Παρασκευή, 28 Νοεμβρίου 2014

Στρεβλή εφαρμογή ασφαλιστικής νομοθεσίας για τους Διπλ. Μηχανικούς

Π.Ο. Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ.
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΝΩΣΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ

Μαυρομματαίων 17, 104 34 ΑΘΗΝΑ
τηλ: 210-88.16.583 fax: 210-82.59.410 e-mail: emdydas@tee.gr URL: www.emdydas.gr
Αθήνα, 24-1-2014
Αρ. Πρωτ. : 6771
Προς : Υπουργείο Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης
& Πρόνοιας /
Γεν. Γραμμ. Κοινωνικών Ασφαλίσεων /
Δ/νση Κύριας Ασφάλισης Αυτοαπασχολούμενων /
Τμήμα Β΄- υπόψη κα Ε. Ράπτη
Κοιν.: 1. ΕΤΑΑ / ΤΣΜΕΔΕ / Πρόεδρο & Δ.Ε.
  1. ΕΤΑΑ /ΤΣΜΕΔΕ / Δ/νση Ασφάλισης
  2. Α΄ Βάθμιες ΕΜΔΥΔΑΣ
Θέμα: Στρεβλή εφαρμογή ασφαλιστικής νομοθεσίας για τους Διπλ. Μηχανικούς.

Σας ενημερώνουμε ότι είμαστε δέκτες διαμαρτυριών από μέλη μας, ασφαλισμένους στο ΤΣΜΕΔΕ, που σχετίζονται με τον τρόπο εφαρμογής της υφιστάμενης νομοθεσίας για την εξαγορά πλασματικού χρόνου, για την επίτευξη θεμελίωσης συνταξιοδοτικού δικαιώματος.
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον ν. 3863/10, με τον οποίο υπήρξε αύξηση του απαιτούμενου χρόνου ασφάλισης από 35 έτη σε 40, προσδιορίστηκαν ως μεταβατικά χρόνια τα έτη 2011 (36 χρ.ασφ.), 2012 (37 χρ.ασφ.), 2013 ( 38 χρ.ασφ.), 2014 ( 39 χρ.ασφ.) και πλήρης εφαρμογή του δηλ. 40 έτη ασφάλισης και Η.Ο. 62 έτη από 1-1-2015.
Προβλέφθηκαν όμως και αυξανόμενα κλιμακωτά έτη εξαγοράς πλασματικού χρόνου ασφάλισης, δηλ. 4 έτη για το 2011, 5 έτη για το 2012, 6 έτη για το 2013 και 7 έτη από το 2014 και μετά, με στόχο τη συγκράτηση του απαιτούμενου χρόνου ασφάλισης στον προβλεπόμενο αντίστοιχα, για κάθε μεταβατικό έτος.
Με το μεταγενέστερο του ν. 3863/10, ν.4093/12, καταργήθηκαν ως μεταβατικά έτη το 2013 και 2014, με αποτέλεσμα η εφαρμογή των 40ετών υποχρεωτικής ασφάλισης και το Η.Ο. των 62 ετών να εφαρμόζονται από 1-1-2013.
Με βάση τα παραπάνω, είναι αυτονόητο και λογικό και ταυτόχρονα συνάδει με τον απαιτούμενο δίκαιο και ισότιμο τρόπο αντιμετώπισης των ασφαλισμένων, για όσους εμπίπτουν στην υποχρέωση των 40 ετών ασφάλισης και του Η.Ο. των 62 ετών να έχουν το δικαίωμα εξαγοράς πλασματικών χρόνων, μέχρι 7 αθροιστικά, σε έναν ή περισσότερους ασφαλιστικούς Φορείς, κάτι εξάλλου που προκύπτει αυταπόδεικτα από τον συνδυασμό των παραπάνω νόμων.
Σας καλούμε το ταχύτερο δυνατό, προκειμένου να αποφευχθούν στρεβλώσεις και σωρεία νομικών προσφυγών, να ασκήσετε τον παρεμβατικό σας ρόλο ως εποπτεύον του ΤΣΜΕΔΕ Υπουργείο, παρέχοντας τις σχετικές οδηγίες εφαρμογής της νομοθεσίας για την επίλυση του προβλήματος που έχει δημιουργηθεί.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου