Κυριακή, 22 Οκτωβρίου 2017

Δύο φορές πάνω στην Ελλάδα η τιμή στις δημοπρασίες φωτοβολταϊκών σε σχέση με τη ΓερμανίαΗ δημοπρασία για φωτοβολταϊκά που πραγματοποιήθηκε πρόσφατα στη Γερμανία για έργα με ισχύ 750 κιλοβάτ έως 10 μεγαβάτ, είχε ως αποτέλεσμα νέο ρεκόρ χαμηλής τιμής στα 0,0491 ευρώ/κιλοβατώρα, όπως ανακοινώθηκε.

Η χαμηλότερη προσφορά στο διαγωνισμό ήταν 0,0429 ευρώ και η υψηλότερη 0,0506 ευρώ. Συνολικά επιλέχθηκαν 20 έργα με συνολική ισχύ 222 μεγαβάτ. 

Στην Ελλάδα η τιμή στον τελευταίο διαγωνισμό ήταν κοντά στα 0,1 ευρώ/kWh, δες εδώ :


Εξαντλήθηκαν οι Δημοπρατούμενες ποσότητες κατά την διαδικασία υποβολής προσφορών για φωτοβολταικά τονίζει η ΡΑΕ. Σημειώθηκε μείωση τιμών από τις τιμές εκκίνησης της τάξης του 15%. Τα αποτελέσματα ανά κατηγορία.

Ολοκληρώθηκε με η πρώτη Πιλοτική Ανταγωνιστική Διαδικασία υποβολής προσφορών για φωτοβολταικές εγκαταστάσεις, σύμφωνα με ανακοίνωση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας.
Τα αποτελέσματα ανά κατηγορία
Κατηγορία Ι (Φ/Β εγκαταστάσεις ισχύος ≤1MW)

Σήμερα, 12 Δεκεμβρίου 2016 και από τις 10:00 π.μ έως τις 10:30 π.μ. διενεργήθηκε η Ηλεκτρονική Δημοπρασία μεταξύ των έργων της Κατηγορίας Ι για Δημοπρατούμενη Ισχύ 4,8MW και τιμή εκκίνησης τα 104 €/MWh.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση της ΡΑΕ, συμμετείχαν συνολικά 13 έργα και υποβλήθηκαν συνολικά 35 προσφορές που έγιναν αποδεκτές από το σύστημα της Ηλεκτρονικής Δημοπρασίας. Οι Τιμές Αναφορές κυμάνθηκαν από 94,97 €/MWh έως 104 €/MWh.

Με βάση τους Κανόνες της Προκήρυξης, η συνολική Ισχύς που κατακυρώθηκε στους συμμετέχοντες ανήλθε σε 4,797190 MW, δηλαδή η αδιάθετη ισχύς ήταν μόλις 0,00281MW (ή 2,81kW).
Τα έργα που επιλέχθηκαν είναι τα εξής:

Πίνακας 1: Επιλεγέντες Συμμετέχοντες στην κατηγορία «Σταθμοί παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε./Φωτοβολταϊκά Κατηγορίας Ι»


Κατηγορία ΙI (Φ/Β εγκαταστάσεις ισχύος >1MW).

Από τις 12:00 π.μ έως τις 12:30 μ.μ. διενεργήθηκε η Ηλεκτρονική Δημοπρασία μεταξύ των έργων της Κατηγορίας ΙΙ για Δημοπρατούμενη Ισχύ 35,2MW με τιμή εκκίνησης τα 94 €/MWh. Συμμετείχαν συνολικά 13 έργα και υποβλήθηκαν συνολικά 446 προσφορές που έγιναν αποδεκτές από το σύστημα της Ηλεκτρονικής Δημοπρασίας. Οι Τιμές Αναφορές κυμάνθηκαν από 79,97 €/MWh έως 88 €/MWh.

Με βάση τους Κανόνες της Προκήρυξης, η συνολική Ισχύς που Κατακυρώθηκε στους συμμετέχοντες ανήλθε σε 35,1232 MW, δηλαδή η αδιάθετη ισχύς ήταν μόλις 0,07997 MW (ή 79,97kW).

Τα έργα που επιλέχθηκαν είναι τα εξής:


Τα έργα που δεν Επιλέχθηκαν στην εν λόγω Πιλοτική Ανταγωνιστική Διαδικασία είναι:
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου