προϋποθέσεις στους έμμισθους ασφαλισμένους του κλάδου ειδικών παροχών, πλην των στρατευμένων και των μεταπτυχιακών σπουδαστών, υπό τις κατωτέρω προϋποθέσεις.
 • Προϋποθέσεις

 1. Ο ασφαλισμένος πρέπει να έχει απωλέσει ακουσίως και ανυπαιτίως τη θέση εργασίας, να είναι ικανός και διαθέσιμος για εργασία αντίστοιχη με τα επαγγελματικά του προσόντα.
 2. ασφαλισμένος πρέπει να έχει χαμηλό εισόδημα για χρονικό διάστημα τουλάχιστον τριών μηνών πριν από την έναρξη της επιδότησης (περίοδος αναμονής).
 3. Ο ασφαλισμένος πρέπει να έχει συμπληρώσει:

α) Χρόνο ασφάλισης σε έμμισθη θέση διάρκειας τουλάχιστον ενός έτους την τελευταία διετία πριν από την απώλεια της θέσεως εργασίας.

β) Χρόνο ασφάλισης τουλάχιστον δύο ετών στον κλάδο ειδικών παροχών.

 1. Τυπικές προϋποθέσεις: Ο ασφαλισμένος πρέπει να:

α) Έχει εξοφλήσει τυχόν οφειλόμενες εισφορές του στο ΕΤΑΑ ή έχει γίνει αποδεκτή από το ΕΤΑΑ η ρύθμισή τους και η ρύθμιση να τηρείται.

β) Να υποβάλει την αίτηση για επιδότηση εντός αποσβεστικής προθεσμίας 60 ημερών από την απώλεια της θέσεως εργασίας.

 • Απαιτούμενα δικαιολογητικά: για την απόδειξη της συνδρομής των προϋποθέσεων για τη χορήγηση του επιδόματος:

 1. Η ακούσια και ανυπαίτια λύση της σχέσεως εργασίας επί συμβάσεως ορισμένου χρόνου αποδεικνύεται από την ίδια τη σύμβαση. H καταγγελία της συμβάσεως με το έγγραφο της καταγγελίας κ.ο.κ.
 2. Το χαμηλό εισόδημα αποδεικνύεται κυρίως με βάση τις δηλώσεις προς την αρμόδια ΔΟΥ, το εκκαθαριστικό της ΔΟΥ, τα δελτία ή αποδείξεις παροχής υπηρεσιών κ.λπ.
 3. Η συνδρομή της προϋποθέσεως ότι ο ασφαλισμένος δεν λαμβάνει επίδομα ανεργίας από άλλον ασφαλιστικό φορέα γίνεται με βεβαίωση του ΟΑΕΔ ή κατά περίπτωση άλλου ασφαλιστικού φορέα. Στην περίπτωση που λαμβάνει επίδομα ανεργίας από τον ΟΑΕΔ ή άλλον ασφαλιστικό φορέα και ο ασφαλισμένος αιτείται τη χορήγηση της διαφοράς του ποσο, όπως παραπάνω προβλέπτεαι, πρέπει να προσκομίζει βεβαίωση του ΟΑΕΔ περί του καταβαλλόμενου επιδόματος (διάρκεια και ύψος).

 • Έλεγχος:

Ο τελικός έλεγχος του ταμείου ως προς το ότι α) συνέτρεχαν οι προϋποθέσεις για τη λήψη του και β) ότι δεν συνέτρεχαν οι ως άνω περιορισμοί για τη λήψη του γίνεται με τα ως άνω οικονονικά στοιχεία και κάθε άλλο έγγραφο και στοιχείο κρίνεται απαραίτητο να ελεγχθεί τα οποία αφορούν στη χρονική περίοδο της χορηγήσεως της επιδότησης και στο χρονικό διάστημα που προηγήθηκε της επιδότησης στο μέτρο που είναι αναγκαίο για την εφαρμογή του παρόντος. .

Σε περίπτωση που τυχόν διαπιστωθεί ότι για μέρος ή για το σύνολο του χρονικού διαστήματος που έλαβε την επιδότηση δεν συνέτρεχαν οι προϋποθέσεις ή συνέτρεχε κάποις περιορισμός, τότε ο ασφαλισμένος υποχρεούται το αργότερο εντός εξήντα ημερών να επιστρέψει στον κλάδο ειδικών παροχών το ποσό του επιδόματος που κακώς του κατεβλήθη με το επιτόκιο ταμιευτηρίου. Αν εντός εξήντα ημερών δεν έχει αποδώσει το οφειλόμενο ποσό, τότε βεβαιώνεται η οφειλή του και επιβαρύνεται με το επιτόκιο υπερημερίας τρέχουν δε σε βάρος του όλες οι συνέπειες που προβλέπει ο νόμος.

Γ) Ειδικότερες ρυθμίσεις για τους ελεύθερους επαγγελματίες ασφαλισμένους του κλάδου ειδικών παροχών

 • Δικαιούχοι: Το επίδομα καταβάλλεται στους ελεύθερους επαγγελματίες ασφαλισμένους, πλην των στρατευμένων και των μεταπτυχιακών σπουδαστών, υπό τις κατωτέρω αναφερόμενες προϋποθέσεις:

 1. Ο ασφαλισμένος πρέπει να είχε χαμηλό εισόδημα για χρονικό διάστημα δώδεκα μηνών πριν από την υποβολή της αίτησης για επιδότηση.
 2. Ο ασφαλισμένος πρέπει να έχει συμπληρώσει:

α) Τουλάχιστον δύο έτη στην ασφάλιση του κλάδου ειδικών παροχών.

β) Να έχει παρέλθει εξάμηνο από την υποβολή της αίτησης για επιδότηση και ο ασφαλισμένος να μην έχει βρει απασχόληση ή θέση εργασίας (περίοδος αναμονής).

 1. Τυπικές: Ο ασφαλισμένος να έχει εξοφλήσει τυχόν οφειλόμενες εισφορές του στο ΕΤΑΑ ή έχει γίνει αποδεκτή από το ΕΤΑΑ η ρύθμισή τους και η τυχόν ρύθμιση να τηρείται.
  • Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

 1. Για την απόδειξη της ανυπαρξίας εισοδημάτων ή τoυ χαμηλού εισοδήματος κατά το χρονικό διάστημα της αναμονής, της προκαταβολής και της καταβολής του επιδόματος τα ασφαλιστικά όργανα δικαιούνται κατά την κρίση τους να ζητήσουν κάθε σχετικό με την άσκηση του επαγγέλματος οικονομικό ή ασφαλιστικό έγγραφο ή στοιχείο και ενδεικτικά:
  • Τις δηλώσεις του ΦΠΑ ή τις βεβαιώσεις της ΔΟΥ ότι ο ασφαλισμένος δεν υπέβαλε δήλωση ΦΠΑ,
  • Το θεωρημένο δελτίο παροχής υπηρεσιών.
  • Τη δήλωση και το εκκαθαριστικό της ΔΟΥ.
  • Τα αντίγραφα των δηλώσεων Ε1, Ε2, Ε3 που υποβάλλει ο ασφαλισμένος στη ΔΟΥ
  • Υπεύθυνη δήλωση ότι το πτυχίο του ασφαλισμένου δεν στελεχώνει εταιρεία και δεν έχει άλλα πρόσθετα εισοδήματα από αντίστοιχη πηγή ή υπεύθυνη δήλωση ότι το πτυχίο του ασφαλισμένου στελεχώνει εταιρεία και έχει πρόσθετα εισοδήματα χαμηλότερα του προβλεπόμενου για τη χορήγηση του επιδόματος υποαπασχόλησης κατώτατου ορίου εισοδήματος.
   • Προκαταβολή του επιδόματος: To ήμισυ του επιδόματος μπορεί να προκαταβάλλεται στους ελεύθερους επαγγελματίες3 κατόπιν αιτήσεώς τους μετά την πάροδο τριμήνου από την υποβολή της αίτησης για επιδότηση και μέχρι να συμπληρωθεί το χρονικό διάστημα της επιδότησης (12μηνης ή τυχόν μικρότερης), οπότε και ο ασφαλισμένος υποχρεούται να προσκομίσει τα δικαιολογητικά από τα οποία προκύπτει ότι δεν είχε έσοδα ή είχε κατώτερα του επιδόματος καθ’ όλο το διάστημα που έλαβε προκαταβολή του επιδόματος.
   • Έλεγχος: Ο τελικός έλεγχος του ταμείου ως προς το ότι α) συνέτρεχαν οι προϋποθέσεις για τη λήψη του και β) ότι δεν συνέτρεχαν οι ως άνω περιορισμοί για τη λήψη του γίνεται με τα ως άνω οικονονικά στοιχεία και κάθε άλλο έγγραφο και στοιχείο κρίνεται απαραίτητο να ελεγχθεί τα οποία αφορούν στη χρονική περίοδο της χορηγήσεως της επιδότησης και στο χρονικό διάστημα που προηγήθηκε της επιδότησης στο μέτρο που είναι αναγκαίο για την εφαρμογή του παρόντος. .

Σε περίπτωση που τυχόν διαπιστωθεί ότι για μέρος ή για το σύνολο του χρονικού διαστήματος που έλαβε την επιδότηση είχε εισοδήμα μεγαλύτερο του επιδόματος υποχρεούται το αργότερο εντός εξήντα ημερών να επιστρέψει στον κλάδο ειδικών παροχών την προκαταβολή που έλαβε με το επιτόκιο ταμιευτηρίου. Αν εντός εξήντα ημερών δεν έχει αποδώσει το οφειλόμενο ποσό, τότε βεβαιώνεται η οφειλή του και επιβαρύνεται με το επιτόκιο υπερημερίας τρέχουν δε σε βάρος του όλες οι συνέπειες που προβλέπει ο νόμος.

2) Καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών για λογαριασμό του δικαιούχου παροχών ανεργίας / αδυναμίας απασχόλησης ή υποαπασχόλησης και/ή χαμηλού εισοδήματος

Ο κλάδος ειδικών παροχών καταβάλλει στο ΕΤΑΑ τις ασφαλιστικές εισφορές για όλους τους κλάδους ασφάλισης όσων λαμβάνουν το επίδομα ανεργίας, αδυναμίας απασχόλησης / υποαπασχόλησης και/ή χαμηλού εισοδήματος.

3) Πρόσθετες παροχές ασθένειας σε είδος, επίδομα νοσηλείας και επίδομα ατυχήματος

Α) Οι πρόσθετες παροχές ασθένειας σε είδος συμπληρώνουν τις παροχές σε είδος που χορηγούν στους ασφαλισμένους του κλάδου ειδικών παροχών ο οικείος κλάδος ασφάλισης ασθένειας (ΚΥΤ, ΟΠΑΔ κ.λπ.). Ειδικότερα περιλαμβάνονται:

1) Μηχανήματα που διευκολύνουν τη ζωή του ασφαλισμένου ή του συζύγου ή τέκνου του που έχει αναπηρία, π.χ. ανελκυστήρες κλιμακοστασίου σε παραπληγικούς.

   1. Κάλυψη εξόδων ημερήσιας αποκλειστικής νοσοκόμας. Το ποσό της αμοιβής της αποκλειστικής νοσοκόμας αντιστοιχεί στο προβλεπόμενο από τις ισχύουσες διατάξεις για καθημερινές και εορτές και αργίες4.
   2. Έξοδα για μετακινήσεις συνοδών παιδιών στην ημεδαπή, προκειμένου να πραγματοποιηθούν εξετάσεις ή θεραπείες σε χρόνια νοσήματα (π.χ. αιμοκάθαρση, ακτινοβολίες, μεταγγίσεις, χημειοθεραπείες).
   3. Ιατρικές συσκευές που δεν χορηγούνται από τoν κλάδο ασφάλισης ασθένειας (μέτρησης ΙΝR, χοληστερίνης και αναλώσιμα υλικά).
    • Δικαιούχοι: Οι ασφαλισμένοι του κλάδου ειδικών παροχών ο/η σύζυγος και τα παιδιά τους, όπως ειδικότερα ανά είδος παροχής ορίζεται υπό την προϋπόθεση ο ασφαλισμένος να έχει εξοφλήσει τις τυχόν οφειλόμενες εισφορές του στο ΕΤΑΑ ή να έχει γίνει αποδεκτή από το ΕΤΑΑ ρύθμιση, η οποία τηρείται.
    • Απαιτούμενα δικαιολογητικά: Η κατάσταση της υγείας των δικαιούχων και η ανάγκη για τις ως άνω παροχές προκύπτει από τις γνωματεύσεις των υγειονομικών επιτροπών ή ελεγκτών ιατρών του κλάδου ασφάλισης ασθένειας του ΕΤΑΑ. Η δαπάνη για τις ως άνω παροχές σε είδος αποδεικνύεται από τα θεωρημένα δελτία παροχής υπηρεσιών ή τιμολόγια που εκδίδουν κατά περίπτωση οι προμηθευτές των υπηρεσιών και αγαθών υγείας. Μπορεί επίσης να ζητηθεί από τον ασφαλισμένο να προσκομίσει βεβαιώσεις των αρμόδιων Δ/ντων των νοσοκομείων στα οποία νοσηλεύεται π.χ. σχετικά με το χρονικό διάστημα στο οποίο νοσηλεύεται και επιβάλλεται η χρήση αποκλειστικής νοσοκόμας. Τα ασφαλιστικά όργανα για τη χορήγηση των παροχών μπορεί να ζητούν και επιπλέον κατά την κρίση τους δικαιολογητικά.

Β) Επίδομα νοσηλείας: Χορηγείται στους άμεσα ασφαλισμένους που νοσηλεύονται, εφόσον δεν λαμβάνουν επίδομα ασθένειας από άλλον ασφαλιστικό φορέα. Στην περίπτωση που ο ασφαλισμένος λαμβάνει επίδομα για μικρότερο χρόνο ή μικρότερο ποσό τότε δικαιούται από τον κλάδο ειδικών παροχών την τυχόν διαφορά..

 • Διάρκεια και ύψος του επιδόματος: Μέχρι τρεις μήνες. Το ποσό του επιδόματος αντιστοιχεί στην πρώτη ασφαλιστική κλάση.
 • Δικαιολογητικά: Η νοσηλεία αποδεικνύεται από τη βεβαίωση του νοσοκομείου (εισιτήριο – εξιτήριο).
 • Έλεγχος: Tο ασφαλιστικό όργανο μπορεί να διενεργεί οτοτεδήποτε έλεγχο ως προς τη συνδρομή των προϋποθέσεων χορηγήσεως του επιδόματος. Ο ασφαλισμένος υποχρεούται να δέχεται εξέταση από τον ελεγκτή ιατρό του ταμείου ή /και τις οικείες Υγειονομικές Επιτροπές. Στην περίπτωση άρνησής του το ασφαλιστικό όργανο δικαιούται ακόμη και να διακόψει την καταβολή του επιδόματος.

Γ) Επίδομα ατυχήματος: Χορηγείται στους άμεσα ασφαλισμένους στην περίπτωση που λόγω ατυχήματος που συνέβη κατά τη διάρκεια της εργασίας/ απασχόλησης αδυνατούν να εργασθούν/απασχοληθούν, εφόσον δεν λαμβάνουν αντίστοιχο επίδομα από άλλον ασφαλιστικό φορέα και εφόσον δεν λαμβάνουν παροχές λόγω αναπηρίας από φορέα κοινωνικής ασφαλίσεως.

 • Διάρκεια και ύψος του επιδόματος: Το επίδομα χορηγείται για χρονικό διάστημα μέχρι 12 μηνών. Το ποσό του επιδόματος αντιστοιχεί στην πρώτη ασφαλιστική κλάση.
 • Απαιτούμενα δικαιολογητικά: To ατύχημα και η εξ αυτού αδυναμία εργασίας/απασχόλησης προκύπτει από τις αποφάσεις των ασφαλιστικών οργάνων ή/και τις γνωματεύσεις των υγειονομικών επιτροπών και των ελεγκτών ιατρών του κλάδου ασφάλισης ασθένειας του ΕΤΑΑ. Το ότι συνέβη κατά τη διάρκεια εργασίας αποδεικνύεται από τον ασφαλισμένο και ενδεικτικά με βάση το πόρισμα των αστυνομικών αρχών, τη βεβαίωση του ΕΚΑΒ κ.λπ.
 • Έλεγχος: Tο ασφαλιστικό όργανο μπορεί να διενεργεί οποτεδήποτε έλεγχο ως προς τη συνδρομή των προϋποθέσεων χορηγήσεως του επιδόματος. Ο ασφαλισμένος υποχρεούται να δέχεται εξέταση από τον ελεγκτή ιατρό του ταμείου ή /και τις οικείες Υγειονομικές Επιτροπές. Στην περίπτωση άρνησής του το ασφαλιστικό όργανο δικαιούται ακόμη και να διακόψει την καταβολή του επιδόματος.

4) Εφάπαξ βοήθημα έκτακτης ανάγκης

Χορηγείται στους ασφαλισμένους του κλάδου ειδικών παροχών, εφάπαξ βοήθημα, σε ιδιαίτερα έκτακτες ανάγκες τους ή σε περιόδους σοβαρής γι’ αυτούς οικονομικής κρίσης ύστερα από αίτησή τους ή και οίκοθεν, εφόσον δεν οφείλουν ή έχουν ρυθμίσει τις εισφορές τους στο ΕΤΑΑ και τηρούν τη σχετική ρύθμιση. Περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης αποτελούν:

 1. Η αναπηρία του άμεσα ασφαλισμένου με ποσοστό μεγαλύτερο του 66,6%.
 2. Η απόλυτη αναπηρία συζύγου ή τέκνου του ασφαλισμένου
 3. Θάνατος του άμεσα ασφαλισμένου (όχι συνταξιούχου).
 4. Η φυσική καταστροφή ή τρομοκρατική ενέργεια και καταστροφή της επαγγελματικής στέγης ή της πρώτης κατοικίας.
 5. Η εξάρτηση του ασφαλισμένου ή του συζύγου ή τέκνου του από αλκοόλ ή ναρκωτικές ουσίες, εφόσον παρακολουθεί πρόγραμμα αποτοξίνωσης υπό την προϋπόθεση ότι ο ασφαλισμένος έχει ατομικό εισόδημα που δεν υπερβαίνει το 40πλάσιο της πρώτης ασφαλιστικής κλάσης και το τυχόν οικογενειακό εισόδημα να μην υπερβαίνει το 60πλάσιο της πρώτης ασφαλιστικής κλάσης.
  • Ποσό του βοηθήματος: ανάλογα με την βαρύτητα της έκτακτης ανάγκης και τις οικονομικές δυνάμει του κλάδου μπορεί να κυμαίνεται από το τριπλάσιο της πρώτης ασφαλιστικής κλάσεως μέχρι το 12πλάσιο αυτής. Το ασφαλιστικό όργανο κατά τον καθορισμό του ποσού του βοηθήματος πρέπει να λαμβάνει υπόψη του το τυχόν χαμηλό εισόδημα, την ηλικία του δικαιούχου, την έκταση της έκτακτης ανάγκης, π.χ. την έκταση της καταστροφής της επαγγελματικής στέγης και κάθε άλλο πρόσφορο στοιχείο.
  • Απαιτούμενα δικαιολογητικά: Τα ασφαλιστικά όργανα δικαιούνται να ζητούν από τον ασφαλισμένο κάθε πρόσφορο στοιχείο για την απόδειξη της έκτακτης ανάγκης, όπως ενδεικτικά ληξιαρχικές πράξεις, γνωματεύσεις υγειονομικών επιτροπών και αποφάσεις σχετικά με το ποσοστό αναπηρίας, βεβαίωση του κέντρου αποτοξίνωσης, βεβαιώσεις της πολεοδομίας ή άλλων αρμοδίων διοικητικών οργάνων σχετικά με την καταστροφή της επαγγελματικής στέγης λόγω φυσικής καταστροφής, κ.λπ. Όσον αφορά στο χαμηλό εισόδημα ισχύουν όσα παραπάνω αναφέρονται για την ανεργία.


5. Εφάπαξ παροχή μητρότητας και προγεννητικού ελέγχου:

α) Εφάπαξ παροχή μητρότητας: Xoρηγείται εφάπαξ παροχή μητρότητας στην άμεσα ασφαλισμένη το ποσό της πρώτης ασφαλιστικής κλάσης μετά τη γέννηση κάθε τέκνου. Στην περίπτωση πολύδυμης κύησης χορηγείται το διπλάσιο της πρώτης ασφαλιστικής κλάσης. Η γέννηση αποδεικνύεται από την ληξιαρχική πράξη γεννήσεως.

β) Εφάπαξ παροχή προγεννητικού ελέγχου: Χορηγείται εφάπαξ παροχή προγεννητικού ελέγχου στις άμεσα και έμμεσα ασφαλισμένες μέχρι το ποσό της πρώτης ασφαλιστικής κλάσης για δαπάνες προγεννητικού ελέγχου που δεν καλύπτονται από τον κλάδο ασθένειας στον οποίο ασφαλίζονται, εφόσον η σχετική γνωμάτευση του θεράποντος ιατρού εγκριθεί από τον ελεγκτή ιατρό του ΕΤΑΑ και προσκομίζεται παραστατικό πληρωμής της δαπάνης.

Τα μέλη της ομάδας εργασίας

 1. Παπαρηγοπούλου Πατρίνα, Δικηγόρος,
 2. Ζυμπίδης Αλέξανδρος, Αναλογιστής,
 3. Γαμβρίλης Γιάννης,
 4. Ανδρεαδάκης Νίκος,
 5. Μούζιος Παναγιώτης,
 6. Ρωμανιάς Γεώργιος,
 7. Πατσαρούχας Ηλίας,
 8. Φωτόπουλος Χαράλαμπος,
 9. Καφφές Νικόλαος,
 10. Μακέδος Κωνσταντίνος,
 11. Σκαλαίος Δημήτριος,
 12. Πουλάκης Μιχαήλ,
 13. Θεοδωράκης Ιωάννης, Πρόεδρος Αντιπροσωπείας Τ.Ε.Ε.

1 Αντίστοιχη διάταξη περιέχει το καταστατικό του Ταμείου Πρόνοιας Δικηγόρων Θεσσαλονίκης Βλ. το ΠΔ 73/1984, άρθρο 13 παρ. 5.

2 Επισημαίνεται ότι οι υποχρεώσεις του κλάδου δεν μπορούν να καλυφθούν εκ μεταφοράς από άλλους τομείς και κλάδους του ΕΤΑΑ ούτε από κρατική χρηματοδότηση, εκτός αν ρητώς ο νόμος το επιτρέψει.

3 Στους έμμισθους δεν χρειάζεται προκαταβολή, δεδομένου ότι η περίοδος αναμονής είναι μόλις τρεις μήνες.

4 Σήμερα αντισχοιχεί για τις καθημερινές σε 31,85 Ευρώ και για τις αργίες σε 44,58 Ευρώ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου