Παρασκευή, 20 Φεβρουαρίου 2015

Φορο-πέλεκυς στα «μπλοκάκια»

 
Από την ΕφΣυν. Επιβαρύνσεις έως και 40,3% από το πρώτο ευρώ βάσει του νέου Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος θα υποστούν όσοι εργαζόμενοι με «μπλοκάκι» είχαν παράλληλα εισοδήματα από μισθωτές υπηρεσίες

Αντιμέτωποι με το εξοντωτικό φορολογικό καθεστώς του νέου Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος θα βρεθούν φέτος χιλιάδες εργαζόμενοι με «μπλοκάκι», οι οποίοι το 2014 απέκτησαν παράλληλα και εισοδήματα από μισθούς, τα οποία συνολικά δεν υπερέβησαν τις 25.000 ευρώ.
Ο φόρος εισοδήματος για τους συγκεκριμένους εργαζόμενους θα υπολογισθεί με φορολογικούς συντελεστές από 26% έως και 40,3% από το πρώτο ευρώ εισοδήματος, με αποτέλεσμα να επιβαρυνθούν με υπέρογκους φόρους.
Οι συντελεστές
Σύμφωνα με τον νέο Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν. 4172/2013), για όσους φορολογούμενους είναι μισθωτοί και συμπληρώνουν το μηνιαίο τους εισόδημα με έσοδα από «μπλοκάκι», τα εισοδήματά τους αυτά φορολογούνται υποχρεωτικά από το πρώτο ευρώ με συντελεστή 26%. Κι αυτό διότι, πρώτη φορά φέτος, αλλάζει ο τρόπος φορολόγησης των συγκεκριμένων εισοδημάτων που αποκτήθηκαν το 2014.
Οι φορολογούμενοι που εισέπραξαν πέρυσι μισθούς, αλλά ταυτόχρονα είχαν και αμοιβές με «μπλοκάκι», θα φορολογηθούν αυτοτελώς με συντελεστή 26% από το πρώτο ευρώ.
Ειδικά για φορολογούμενους με χαμηλά εισοδήματα (άθροισμα από μισθό και «μπλοκάκι» της τάξεως των 3.000-12.000 ευρώ) ο φόρος που θα φανεί στο εκκαθαριστικό του 2015 μπορεί να είναι ακόμη και πάνω από 50% υψηλότερος σε σχέση με αυτόν του φετινού εκκαθαριστικού.
Λόγω χαμηλού πραγματικού εισοδήματος είναι πολύ πιθανό να φορολογηθούν, τελικά, με βάση τα τεκμήρια διαβίωσης για τα σπίτια και τα Ι.Χ. αυτοκίνητα που χρησιμοποίησαν το 2014 και να κληθούν να πληρώσουν φόρο 26% από το πρώτο ευρώ των τεκμαρτών εισοδημάτων τους καθώς επίσης και προσαύξηση 55% ως προκαταβολή φόρου έναντι του επόμενου έτους.
Στις περιπτώσεις αυτές οι συγκεκριμένοι φορολογούμενοι θα επιβαρυνθούν με συνολικό φόρο 40,3% επί τεκμαρτών εισοδημάτων της τάξεως των 8.000-12.000 ευρώ, δηλαδή θα κληθούν να καταβάλουν υπέρογκα ποσά κυμαινόμενα από 3.200 έως 4.800 ευρώ.
Αξίζει να σημειωθεί ότι μέχρι και το 2013, οι μισθωτοί με έσοδα και από «μπλοκάκι» είχαν τη δυνατότητα για τα εισοδήματα αυτά να επιλέξουν να φορολογηθούν είτε με την κλίμακα των μισθωτών υπό προϋποθέσεις (έως 3 εργοδότες με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ή σε περισσότερους από 3 εργοδότες και τουλάχιστον το 75% των αμοιβών προέρχεται μόνο από έναν εργοδότη) είτε με την κλίμακα φορολόγησης των εισοδημάτων από επιχειρηματική δραστηριότητα.
Τι ίσχυε
Επιλέγοντας τη φορολόγηση με την κλίμακα των μισθωτών γλίτωναν από τη φορολογία εφόσον το συνολικό ποσό των εισοδημάτων τους από μισθούς και «μπλοκάκι» δεν υπερέβαινε τα 9.550 ευρώ. Ακόμη όμως κι αν το συνολικό εισόδημα από μισθούς και «μπλοκάκι» έφθανε μέχρι τις 25.000 ευρώ, πλήρωναν λιγότερο φόρο, εφόσον επέλεγαν τη φορολόγηση των αμοιβών από τα «μπλοκάκια» με την κλίμακα των μισθωτών.
Κι αυτό διότι μέχρι το επίπεδο εισοδήματος των 25.000 ευρώ, ο συντελεστής φόρου στην κλίμακα των μισθωτών ήταν 22%, ενώ στην κλίμακα φορολόγησης των εισοδημάτων από επιχειρηματική δραστηριότητα οποιοδήποτε ποσό αμοιβής, όσο χαμηλό και να είναι, φορολογείται με 26% από το πρώτο ευρώ.
Εκπνέει η προθεσμία για τη μεταβολή της επαγγελματικής έδρας
Στις 20 Φεβρουαρίου λήγει η προθεσμία που έχει δώσει το υπουργείο Οικονομικών σε εργαζομένους που αμείβονται με «μπλοκάκια» να δηλώσουν την κατοικία τους ως επαγγελματική έδρα (αν δεν την έχουν ήδη δηλώσει), προκειμένου να φορολογηθούν ως μισθωτοί και όχι ως ελεύθεροι επαγγελματίες.
Επειδή -σύμφωνα με τη φορολογική νομοθεσία- όσοι δεν έχουν δηλώσει το σπίτι τους ως επαγγελματική έδρα, φορολογούνται αναγκαστικά με την κλίμακα των ελεύθερων επαγγελματιών (από το πρώτο ευρώ και με συντελεστές 26% για τα πρώτα 50.000 ευρώ εισοδήματος και 33% για το υπερβάλλον ποσό), η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων (ΓΓΔΕ) παρέχει τη δυνατότητα υποβολής δήλωσης μεταβολής της επαγγελματικής έδρας στην Εφορία μέχρι την προαναφερθείσα ημερομηνία, χωρίς την επιβολή κυρώσεων.
Με την απόφαση αυτή οι εν λόγω εργαζόμενοι αντιμετωπίζονται από την Εφορία ως μισθωτοί και όχι ως ελεύθεροι επαγγελματίες.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου