Παρασκευή, 2 Ιουνίου 2017

ΕΜΔΥΔΑΣ Αττικής: Απαξιωτική μετακίνηση συναδέλφου

Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ. ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΝΩΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ

ΑΧ. ΠΑΡΑΣΧΟΥ 98-100,  114 75  ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ:210 64.64.282           FAX:210 64.61.296  e-mail: emdydasattikis@tee.gr URL: www.emdydas-attikis.gr

Αθήνα, 1 Ιουνίου 2017
Αρ. Πρωτ. :4444
Προς :1. Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων Κο Αποστόλου
2. Αναπληρωτή Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κο Τσιρώνη
3. Πρόεδρο Δ.Σ. ΕΦΕΤ κο Τσιάλτα
4. ΣΕΔΔ
5. ΚΕΕΡΦΑ
6. ΤΕΕ
7. ΠΟΕΜΔΥΔΑΣ


Θέμα : Απαξιωτική μετακίνηση συναδέλφου
Κύριε Υπουργέ

Η Ένωσή μας ενημερώθηκε πρόσφατα για τη μετακίνηση με ταυτόχρονη υπηρεσιακή υποβάθμιση του μέλους μας και μέχρι πρότινος Αναπληρωτή Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Ενημέρωσης & Πληροφορικής του ΕΦΕΤ, Ευάγγελου Μουρελάτου (Χημικού Μηχανικού ΠΕ). Η μετακίνηση αυτή -από τη θέση του Αναπληρωτή Προϊσταμένου Διεύθυνσης στη θέση Προϊσταμένου Τμήματος με εξ ολοκλήρου διαφορετικό αντικείμενο- πραγματοποιήθηκε μετά από σχετική απόφαση του Πρόεδρου Δ.Σ. ΕΦΕΤ κου Τσιάλτα, στην οποία γίνεται αναφορά «στις πραγματικές ανάγκες της Υπηρεσίας για την εύρυθμη λειτουργία της». 
Εν προκειμένω, επισημαίνεται ότι η προαναφερόμενη απόφαση λήφθηκε σε άμεση συνέχεια της έγγραφης διατύπωσης από το συγκεκριμένο συνάδελφο προς τη Διοίκηση του ΕΦΕΤ, των επιφυλάξεων του σχετικά με τη νομιμότητα των περιεχομένων στην υπ’ αρ. 4879/12-04-17 εγκύκλιο του ΕΦΕΤ. Με την εγκύκλιο αυτή –διευκρινιστική της Υ.Α. 14708/2007- μεταξύ άλλων εξαιρούνται από την εφαρμογή αυτής της Υπουργικής Απόφασης (περί υποχρεωτικής εκπαίδευσης του προσωπικού στις επιχειρήσεις τροφίμων) οι παρακάτω:
«4. Πωλητές λαϊκών αγορών εκτός από τις περιπτώσεις χειρισμού τροφίμων ζωικής προέλευσης
5. Εθελοντές χειριστές τροφίμων σε δομές σίτισης εμπεριστάτων πολιτών – προσφύγων και ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων πληθυσμού».
Προφανέστατα, οι συγκεκριμένες εξαιρέσεις στην εγκύκλιο, την καθιστούν έωλη και θέτουν σε άμεσο κίνδυνο την προστασία της υγείας και της ποιότητας ζωής όλων μας και κυρίως των ευάλωτων ομάδων πληθυσμού στη χώρα μας, με πρόσφατο το παράδειγμα της ομαδικής δηλητηρίασης στον προσφυγικό καταυλισμό της Χίου. Συνεπακόλουθα, θέτει υπό αμφισβήτηση την ορθότητα των επιλογών του ίδιου του ΕΦΕΤ (Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίμων), κύριο μέλημα του οποίου είναι προφανώς η εξασφάλιση του αποτελεσματικότερου και ασφαλέστερου δυνατού ελέγχου των τροφίμων.
Επομένως, η παρέμβαση του μέλους μας, το οποίο μάλιστα κατείχε τότε την κατ’ εξοχήν αρμόδια θέση του Αναπληρωτή Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Ενημέρωσης & Πληροφορικής, ήταν απόλυτα δικαιολογημένη και επιβεβλημένη, προκειμένου εξάλλου να διαφυλαχθεί το κύρος του ΕΦΕΤ από την προαναφερόμενη ατυχή επιλογή του.
Εντούτοις και χωρίς καμία λογική τεκμηρίωση, ακολούθησε άμεσα η μετακίνηση και υπηρεσιακή υποβάθμιση του συναδέλφου με το επιχείρημα «των πραγματικών αναγκών της Υπηρεσίας», το οποίο αυτοαναιρείται, δεδομένου ότι οδήγησε στην μετακίνηση ενός ιδιαίτερα έμπειρου επιστήμονα με σημαντικότατη κατάρτιση, σχετική με το έως τότε αντικείμενο αρμοδιότητας του, και στην αντικατάστασή του με υπάλληλο, ο οποίος ουδέποτε έχει ασχοληθεί με το ίδιο ή παρόμοιο αντικείμενο! Οι δυσχέρειες στην «εύρυθμη λειτουργία» του ΕΦΕΤ, τις οποίες αναπόφευκτα θα προκαλέσει η απόφασή του αυτή, είναι προφανείς, δε φαίνεται όμως να προβληματίζουν τη διοίκησή του ούτε κατ’ ελάχιστον!
Με την πεποίθηση ότι η πολιτική ηγεσία του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων δεν υιοθετεί τις αυθαίρετες πρακτικές του εποπτευόμενου Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίμων, ζητούμε την παρέμβασή της για την άμεση ανάκληση της αστήρικτης και άστοχης αυτής απόφασης και την αποκατάσταση της υπηρεσιακής αξιοκρατίας καθώς και της εργασιακής και επιστημονικής αξιοποίησης του θιγόμενου συναδέλφου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου