Δευτέρα, 18 Μαρτίου 2019

Επιδότηση 5.5 εκατ. στον Μορέα (Κόρινθος – Τρίπολη – Καλαμάτα), λόγω χαμηλότερων διελεύσεων

Αυτές είναι οι Συμβάσεις Παραχώρησης και τα ΣΔΙΤ, μηδέν επιχειρηματικό ρίσκο, φόρτωμα των βαρών στην κοινωνία...

Επιδότηση 5.512.445,54 ευρώ ενέκρινε το υπουργείο Μεταφορών στον Μορέα (Κόρινθος – Τρίπολη – Καλαμάτα), λόγω χαμηλότερων διελεύσεων, σε σύγκριση με τις παραδοχές της σύμβασης παραχώρησης.

Συγκεκριμένα, εγκρίθηκαν 5.5 εκατ. για την εξάμηνη περίοδο 01.09.2018 έως 28.02.2019.

Στην απόφαση του υπουργείου αναφέρεται ότι « Το εκτιμώμενο Ελλειμμα Λογαριασμού Εσόδων έως την τελευταία ημέρα της τρέχουσας Περιόδου Υπολογισμού, ήτοι 28η Φεβρουαρίου 2019, ανέρχεται σε 4.651.730,95€. β) Η υφιστάμενη Διαφορά Λειτουργικών Δαπανών, ανέρχεται σε 2.250.206,94€, είναι μέγεθος θετικό και κατά συνέπεια δεν υπάρχει Υπέρβαση Λειτουργικών Δαπανών. γ) Η Διόρθωση (άρθρο 25.Α.6.4 της Σ.Π. όπως ισχύει) για την Περίοδο Υπολογισμού που έληξε την 31η Αυγούστου 2018 ανέρχεται σε 206.210,35€. δ) Το ποσό της αναγκαίας Πρόσθετης Επιδότησης Λειτουργίας για την τρέχουσα Περίοδο Υπολογισμού (βάσει του τύπου του άρθρου 25.Α.5) ανέρχεται σε 4.445.520,60€. ε) Η καταβολή της αιτούμενης Πρόσθετης Επιδότησης Λειτουργίας ύψους 4.445.520,60€ για την τρέχουσα Περίοδο Υπολογισμού (αθροιστικά με τις ήδη καταβληθείσες) δεν οδηγεί σε υπέρβαση του Μέγιστου Ποσού Επιδότησης Λειτουργίας (330.000.000,00€)».

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου