Παρασκευή, 2 Ιουνίου 2017

ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ: Άδικη και αυταρχική πειθαρχική ποινή σε Διπλωματούχο Μηχανικό

Π.Ο. Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ.
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

ΕΝΩΣΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ

Μαυρομματαίων 17, 104 34 ΑΘΗΝΑ
τηλ: 210-88.16.583 fax: 210-82.59.410 e-mail: emdydas@tee.gr URL: www.emdydas.gr
Αθήνα, 2/6/2017
Αρ. Πρωτ. : 7100
Προς : Υπουργό Υγείας
κ. Ανδρέα Ξανθό
Κοιν.: 1. Αναπλ. Υπουργό Υγείας
κ. Παύλο Πολάκη
2. Διοικητή Αττικού Νοσοκομείου
κ. Δραγώνα.
3. Πρόεδρο και Δ.Ε. ΤΕΕ
4. ΕΜΔΥΔΑΣ Αττικής

Θέμα : Πειθαρχική ποινή σε Διπλωματούχο Μηχανικό.

Κύριε Υπουργέ,
Ενημερωθήκαμε ότι με πρόσφατη απόφαση του Διοικητή του Αττικού Νοσοκομείου κ. Δραγώνα, επιβλήθηκε πειθαρχική ποινή στέρησης μισθών 5 ημερών σε συνάδελφο Μηχανικό Πληροφορικής η οποία έπραξε το αυτονόητο, υπέγραψε δηλ. με επιφύλαξη σε επιτροπή προμήθειας υλικών που είχε τοποθετηθεί. Δόθηκε μάλιστα εντολή, να αναρτηθεί η ποινή στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, παραβιάζοντας ακόμα και τα προσωπικά δεδομένα της συναδέλφου. Η ποινή αυτή είναι κατάφωρα άδικη, ατεκμηρίωτη και αυταρχική και ζητούμε την απόσυρσή της.
Εκτίμησή μας είναι, ότι αποτελεί μη αποδεκτή πρακτική η πραγματοποίηση συνεχών διαγωνισμών μικροπρομηθειών, που επιβάλλουν στους συναδέλφους εργαζόμενους σπατάλη άπειρων εργατοωρών σε παντελώς γραφειοκρατικά καθήκοντα, άσχετα με το αντικείμενο της εργασίας τους. Με αυτό τον τρόπο, διαχέονται οι ευθύνες της καθυστέρησης παραλαβής υλικών, από τους καθ’ ύλην αρμόδιους στους απλούς εργαζόμενους (που πολλές φορές όπως και στην παρούσα δεν έχουν τις απαιτούμενες τεχνικές γνώσεις να αξιολογήσουν και να ελέγξουν τις εξειδικευμένες τεχνικές προσφορές που είναι εκτός της ειδικότητάς τους). Στην πράξη οι επιτροπές δεν λειτουργούν ως επιτροπές έργου, αλλά ως πεδίο πίεσης για γρήγορη συλλογή υπογραφών που αφορούν την αγορά υλικών που έχουν ήδη προαποφασιστεί. Και αυτά όταν το Υπουργείο σας με πρόσφατο νόμο του που υπερψηφίστηκε στη Βουλή, επιχειρεί να ορθολογικοποιήσει σε κάποιο βαθμό το σύστημα προμηθειών και διαγωνισμών στα νοσοκομεία.
Σας είναι γνωστό επίσης ότι σύμφωνα με τον δημοσιοϋπαλληλικό κώδικα (άρθρο 25 παρ.4) που αφορά στην νομιμότητα των υπηρεσιακών ενεργειών των υπαλλήλων, αναφέρονται τα εξής: «αν ο υπάλληλος έχει αντίθετη γνώμη για εντελλόμενη ενέργεια για την οποία είναι αναγκαία η προσυπογραφή του ή η θεώρηση του οφείλει να τη διατυπώσει εγγράφως για να απαλλαγεί από την ευθύνη. Εάν παραλείπει την προσυπογραφή ή θεώρηση, θεωρείται ότι προσυπέγραψε ή θεώρησε».

Κύριε Υπουργέ, σύμφωνα με τα παραπάνω ζητούμε την ανάληψη πρωτοβουλιών από μέρους σας στην κατεύθυνση άρσης της απαράδεκτης πειθαρχικής ποινής στη συνάδελφο μας και στην αποκατάσταση της σύννομης λειτουργίας του μηχανισμού προμηθειών του Νοσοκομείου, προς όφελος του δημοσίου συμφέροντος.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου