Τετάρτη, 20 Μαρτίου 2019

ΕΤΕΑΕΠ με απλά λόγια


Μόλις χτες 15.3.2019, ξεκίνησε η εφαρμογή εισφορών μη μισθωτών του ΕΤΕΑΕΠ, με καθυστέρηση 27 μηνών από τότε που θα έπρεπε να ξεκινήσει με βάση τις διατάξεις του Ν.4387/2016. Πρώτιστο μέλημά μας είναι με απλό τρόπο να εξηγήσουμε στους συναδέλφους τι συμβαίνει, κάτι που όφειλε η Πολιτεία να έχει πράξει.
1.Τι είναι το ΕΤΕΑΕΠ:
Είναι το Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών που ιδρύθηκε με τα άρθρα 74 επ. του ν.4387/2016 και στο οποίο έχουν ενταχθεί ο Κλάδος Επικουρικής Ασφάλισης Δικηγόρων (ΚΕΑΔ) και ο Τομέας Προνοίας Δικηγόρων Αθηνών (ΤΠΔΑ).

2.Ποιες είναι οι εισφορές και από πότε επιβάλλονται:

Α) Επικουρική ασφάλιση: Οι εισφορές αυτές προβλέπονται στο άρθρο 97 του ν.4387/2016, επιβάλλονται από 1.1.2017, αφορούν όλους τους δικηγόρους της χώρας και αρχικώς είχαν οριστεί ως ποσοστό 7% επί του Καθαρού Φορολογητέου Αποτελέσματος της προηγούμενης χρήσης. Πλέον μετά την ισχύ του ν.4578/2018 οι εισφορές αυτές είναι ουσιαστικά πάγιες, ως ποσοστό 7% επί του κατώτατου μισθού και μάλιστα με αναδρομική ισχύ από 1.1.2017. Τούτο αποτελεί σημαντική επιτυχία για τον Κλάδο μας, αφού περιορίζει σημαντικά τον εισπρακτικό – φορολογικό χαρακτήρα των εισφορών.
Μηνιαία εισφορά:          α) από 1.1.17 έως 31.1.19 (κατώτατος μισθός 586,08) 41,02 ευρώ
                                                β) από 1.2.19 (κατώτατος μισθός 650) 45,50 ευρώ

Β) Πρόνοια (μόνο δικηγόροι Αθηνών) Οι εισφορές αυτές προβλέπονται στο άρθρο 35 του ν.4387/2016, επιβάλλονται από 1.1.2017, αφορούν μόνο δικηγόρους Αθηνών και αρχικώς είχαν οριστεί ως ποσοστό 4% επί του Καθαρού Φορολογητέου Αποτελέσματος της προηγούμενης χρήσης. Πλέον μετά την ισχύ του ν.4578/2018 οι εισφορές αυτές είναι ουσιαστικά πάγιες, ως ποσοστό 4% επί του κατώτατου μισθού και μάλιστα με αναδρομική ισχύ από 1.1.2017. Τούτο αποτελεί σημαντική επιτυχία για τον Κλάδο μας, αφού περιορίζει σημαντικά τον εισπρακτικό – φορολογικό χαρακτήρα των εισφορών.
Μηνιαία εισφορά:          α) από 1.1.17 έως 31.1.19 (κατώτατος μισθός 586,08) 23,44 ευρώ
                                                β) από 1.2.19 (κατώτατος μισθός 650) 26,00 ευρώ


3. Γιατί έχω να πληρώσω αναδρομικά και σε πόσες δόσεις:
Η καθυστέρηση οφείλεται σε υπαιτιότητα της Πολιτείας (ΕΤΕΑΕΠ και Υπουργείο Εργασίας) και σύμφωνα με σχετική εγκύκλιο του Υπουργείου, τα αναδρομικά αφορούν το χρονικό διάστημα από 1.1.2017 έως και 31.12.2018, έχουν εκκαθαριστεί και θα επιβληθούν σε 36 δόσεις.

4. Ποια είναι η συνολική επιβάρυνσή μου:
 ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΑΝΩ ΤΗΣ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑΣ – ΕΙΔΟΠΟΙΗΤΗΡΙΟ ΕΤΕΑΕΠ
ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΒΑΣΗ
ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗ 7% (ΑΠΑΝΤΕΣ ΠΛΗΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ)
ΠΡΟΝΟΙΑ 4% (ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ ΑΘΗΝΩΝ, ΣΥΜΒ/ΦΟΙ, ΔΙΚ.ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΣ, ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ, ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΙ)
ΣΥΝΟΛΟ
2017-8 (586,08)
41,02
23,44
64,46
2019  (650)
45,50
26,00
71,50
ΑΥΞΗΣΗ
+4,48
+2,56
+7,04
ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ (2017 -2018) ΕΠΊ 36 ΜΗΝΕΣ Ή ΑΠΟ ΕΙΔΟΠ.1ου 2019 ΕΩΣ ΕΙΔΟΠ. 12ου2021


+ 27,35


+15,63


+42,98
ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΔΟΠΟΙΗΤΗΡΙΟΥ
(45,50+27,35)
72,80
(26+15,63)
41,63

114,43
Συμπερασματικά οι μεν δικηγόροι (πλην Αθηνών) θα λάβουν ειδοποιητήριο ΕΤΕΑΕΠ 72,80 ευρώ το μήνα (τακτική εισφορά και αναδρομική), οι υπόλοιποι ασφαλισμένοι θα λάβουν ειδοποιητήριο ΕΤΕΑΕΠ 114,43 ευρώ το μήνα (τακτική εισφορά και αναδρομική).5. Είμαι νέος ασφαλισμένος (πρώτη πενταετία) έχω διαφορά στις εισφορές:
ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΚΑΤΩ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑΣ ΕΙΔΟΠΟΙΗΤΗΡΙΟ ΕΤΕΑΕΠ
ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΒΑΣΗ
ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗ 7% (ΑΠΑΝΤΕΣ ΠΛΗΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ)
ΠΡΟΝΟΙΑ 4% (ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ ΑΘΗΝΩΝ, ΣΥΜΒ/ΦΟΙ, ΔΙΚ.ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΣ, ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ, ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΙ)
ΣΥΝΟΛΟ
2017-8 (410,26)
Ή 586,08 Χ 70%

28,71

16,41

45,12
2019 (455,00)
Ή 650 Χ 70%

31,85

18,20

50,05
ΑΥΞΗΣΗ
+3,14
+1,79
+4,93
ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ (2017 -2018) ΕΠΊ 36 ΜΗΝΕΣ Ή ΑΠΟ ΕΙΔΟΠ.1ου2019 ΕΩΣ ΕΙΔΟΠ. 12ου 2021


+ 19,15


+10,94


+30,09
ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΔΟΠΟΙΗΤΗΡΙΟΥ
(31,85+19,15)
51,00
(26+15,63)
29,14

80,14

Συμπερασματικά οι μεν δικηγόροι πλην Αθηνών (πενταετίας) θα λάβουν ειδοποιητήριο ΕΤΕΑΕΠ 51 ευρώ, ενώ οι υπόλοιποι ασφαλισμένοι θα λάβουν ειδοποιητήριο ΕΤΕΑΕΠ 80,14 ευρώ.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
 Θυμίζουμε πως η έκπτωση αυτή της πρώτης πενταετίας αποτελεί ασφαλιστική οφειλή για τον ΝΈΟ ασφαλισμένο που  εξοφλείται εξ ολοκλήρου μέχρι και τη συμπλήρωση δεκαπέντε (15)
ετών ασφάλισης (παρ. 3 άρθρου 39Α ν.4387/16) .

6. Τελικά πληρώνω περισσότερα από όσα πλήρωνα παλιά στον ΚΕΑΔ και στο ΤΠΔΑ
Ανατρέχοντας στην Ανακοίνωση του ΤΑΝ για το 2016 θα δούμε ότι η εισφορά των παλαιών ασφαλισμένων ανερχόταν στα 578,40, ενώ των νέων ασφαλισμένων κυμαινόταν ανάλογα την Ασφαλιστική Κατηγορία από 499,20 έως 727,80. Επιπλέον αυτών υπήρχε πόρος ΤΕΑΔ επί της προεισπράξεως, ο οποίος δεν αφαιρείτο καν από την ετήσια εισφορά.
Αντ’αυτών η ετήσια εισφορά σήμερα είναι 41,02 Χ 12 = 492,24 και από 1.2.19 45,50 Χ 12 = 546 ευρώ, ήτοι κατώτερη από παλιά (χωρίς να συνυπολογίζονται όσα καταβάλαμε με τα γραμμάτια προκαταβολής εισφορών).
Αντίστοιχα στο ΤΠΔΑ η εισφορά παλαιού ασφαλισμένου ήταν 366,12 ενώ νέου ασφαλισμένου μεταξύ 409,32 και 484,21Επιπλέον υπήρχε εισφορά επί γραμματίων προείσπραξης μεταξύ 37,49 έως 85,68.
Αντ’αυτών η ετήσια εισφορά σήμερα είναι 23,44 Χ 12 = 281,28 και από 1.2.19 26 Χ 12 = 312 ευρώ, ήτοι κατώτερη από παλιά.

7. Είμαι έμμισθος ή  και από 1.1.2017 μου γινόταν κράτηση επικουρικής ασφάλισης και πρόνοιας επί της αντιμισθίας, πρέπει να πληρώσω εισφορά μη μισθωτού ΕΤΕΑΕΠ:
Όχι. Προβλέπεται ρητώς στην εγκύκλιο: «3) Στις περιπτώσεις που η κράτηση γίνεται επί του προβλεπόμενου κατώτατου βασικού μισθού για όλες τις υπαγόμενες δραστηριότητες, το ποσό αυτό παρακρατείται μία φορά. Για παράδειγμα σε περίπτωση έμμισθου δικηγόρου, ο οποίος διατηρεί και δικό του γραφείο, θα καταβληθεί η προβλεπόμενη εισφορά από τη μισθωτή απασχόληση επί του προβλεπόμενου κατώτατου βασικού μισθού, με επιμερισμό μεταξύ εντολέα και δικηγόρου,».
8. Απασχολούμαι με Τ.Π.Υ. (Μπλοκάκι) και μου έχουν γίνει κρατήσεις κατά το 39 παρ.9 ν.4387/2016, πρέπει να πληρώσω εισφορά μη μισθωτού ΕΤΕΑΕΠ:
Όχι. Προβλέπεται ρητώς στην εγκύκλιο: «Δ. Για τους ασφαλισμένους που αμείβονται με δελτίο παροχής υπηρεσιών και για τους οποίους προκύπτει ότι το εισόδημά τους προέρχεται από την απασχόλησή τους σε ένα ή και δύο πρόσωπα (παρ. 9 του άρθρου 39 του ν. 4387/2016) θα καταβάλλονται από 1-1-2019 οι παρακάτω εισφορές: για τους µηχανικούς και υγειονομικούς, ποσοστό 4%, υπολογιζόµενο επί του ποσού που αντιστοιχεί στον κατώτατο βασικό µισθό µισθωτού, όπως εκάστοτε ισχύει.».
9. Υπάρχουν λάθη κατά την πρώτη ανάρτηση των ειδοποιητηρίων και που εντοπίζονται:
Τα λάθη εντοπίζονται στις εξής κατηγορίες: α) Το σύνολο (κατά πάσα πιθανότητα) των εμμίσθων ασφαλισμένων λαμβάνει παρανόμως ειδοποιητήριο β) Πολλοί συνάδελφοι εκτός Αθηνών, εμφαίνονται ως Δικηγόροι Αθηνών και τους επιβάλλεται εισφορά πρόνοιας γ) Το ειδοποιητήριο δεν εξάγεται. δ) Δεν αναγράφεται αρμόδια Υπηρεσία, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τηλέφωνα για απευθυνθούν  οι ασφαλισμένοι.

10. Γιατί εκδίδονται 3 ειδοποιητήρια και δεν περιλαμβάνονται στην πλατφόρμα εισφορών ΕΦΚΑ
Είναι ανεξήγητο και δημιουργεί ερωτηματικά. Είχε ζητηθεί από τους Επιστημονικούς Συλλόγους από το Υπουργείο, πλην όμως δεν εισακούστηκε. Προσθέτει γραφειοκρατία και ταλαιπωρία και οικονομική επιβάρυνση στους ασφαλισμένους, ενώ δεν μπορεί να υπάρχει συμψηφισμός εισφορών από τα γραμμάτια. Η δικαιολογία που δίδεται ότι είναι διαφορετικοί φορείς δεν ευσταθεί, καθόσον και στο ειδοποιητήριο ΕΦΚΑ εισπράττεται εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ (υγεία σε είδος).
11. Πως βλέπω τις εισφορές μου
Από την ιστοσελίδα του ΕΤΕΑΕΠ (εισφορές μη μισθωτών) και ακολουθώ την ίδια διαδικασία με κωδικούς τάξις όπως και στον ΕΦΚΑ (πανομοιότυπη πλατφόρμα).
12. ΚΑΙ ΕΝΑ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΡΩΤΗΜΑ: Γιατί η ΗΔΙΚΑ δεν έλαβε τα πλήρη στοιχεία από την πλατφόρμα του ΕΦΚΑ που ήδη έχει ενημερωθεί ικανοποιητικά για τους παράλληλα ασφαλισμένους για τους οποίους μάλιστα το Νοέμβριο του 2018 έγινε η εκκαθάριση.

Θεωρώ πως θα πρέπει να υπάρξει άμεση διαμαρτυρία και παρέμβαση στο Υπουργείο και στο ΕΤΕΑΕΠ σε συνδυασμό με την ειλημμένη απόφαση της Ολομέλειας για το θέμα της αποσύνδεσης της ελάχιστης εισφοράς από τον κατώτατο μισθό.
Να ζητηθεί άμεση επιδιόρθωση λαθών και χορήγηση ικανής προθεσμίας για την πληρωμή και όχι μερικών εργασίμων ημερών (29.3.2019) και τουλάχιστον μέχρι τέλους Απριλίου 2019.
Να μην υπάρχει απώλεια ρυθμίσεων, ασφαλιστικής ικανότητας και οποιαδήποτε άλλη συνέπεια σε όσους ασφαλισμένους δεν καταβάλλουν τις εισφορές, και μέχρι την οριστική επίλυση των προβλημάτων.

(Το παρόν αποτελεί σημερινή εισήγησή μου στη Συντονιστική των Δικηγορικών Συλλόγων)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου