Τρίτη, 29 Ιουλίου 2014

Ανακοίνωση ΕΜΔΥΔΑΣ Αττικής για αξιολόγηση - Κανονικά συνεχίζεται η Απεργία – Αποχή

Κανονικά συνεχίζεται η Απεργία – Αποχή από τις διαδικασίες της «αξιολόγησης»

Η εκδίκαση της Έφεσης της ΑΔΕΔΥ κατά της απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών διεκόπη και θα συνεχιστεί την Πέμπτη 31/7/2014 και ώρα 12:00 μμ. Η εξέλιξη αυτή, εκ των πραγμάτων, οδηγεί σε αδιέξοδο τις έως τώρα κινήσεις του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης δεδομένου ότι την ίδια μέρα λήγει και η προθεσμία υποβολής των φύλλων αυτοαξιολόγησης.
Με ενότητα συνεχίζουμε τον αγώνα μέχρι την τελική δικαίωση.

Από την Εκτελεστική Επιτροπή της ΑΔΕΔΥ

ΕΜΔΥΔΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Αθήνα, 25 Ιουλίου 2014
Αρ. Πρωτ. : 4059

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι
Η απεργία – αποχή από τις διαδικασίες «αξιολόγησης» σύμφωνα με την Α∆Ε∆Υ συνεχίζεται.
Σε περίπτωση διανομής φύλλων της «αξιολόγησης» με συμπληρωμένα μόνο όνομα και υπηρεσία θα πρέπει να κατατεθούν στην ΕΜ∆Υ∆ΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ή στα τοπικά εργασιακά σωματεία.
Επισημαίνουμε ότι:
1) Οι εργαζόμενοι ΑΜΕΣΑ πρέπει να ενημερώνουν την ΕΜ∆Υ∆ΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (τηλεφωνικά, με e-mail, με fax κλπ) για τυχόν ενέργειες της ∆ιοίκησης  με σκοπό την τρομοκράτησή τους για να συμπληρώσουν  – υποβάλλουν τα φύλλα της «αξιολόγησης».
2) Οι συνδικαλιστές (μέλη του ∆.Σ. ΕΜ∆Υ∆ΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ μέλη των ∆.Ε. των Τμημάτων, αντιπρόσωποι στην Π.Ο. ΕΜ∆Υ∆ΑΣ) πρέπει να σταθούν με αποφασιστικό τρόπο στο πλευρό των συναδέλφων.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου