Δευτέρα, 24 Νοεμβρίου 2014

Με έγγραφο/ερωτηματολόγιο που διανεμήθηκε στους εργαζόμενους ο Πρόεδρος του ΤΕΕ Χρ. Σπίρτζης ζητά ...αυτοχρονομέτρηση

 
Με έγγραφο/ερωτηματολόγιο της Υπηρεσίας (επισυνάπτεται) που διανεμήθηκε στους εργαζόμενους ο Πρόεδρος του ΤΕΕ Χρήστος Σπίρτζης ζητά ...αυτοχρονομέτρηση σε εργαζόμενους πλήρους απασχόλησης με ερώτημα για το χρόνο απασχόλησης ανά ημέρα. 

Το Δ.Σ. του Συλλόγου Εργαζόμενων ΤΕΕ καταδικάζει το έγγραφο αυτοαξιολόγησης και αυτοχρονομέτρησης και ζητά από τους εργαζόμενους να μην πειθαρχήσουν και να το παραδώσουν ασυμπλήρωτο στο Δ.Σ. του Συλλόγου.
================================

Σύλλογος Εργαζόμενων ΤΕΕ
Νίκης 4, 10248 Αθήνα
 
Αθήνα, 18 Νοεμβρίου 2014
Αρ. Πρωτ.: 2844
 
ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. ΤΕΕ
 
Προς: Εργαζόμενους ΤΕΕ
 
Εκφράζουμε την έντονη διαμαρτυρία μας στην Διοίκηση του Επιμελητηρίου, στην Γενική Διεύθυνση και Διεύθυνση Προσωπικού, για το από 14/11/2014 έγγραφο της υπηρεσίας προς τους συναδέλφους που, κατά την γνώμη του Δ.Σ. του Συλλόγου αποτελεί το πρώτο μέρος της αυτοαξιολόγησης στα πλαίσια του ν 4250/2014. Τον οποίο η Γενική Συνέλευση των εργαζόμενων του ΣΕΤΕΕ έχει απορρίψει συνολικά με την από 20/6/2014 απόφασή της.
 
Ζητάμε την ανάκληση του εγγράφου και καλούμε την Υπηρεσία να λάβει υπόψη της την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Καλούμε όλους τους συναδέλφους σε επαγρύπνηση και συσπείρωση στις αποφάσεις του Συλλόγου καθώς επίσης και να παραδώσουν το έγγραφο στο Δ.Σ. του ΣΕΤΕΕ.
 
 
ΟΥΤΕ ΕΝΑ ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
 
Για το Διοικητικό Συμβούλιο
 
Ο Πρόεδρος
Ο  Γεν. Γραμματέας
 
 
 
Δημήτρης Γεωργίου
 
 
 
Αναστάσιος Ψαραδέλης
 
 
Κοινοποίηση
-          Πρόεδρο & Μέλη ΔΕ ΤΕΕ
-          Πρόεδρο & Μέλη Αντ/πίας ΤΕΕ
-          Γενική Διεύθυνση ΤΕΕ
-          Διεύθυνση Διοικητικού ΤΕΕ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου