Τρίτη, 18 Ιουλίου 2017

ΕΜΔΥΔΑΣ Αττικής: Αλλαγή Οργανισμού Δήμου Πειραιά

Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ. ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΝΩΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ

ΑΧ. ΠΑΡΑΣΧΟΥ 98-100,  114 75  ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ:210 64.64.282           FAX:210 64.61.296  e-mail: emdydasattikis@tee.gr URL: www.emdydas-attikis.gr


Αθήνα, 17 Ιουλίου 2017

Αρ. Πρωτ. : 4473
ΠΡΟΣ: 1. ΓΕΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΔΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ
κ. Ταταρόπουλο Βασίλειο
2. ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ.ΠΕΙΡΑΙΑ
ΚΟΙΝ.: 1. ΤΕΕ
2. ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ

ΘΕΜΑ: «ΑΛΛΑΓΗ ΟΕΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ»
Επιθυμούμε να σας γνωρίσουμε ότι η Ένωσή μας πραγματοποίησε πρόσφατα συνάντηση με το Δήμαρχο στις 9/5/2017 και το Γενικό Γραμματέα του Δήμου Πειραιά. Στη συνάντηση αυτή ετέθησαν οικονομικά και θεσμικά θέματα που απασχολούν τα μέλη μας, Διπλωματούχους Μηχανικούς - εργαζόμενους στο Δήμο Πειραιά. Επικεντρωθήκαμε στην επικείμενη αλλαγή του Οργανισμού Εσωτερικών Υπηρεσιών και κυρίως σε ότι αφορά στο προβάδισμα των κατηγοριών στις θέσεις ευθύνης, επισημαίνοντας πως για την στελέχωση των προϊσταμένων τμημάτων και προϊσταμένων διευθύνσεων, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η αναγραφή στον ΟΕΥ «εν ελλείψει» ΠΕ Μηχανικών επέρχονται οι ΤΕ Μηχανικοί. Υπήρξε θετική ανταπόκριση στο θέμα αυτό από τη Δημοτική Αρχή και κατόπιν τηλεφωνικής συνομιλίας με το Γενικό Γραμματέα του Δήμου Πειραιά, σας επισυνάπτουμε σχετικά με το θέμα έγγραφα της ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ.

Επισημαίνουμε αφενός ότι πρωτίστως πρέπει να εφαρμόζονται οι σχετικές αποφάσεις του Συμβούλιου της Επικρατείας και το Διοικητικού Εφετείου Αθηνών και αφετέρου ότι οι εκδοθείσες εγκύκλιοι αποτελούν διοικητικές ενέργειες, δεν είναι εφαρμοστέοι νόμοι, δεν έχουν κανονιστικό περιεχόμενο και σε καμία περίπτωση δεν υποχρεώνουν σε συγκεκριμένες ενέργειες.  

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου