Πέμπτη, 12 Φεβρουαρίου 2015

Σχετικά με τις ασφαλισμένες στο ΤΣΜΕΔΕ μητέρες ανηλίκων τέκνων

 Πεδίο δόξης λαμπρό για την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛΛ να αποκαταστήσει την άνιση μεταχείριση των ασφαλισμένων μητέρων μηχανικών με ανήλικο τέκνο.

Ερώτηση βουλευτών ΣΥΡΙΖΑ: Σχετικά με τις ασφαλισμένες στο ΤΣΜΕΔΕ μητέρες ανηλίκων τέκνων


Ερώτηση

Προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας
Θέμα: Σχετικά με τις ασφαλισμένες στο ΤΣΜΕΔΕ μητέρες ανηλίκων τέκνων

Ο Νόμος 3655/08 άρθρο 144 παρ. 4 καθόριζε όρια ηλικίας συνταξιοδότησης μητέρων ανηλίκων παιδιών ασφαλισμένων σε κλάδους κύριας ασφάλισης σύνταξης αυτοαπασχολούμενων, ο δε Ν.3863/10 παρ. 17 περίπτωση δ΄, κάνει αναφορά στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης μητέρων ανηλίκων τέκνων ασφαλισμένων σε κλάδους κυρίας ασφάλισης – σύνταξης αυτοαπασχολουμένων για τη λήψη πλήρους ή/και μειωμένης σύνταξης, προβλέποντας την σταδιακή αύξηση των ηλικιακών ορίων. Παρότι η διατύπωση του νόμου είναι σαφής, και δεν εξαιρεί κάποια κατηγορία αυτοαπασχολουμένων, ο νομοθέτης επέλεξε να τροποποιήσει την συγκεκριμένη ρύθμιση προσθέτοντας με το αρ. 61 («Ειδικές ρυθμίσεις Ε.Τ.Α.Α.») του Νόμου 3996/2010 την πρόβλεψη ότι «Τα ανωτέρω έχουν εφαρμογή στους φορείς αυτοαπασχολούμενων, για τους οποίους προβλέπεται από καταστατικές ή γενικές διατάξεις, η συνταξιοδότηση των γυναικών ασφαλισμένων τους ως μητέρων ανήλικων τέκνων. Η ισχύς της ανωτέρω ρύθμισης αρχίζει από τη δημοσίευση του ν. 3863/2010».
Σύμφωνα με τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης γήρατος ασφαλισμένων στο ΕΤΑΑ «Δεν προβλέπεται από τις καταστατικές διατάξεις του Ταμείου συνταξιοδότηση ασφαλισμένων που έχουν υπαχθεί στην ασφάλιση έως 31/12/1992, ως μητέρες με ανήλικα τέκνα σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 61 του Ν. 3996/2010».
Διατηρείται έτσι μια χρόνια αδικία για τις ασφαλισμένες στο ΤΣΜΕΔΕ (αποτελώντας την μόνη κατηγορία εργαζομένων μαζί με αυτή των γιατρών (ΤΣΑΥ), για τις οποίες το Ταμείο τους δεν έχει συμπεριλάβει σχετικές ρυθμίσεις στις καταστατικές του διατάξεις) όσον αφορά τις εργαζόμενες που έχουν ενταχθεί στο Ταμείο έως 31/12/1992 και εισάγεται ένα καθεστώς διακρίσεων πρωτοφανές μεταξύ των ασφαλισμένων μητέρων ανηλίκων εντός του ίδιου Ταμείου. Με τον τρόπο αυτό εξαιρείται από τις ευνοϊκότερες διατάξεις περί ορίου ηλικίας η μεγάλη πλειονότητα των ασφαλισμένων μητέρων ανηλίκων παιδιών που έχει συμπληρώσει ως σήμερα τον απαιτούμενο συντάξιμο χρόνο, δηλαδή όσες έχουν ασφαλιστεί προ του 1993.

 
Ερωτάται ο κ. Υπουργός:
1.    Θα καταθέσει νομοθετική ρύθμιση ώστε να καταργηθεί η άνιση μεταχείριση των ασφαλισμένων μητέρων με ανήλικο τέκνο και να εξισωθούν τα ηλικιακά όρια συνταξιοδότησης των παλαιών με αυτά των νέων ασφαλισμένων;  

 Οι ερωτώντες βουλευτές

Χαραλαμπίδου Δέσποινα
Μπάρκας Κώστας
Μπόλαρη Μαρία
Ουζουνίδου Ευγενία
Στρατούλης Δημήτρης

1 σχόλιο:

  1. Εχει περάσει αρκετός καιρός και με αποφάσεις του Συμβουλίου Επικρατείας και νομοθετικά (στο Δημόσιο τομά0, έχουν εξισωοεί τα δικαιώματα ανδρτών και γυναικών. Και να μην μιλάμε για μητέρες ανηλίκων αλλά για γονείς ανηλίκων. Υπάρχει ακόμα καιρός στη νομοθετική ρύθμιση να ρυθμιστεί ως γονείς ανηλίκων ως απλή εναρμο΄νιση με τις κείμενες διατάξεις περί ισότητας των δύο φίλων.

    Γιάννης Βασιλείου

    ΑπάντησηΔιαγραφή