Κυριακή, 15 Φεβρουαρίου 2015

Η Παναρίτη του Βαρουφάκη

Από εδώ
 
Δε γνωρίζουμε ακριβώς τις υπηρεσίες που μπορεί να χρειάζεται ο υπουργός οικονομικών Γιάνης Βαρουφάκης  από την Ελενα Παναρίτη. Μπορούμε να φανταστούμε ότι είναι οι ίδιες οι υπηρεσίες που πρόσφερε και στην κυβέρνηση- Παπανδρέου… Αξίζει λοιπόν τον κόπο να ανατρέξουμε στο όχι και τόσο μακρινό παρελθόν για να τη (ξανα)θυμηθούμε. 
Το κείμενο που ακολουθεί είναι δημοσίευμα από την εφημερίδα Ποντίκι (14/4/2011). Χωρίς άλλα σχόλια…
Η γυναίκα-αλεξίπτωτο
elena-panaritis
Η προσγείωση της Έλενας Πανα­ρίτη με… αλεξίπτωτο (του ΔΝΤ, της Παγκόσμιας Τράπεζας και των… αγορών) στο ελληνικό πολιτι­κό σκηνικό αντιμετωπίστηκε σαν μια ακόμη «καινοτόμος ιδιορρυθμία» του Γ. Παπανδρέου, ο οποίος αναζητά «μοντέρνες λύσεις» από τους… ειδικούς.
Όμως, οι ζυμώσεις που γίνονται (με διαρροές) το τελευταίο διάστημα για την ανάθεση του τομέα των αποκρα­τικοποιήσεων στην εν λόγω πολύπει­ρη κυρία οδηγεί στο συμπέρασμα ότι ίσως έφτασε η ώρα που το «κομάντο» (του ΔΝΤ) θα αναλάβει δράση. Γι” αυτό άλλωστε… προσγειώθηκε.
Βίος και… πολιτεία
Μια και θα (μας) κάνει τη δουλειά, ας τη γνωρίσουμε καλύτερα μέσα από το βιογραφικό της, όπως αυτό είναι διατυ­πωμένο στην ιστοσελίδα του ΠΑΣΟΚ:
«Το συνολικό έργο της Έλενας Πανα­ρίτη αναγνωρίζεται διεθνώς σαν καλή πρακτική εφαρμογή «θεσμικών οικο­νομικών». Είναι ειδική στα ιδιοκτησια­κά δικαιώματα και στην αντίστοιχη δια­χείριση του δημόσιου τομέα. Τώρα είναι κοινωνικός επιχειρηματίας και επικεφα­λής του Panel Group, ένας ειδικός συμ­βουλευτικός όμιλος που επενδύει σε υποβαθμισμένες περιοχές και παρέχει συμβουλές για τη δημόσια στρατηγική πολιτική και τη μετατροπή και αξιοποί­ηση, της μη ρευστοποιήσιμης ακίνητης περιουσίας.
Στη σχολή Wharton του Πανεπιστημί­ου της Πενσυλβάνια και στο πλαίσιο της διερεύνησης της αγοράς της ακίνητης περιουσίας ασχολείται ιδιαιτέρως και διδάσκει χρηματοδότηση του οικιστι­κού τομέα. Επίσης έχει διδάξει και στο Πανεπιστήμιο Johns Hopkins στο τμήμα Ανωτέρων Διεθνών Σπουδών (SAIS) και Insead.
Κατά την διάρκεια της εργασίας της στην Διεθνή Τράπεζα ως οικονομολό­γος, πρωτοστάτησε σε σειρά θεσμικών μεταρρυθμίσεων, όπως τη μεταρρύθμι­ση Δημόσιου Τομέα και των ιδιοκτησια­κών δικαιωμάτων στο Περού, εργασία για την οποία της απενεμήθη η διάκριση της καλύτερης πρακτικής πρότασης και καινοτομίας.
Η Panel Group ασχολείται με ρυθμί­σεις αξιοποίησης ακίνητης περιουσίας που χρηματοδοτούνται αποκλειστικά από τον ιδιωτικό τομέα και που αποδί­δουν σημαντικά οικονομικά, κοινωνι­κά και περιβαλλοντολογικά αποτελέ­σματα. Έχει πτυχία από τα Πανεπιστή­μια John Hopkins School of Advanced International Studies (SAIS), Insead, Harvard.
Έχει πολύ καλές γνώσεις Ισπανικής, Αγγλικής, Γαλλικής, Ιταλικής γλώσσας και τη βασική γνώση της Γερμανικής».
Προσοντούχος η βουλευτής Επικρα­τείας. Πώς μπορούμε να διαφωνήσου­με; Ας «σκύψουμε» όμως λίγο πάνω από τη δουλειά της για να τη γνωρίσου­με καλύτερα. Άλλωστε είναι πολύ πιθα­νό να υποστούμε την «ευεργεσία» των γνώσεων και των προσόντων της. Ας προετοιμαστούμε…
Καθώς η εργασία της κυρίας Παναρί­τη στο Περού θεωρείται και από την ίδιαμοντέλο (το οποίο μάλλον φιλοδοξεί να εφαρμόσει και εδώ) επιβάλλεται να ρί­ξουμε μια ματιά στο πώς εφαρμόστηκε και ποια αποτελέσματα άφησε πίσω για την κοινωνία του Περού.

Η κυρία Παναρίτη, λες και το “ξερε ότι δημιουργούνται οι πολιτικές προϋ­ποθέσεις για την εφαρμογή νεοφιλε­λεύθερων οικονομικών μοντέλων εγκα­ταστάθηκε στο Περού το 1991. Έναν χρόνο αργότερα (τι σύμπτωση κι αυτή!), το 1992, ο Αλμπέρτο Φουτζιμόρι έκανε πραξικόπημα για να παραμείνει στην εξουσία και να ολοκληρώσει το έργο του ξεπουλήματος της χώρας (του).
Η«προσφορά»
Ο Φουτζιμόρι εγκατέλειψε το 2000 το Περού και καταδικάστηκε σε 25 χρό­νια φυλάκιση για μαζικές δολοφονίες, κατάχρηση εξουσίας, υπεξαίρεση χρή­ματος και διαφθορά. Εν τω μεταξύ η κυ­ρία Παναρίτη του έπλεκε το εγκώμιο.
Η κυρία Παναρίτη εργαζόταν για «τη μεταρρύθμιση της αγοράς ακινήτων και τις στρατηγικές της ιδιωτικοποίησης». Μερικοί από τους τίτλους των βιβλίων της είναι ενδεικτικοί: «Το φαινόμενο του Φουτζιμόρι: Κυβερνητική μεταρ­ρύθμιση μέσω της άμεσης δημοκρατί­ας» (1995), «Τίτλοι ιδιοκτησίας: Το θαύ­μα του Περού» (1999), «Στρατηγικές ιδιωτικοποίησης», με παράδειγμα, επί­σης, το Περού.
Την προσφορά της Παναρίτη ανα­γνώρισαν τα στελέχη της κυβέρνησης Φουτζιμόρι καθώς και οι κυβερνήσεις των ΗΠΑ και οι λοιποί στυλοβάτες του συστήματος (Παγκόσμια Τράπεζα, ΔΝΤ κ.λπ.). Αντίθετα, ο λαός του Περού δεν εκτίμησε ούτε την Παναρίτη ούτε την πολιτική του ΔΝΤ, καθώς:
Στη χώρα αυτή της Λατινικής Αμε­ρικής οι απολύσεις και η κατάργηση των δικαιωμάτων των εργαζομένων συνεχί­ζονται σε καθεστώς πλήρους ατιμωρη­σίας, όπως ακριβώς συνέβη και τη δεκα­ετία του ’90, την εποχή που η Παναρίτη εργαζόταν για το καθεστώς Φουτζιμόρι, κατά τη διάρκεια του οποίου υποχώρη­σαν όλες οι κοινωνικές κατακτήσεις: το δικαίωμα στην απεργία, στονσυνδικα­λισμό, στην εργασιακή σταθερότητα.
♦ Η σημερινή κατάσταση των συνταξιούχων είναι αξιοθρήνητη, καθώς οι συντάξεις είναι παγωμένες εδώ και 8 χρόνια και δεν φτάνουν να καλύψουν ούτε το 10% των βασικών εξόδων του οικογενειακού προϋπο­λογισμού.
♦  Η μεγάλη πλειονότητα των επιδο­μάτων που θα έπρεπε να λαμβάνουν οι συνταξιούχοι με βάση τους νόμους των τελευταίων δεκαετιών έχουν σκανδα­λωδώς περικοπεί (σας θυμίζει κάτι;). Το ίδιο το κράτος έχει επινοήσει τρόπους για να αποφύγει να πληρώσει τα νόμιμα επιδόματα.
♦   Μεγάλος αριθμός εργαζομένων απολύεται καθημερινά ως συνέπεια των μέτρων που λαμβάνονται για τον περιορισμό του εργατικού κόστους (κά­τι μας θυμίζει κι αυτό…).
Εξολόθρευση των ιθαγενών
Η τραγωδία στην Ελλάδα άρχισε με τη διαπίστωση ότι τελικά λεφτά… δεν υπάρχουν και προκειμένου, υποτίθε­ται, «να πληρωθούν μισθοί και συ­ντάξεις», ο Γ. Παπανδρέου προσέφυ­γε στο ΔΝΤ. Στο Περού (απ” όπου έχει πλούσια πείρα η βουλευτής Επικρα­τείας και σύμβουλος περί αξιοποίη­σης της δημόσιας γης του Παπανδρέ­ου) το δράμα εξελίχθηκε μια δεκαε­τία νωρίτερα. Ας δούμε πώς…
Το 1974 το καθεστώς του στρατηγού Χουάν Βελάσκο Αλβαράδο αναγνωρίζει τη «νόμιμη ύπαρξη και τη νομική ταυτό­τητα των ιθαγενών λαών του Αμαζονίου και των εδαφών τους». Η κατάσταση αυτή επιβεβαιώθηκε με το Σύνταγμα του1979. Ωστόσο όλα αυτά διαγράφτη­καν με μια μονοκονδυλιά με το Σύνταγμα του καθεστώτος Φουτζιμόρι (για τον οποίο η κυρία Παναρίτη έχει γράψει ύμνους) το 1993, ανοίγοντας έτσι τον δρόμο της αρπαγής και της καταλή­στευσης των εδαφών αυτών.
Με το Σύνταγμα του Φουτζιμόρι το 1993 θα πρέπει να υπογραμμιστεί ότι άνοιξε ο δρόμος για την εκμετάλλευ­ση της γης των Ινδιάνων (γι” αυτήν την εκμετάλλευση εργάστηκε στο Περού η κυρία Παναρίτη αποκτώντας τη σημερι­νή τεχνογνωσία).
Είναι περιττό να σημειώσουμε για το συμφέρον… ποιων προωθήθηκε η εν λόγω νεοφιλελεύθερη νομοθεσία… Οι πολυεθνικές έχουν πια απελευθερωθεί από το βάρος των αυτοχθόνων πληθυ­σμών και έχουν εξασφαλίσει την πρό­σβαση στο πετρέλαιο, το φυσικό αέριο, την εξορυκτική βιομηχανία, τον τουρι­σμό και την υλοτομία, σε περιοχές που παραδοσιακά ανήκουν στους λαούς που διαμένουν εκεί.
Κάπως έτσι στρώθηκε ο δρόμος από την κυβέρνηση Φουτζιμόρι ώστε το κράτος να διακηρύξει ότι η γη των ιθα­γενών λαών είναι «διαπραγματεύσιμη» (σας θυμίζει κάτι;) «σύμφωνα με την οικονομία της αγοράς». Κάπως έτσι, μέσω… Προεδρικών Διαταγμάτων και με τρικ που ξεπερνούσαν τις κοινο­βουλευτικές αγκυλώσεις, προχώρησε το ξεπούλημα. Η αρπαγή και το ξεπού­λημα της γης των Περουβιανών έγινε αριστοτεχνικά και… εκσυγχρονιστικά, με τα εξής βήματα:
Δημιουργία κτηματολογίου.
Επίσημοι τίτλοι ιδιοκτησίας επί των προαιώνιων κοινοτικών ιδιοκτησιών επί της προεδρίας Φουτζιμόρι.
Πρόσβαση (των ιδιοκτητών) σε πιστώσεις. Δηλαδή δέσιμο της γης τους μευποθήκες στις τράπεζες.
Τη συνέχεια τη φαντάζεστε…
Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και η Διεθνής Τράπεζα είναι οι δύο θεσμοί που, στον αναπτυσσόμενο κόσμο, θε­ωρούνται η Κόλαση. Οι πολιτικές που «πρότειναν» – ανάλογες με τις απαι­τήσεις που διατυπώνει σήμερα στην
Ελλάδα το ΔΝΤ – οδήγησαν την Αργε­ντινή στην απόλυτη οικονομική κατα­στροφή και τη ΝΑ. Ασία στη μεγάλη κρίση του 1997.
Σίγουρα δεν είναι τυχαίο ότι από το 2000 και έπειτα οι περισσότερες χώ­ρες φρόντισαν να φύγουν τρέχοντας τόσο από την Παγκόσμια Τράπεζα (της… Παναρίτη) όσο και από το ΔΝΤ (του σοσιαλιστή και φίλου του πρω­θυπουργού μας Στρος – Καν. Μέχρι το 2007 οι μοναδικοί μεγάλοι οφειλέτες του ΔΝΤ ήταν δύο μεγάλα «εξαρτήμα­τα» της Ουάσιγκτον, η Τουρκία και το Πακιστάν. Ας σημειώσουμε ότι και η Τουρκία φρόντισε να την κάνει…
Και ενώ, λοιπόν, όλοι – ή τουλάχιστον όσοι μπορούσαν – έφευγαν όσο πιο μα­κριά από την επιρροή αυτών των ευα­γών ιδρυμάτων, ο Γ. Παπανδρέου, όχι μόνο έσπευσε στις αγκάλες τους, αλ­λά φρόντισε να αξιοποιήσει και κάποια από τα στελέχη τους, όπως η κυρία Πα­ναρίτη (θέλει να την κάνει και μέλος της κυβέρνησης). Ή μήπως, τελικά, συμβαί­νει το αντίστροφο; Δηλαδή τα εν λόγω ιδρύματα με τα στελέχη τους (εντός της κυβέρνησης) «αξιοποιούν» την κυβέρ­νηση της χώρας και τον πρωθυπουργό;
Ό,τι από τα δύο κι αν συμβαίνει, το αποτέλεσμα είναι τραγικά ίδιο…

11 σχόλια:

 1. ΕΟΣ: Και μετά το ψήφισε....

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Ωστόσο, ο ίδιος ο πρωθυπουργός, Αλέξης Τσίπρας, είχε αφήσει αιχμές εναντίον της, για τη θητεία της δίπλα στον πρώην πρόεδρο του Περού, Αλμπέρτο Φουτζιμόρι, που καταδικάστηκε σε 25ετή κάθειρξη, αφού προηγουμένως είχε οδηγήσει τη χώρα του στον γκρεμό.

  Στις 6 Μαΐου του 2011, ως πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ο κ. Τσίπρας είχε μιλήσει στη Βουλή, με αφορμή επίκαιρη ερώτηση προς τον τότε πρωθυπουργό, Γιώργο Παπανδρέου, με θέμα την εκποίηση του δημόσιου πλούτου. «Εχετε την τεχνογνωσία του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και της κ. Παναρίτη της Παγκόσμιας Τράπεζας που ήταν ειδικευμένη στο real estate και σύμβουλος ενός προέδρου χώρας που αυτή τη στιγμή έχει είκοσι χρόνια κάθειρξη, του Περού», είχε επισημάνει.

  Η κ. Παναρίτη, το 2011 ως βουλευτής του ΠΑΣΟΚ προκαλούσε εγκεφαλικά λέγοντας: «Δεν είναι το πρόβλημα να κόψουμε λίγο τους μισθούς, να κόψουμε λίγο τις συντάξεις, και όχι λίγο, πολύ»...

  δπ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Το κείμενο με τίτλο «Ο "ύποπτος" ρόλος της κ. Παναρίτη...» είχε δημοσιευτεί στην εφημερίδα Αυγή στις 03/05/2012. Το κείμενο αυτό δεν υπάρχει πια (εδώ).
  http://archive.avgi.gr/www.myspace.com/TermsActionshowArticles.action?termID=1418&page=7

  Αυγή / Ημερομηνία δημοσίευσης: 03/05/2012 :
  Η Έλενα Παναρίτη ήταν βουλευτής Επικρατείας του ΠΑΣΟΚ, γνωστή από όσα "πρόσφερε" στην "ανοικοδόμηση" της οικονομίας του Περού επί Φουτζιμόρι (ο οποίος σήμερα κατηγορείται για διαφθορά και ζει στην Ιαπωνία...). Γνωστή για τις μάλλον νεοφιλελεύθερες οικονομικές αντιλήψεις της, η Ελ. Παναρίτη άλλαξε "μέντορα" και από τον Γ. Παπανδρέου πήγε στον Αντ. Σαμαρά!
  "Ο κ. Σαμαράς μου κάνει και εμένα εντύπωση, αλλά μου κάνει πολύ θετική εντύπωση", λέει (στο "Ράδιο 9") και υποστηρίζει ότι "ο κ. Σαμαράς έχει κάνει μια πολύ σοβαρή αντιμετώπιση στη γραφειοκρατία και την έχει ξεκάθαρα δηλώσει ως κεντρικό σημείο των αλλαγών: Μία μικρή κυβέρνηση 15 -λέει- υπουργών και μία διαχείριση χαμηλών τριβών με χαμηλή γραφειοκρατία".
  Αυτό που προκαλεί εντύπωση είναι πως η Ν.Δ. "μοιράζει" αυτή την συνέντευξη,
  θεωρώντας ότι την ενισχύει προεκλογικά, λες και πήρε "φλουρί κωνσταντινάτο". Προσωπικά, και με όλο τον σεβασμό στην κυρία και το όντως πλούσιο βιογραφικό της, θα σκεφτόμουν μήπως την έχει βάλει το ΠΑΣΟΚ. Αλλά η σημερινή ηγεσία της Ν.Δ. μπορεί και να την ανεβάσει στο μπαλκόνι του Ζαππείου!"

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Δείτε και αυτό...
  http://www.koutipandoras.gr/article/133258/i-ohi-kai-toso-politika-enareti-kyria-panariti

  δπ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. κάτι βρέθηκε και στην αυγή τελικά:
  http://www.avgi.gr/article/5310094/o-upoptos-rolos-tis-k-panariti-
  http://www.avgi.gr/article/5310028/i-katara-ton-kalon-protheseon

  και εδώ...
  https://roides.wordpress.com/2009/09/30/30sept09b/

  πότε είχε δίκιο τότε ή τώρα (ή πάντα)
  δπ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Τζάμπα μπαίνεις στον κόπο. Τα social media του Συριζα είναι σε επιφυλακή και τα σβήνουν συνεχώς. Βέβαια υπάρχει και η μνήμη σε κάθε broswer οπότε μπορούν να ανακτηθούν....
   Ολο το ΔΝΤ στις θέσεις κλειδία της κυβέρνησης....

   Διαγραφή
 6. ΕΠΩΝΥΜΑ όπως ΠΑΝΤΑ γράφω και υπενθυμίζω σε ΟΛΟΥΣ τα κολλητιλίκα Βαρουφάκη με τον Σόνυ Καπουρ του Institute of New Economic Thinking which is funded by NOTORIOUS GEORGE SOROS.
  Επώνυμα προειδοποιώ από το 2009 για το απλό, ΑΠΛΟΥΣΤΑΤΟ, σχέδιο των ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ Τραπεζών, στις οποίες ανήκε το ΥΠΕΡΟΓΚΟ Ελλήνικό Δημόσιο Χρέος, τις πουστιές της Γκόλντμαν Σακς και τους ανθρώπους τους στην Ελλλάδα.
  Πρώτα μας δάνεισαν ΕΝ ΓΝΩΣΕΙ Τους για την μη υπαρξη αξιοχρέου.
  Μας ήπιαν το αίμα με τόκους.
  Όταν ήθελαν έφτιαξαν το μνημόνιο και ΑΥΤΟΔΙΑΣΩΘΗΚΑΝ, φορτώνοντας τα χρέη μας στον Ευρωπαίο φορολογούμενο.
  Τώρα, ο ήδη υπερχρεωμένος Ευρωπαίος φορολογούμενος, θα δει τα χρέη του κράτους του προς τους ιδιώτες τραπεζίτες να εκτοξεύονται.
  Γιατί;
  Διότι είτε η Ελλάδα χρεοκοπήσει είτε όχι ο Ευρωπαίος φορολογούμενος την έχει πατήσει.
  Στην πρώτη περίπτωση θα πληρώσει τοκογλυφικά επιτόκια λόγω αύξηση των σπρεντς του ευρώ (αν επιζήσει το ευρώ). 'Ετσι θα θησαυρίσουν οι τραπεζίτες όπως ο κύριος Σόρος.
  Στην δεύτερη θα δει το δημόσιο χρέος να αυξάνεται και πάλι τα επιτόκια θα αυξηθούν, λόγω υποβάθμισης των κρατικών οικονομών, με αφορμή την ανάληψη του ελληνικού χρέους απο τα ευρωπαικά κράτη.
  Ότι και αν γίνει οι 85 άνθρωποι που έχουν τόσο πλούτο όσο 3.5 δις άνθρωποι!!! (μελέτη Οξφαμ) και οι 147 εταιρίες που ελέγχουν το 80% του πλούτου της Γης ( μελέτη Πολυτεχνείου Ζυρίχης) θα κερδίσουν.
  Ο καπιταλισμός ΠΕΘΑΝΕ κύριοι.
  Η τεχνοφεουδαρχία έρχεται.
  Ξυπνήστε.
  Ο Μαρξ "ξέχασε" να γράψει τι συμβαίνει στο τέλος του καπιταλισμού.
  Δεν βόλευε το αφεντικό του τον Ρόθτσαιλντ όπως θα έλεγε και ο Μπακούνιν αν ζούσε.
  Στο τέλος του καπιταλισμού οι ελάχιστοι που τα έχουν μαζέψει όλα, παίρνουν την θέση των παλιών φεουδαρχών και δημιουργών μια κοινωνία άνεργων και ακτημόνων δούλων που ζούνε από την πρόνοια.
  Αυτό συμβαίνει τώρα.
  Καλως ήρθατε στη Νέα Τάξη Πραγμάτων, στη Νέα Εποχή.
  Εάν δεν αντιληφθούμε ΟΛΟΙ ποιος είναι ο εχθρός και τι απεργάζεται, τα φαινόμενα Βαρουφάκης, Παναρίτη, Σόρος, Καπούρ και δεν συμμαζεύεται θα παραμείνουν "ανεξήγητα".
  Ο εχθρός είναι ΟΡΑΤΟΣ.
  Εάν βγάλουμε την τσίμπλα και ενωθούμε ΤΟΤΕ μόνο θα κερδίσουμε.
  Στο φινάλε 85 νωματαίοι είναι όλοι και όλοι.
  Εμείς 7 δις.
  Ας τους φάμε..

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. Πριν δυο μήνες η Παναρίτη έπλεκε το εγκώμιο της δικτατορίας του Περού.
  [...]κατέρριψε την κατάσταση τρόμου και κοινωνικών αναταραχών και μετέτρεψε τη χώρα σε μια αναπτυσσόμενη ζωντανή και φιλήσυχη κοινότητα, που τα τελευταία 12 χρόνια καταγράφει ρυθμούς ανάπτυξης άνω του 7%. Πώς τα κατάφερε; Πρώτα από όλα άφησε πίσω τις πολιτικο-ιδεολογικές ταμπέλες ψηφίζοντας μια κυβέρνηση όπου όλοι δούλευαν σε συλλογικό επίπεδο για την ανόρθωση της χώρας τους.[...]

  http://www.efsyn.gr/arthro/tha-synehisoyme-me-ti-viosimi-aneparkeia

  Οταν εννοούν δομικές μεταρυθμίσεις εννοούν ιδιωτικοποιήσεις και πλιάτσικο αυτοί οι ΔΝΤθρεμένοι "οικονομολόγοι".
  Συνδέεται η ρητορική της απολυτα με την ρητορική του Βαρουφάκη, δηλ. την αποδοχή του 70% του μνημονίου που εμπεριέχει της δομικές μεταρρυθμιστικές αλλαγές "που έπρεπε να έχουν γίνει ετσι και αλλιώς" κατά τον Βαρουφ.
  Συνδέεται επίσης με την προβληματική στάση της κυβέρνησης στο ζήτημα του ΤΑΙΠΕΔ (και πώς αναφέρει η κυβέρνηση ότι η περιουσία πρέπει να αξιοποιηθεί για τα ασφαλιστικά ταμεία και καλά), των υποδομών (χμ βλέπε και τον κ.Σπίρτζη)

  Το πάζλ φτιάχνεται.

  Εντάξει να τα ξεπουλήσουμε με καλυτερους όρους τα πραγματα, διασφαλίζοντας όμως ότι ενα ποσοστό θα πανε στα ασφ. ταμεία. Αλλά να διασφαλίσουμε και μια δραστική μείωση του χρέους το οποίο η κυβέρνση το έχει ξεχάσει....

  Τα βλέπετε όλα αυτά κύριε ΕΟΣ που πάτε να θάψετε το θέμε το οποίο είναι απίστευτα σημαντικό και κομβικό. Σκανδαλάρα!!! Δεν συγκρίνεται με τον κοτζιά ο οποίος είναι πολιτικό προσωπο και έχει άλλη σταδιοδρομία και αποψής. Δεν είναι διαπλεκόμενος με οικονομικούς δολοφόνους όπως η "κυρία"....


  ΑπάντησηΔιαγραφή
 8. Το ΤVΧΣ μούγκα για το θέμα.... Αλλά ντοκιμαντέρ για "οικονομικούς δολοφόνους" βγάζουμε και τα διαφημίζουμε. Ισχύει το "όσο πιο μακρύα τόσο καλυτερα" ....

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 9. Δείτε και αυτό :

  http://www.imerisia.gr/article.asp?catid=26521&subid=2&pubid=113457150


  Ο πρώην διευθύνων της Lamda Development (αυτή με το σκάνδαλο του Ελληνικού δεν είναι ; ) στο τιμόνι της τράπεζας Πειραιώς (πρώην Αγροτική ...)


  Aπόστολος Tαμβακάκης (ανεξάρτητος μη εκτελεστικός αντιπρόεδρος της Tράπεζας Πειραιώς)
  Διετέλεσε διευθύνων σύμβουλος της Eθνικής Tράπεζας, την οποία είχε υπηρετήσει και πολύ νωρίτερα από τη θέση του υποδιοικητή. Eχει εργαστεί στη Mobil Oil Hellas, στην Tράπεζα Eπενδύσεων, στην ABN-AMRO ως αναπληρωτής γενικός διευθυντής και ως υποδιοικητής στην Eθνική Kτηματική Tράπεζα και στην Eθνική Tράπεζα της Eλλάδος. Tα τελευταία πέντε χρόνια ήταν πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της LAMDA Development. Συμμετέχει στα διοικητικά συμβούλια των εταιρειών «A.E. TΣIMENTΩN TITAN», «VIVARTIA ABEE», «IOBE», «Eλληνοαμερικάνικου Eμπορικού Eπιμελητηρίου» και «ΠAE ΠANAΘHNAΪKOΣ». Eπίσης, έχει διατελέσει αντιπρόεδρος της EXAE, ενώ εξελέγη πρόσφατα ανεξάρτητος μη εκτελεστικός αντιπρόεδρος στο διοικητικό συμβούλιο της Tράπεζας Πειραιώς .

  ΑπάντησηΔιαγραφή