Πέμπτη, 13 Απριλίου 2017

Μόνο 8.766 με «μπλοκάκι» σε 1 – 2 εργοδότες

Μεγάλες επιτυχίες το ασφαλιστικό ΣΥΡΙΖΑ....και τεράστια ταξική μονομέρεια, αλωνίζουν οι εργοδότες σε βάρος των εργαζομένων με ΔΠΥ


Δηλώθηκαν στον ΕΦΚΑ ως «οιονεί» μισθωτοί

Μόνο 8.766 εργαζόμενοι – αμειβόμενοι με «μπλοκάκι» σε 1 – 2 εργοδότες δηλώθηκαν στον ΕΦΚΑ από τους εργοδότες του ιδιωτικού τομέα ως «οιονεί» μισθωτοί! Τον περιορισμένο αυτό αριθμό εργαζομένων, για τους οποίους γίνεται επιμερισμός των εισφορών μεταξύ του ασφαλισμένου και του εργοδότη, σύμφωνα με το άρθρο 39 παρ. 9 του ν. Κατρούγκαλου, κατέγραψε ο ΕΦΚΑ με βάση τις Ανακεφαλαιωτικές Περιοδικές Δηλώσεις που είχαν υποβληθεί έως και χθες.

Κυρίως από επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα, αφού η δήλωση των εργαζομένων που ανήκουν στην ίδια κατηγορία και απασχολούνται στο Δημόσιο και του ΟΤΑ προβλέπεται να γίνει έως τις 28 Απριλίου, μετά τις παρατάσεις οι οποίες έχουν δοθεί.

Στελέχη της κοινωνικής ασφάλισης και της αγοράς, επιχειρώντας να εξηγήσουν τη χαμηλή ανταπόκριση που βρίσκει η «ευνοϊκή» αντιμετώπιση (σ.ς καταβάλλουν μόνο την εργατική εισφορά και όχι την εισφορά του ελεύθερου επαγγελματία) των εργαζομένων σε 1 έως 2 εργοδότες – αμειβομένων με δελτίο παροχής υπηρεσιών, θεωρούν ότι «είτε αποκρύπτονται συμβάσεις αυτής της κατηγορίας για φορολογικούς και άλλους λόγους (πολλοί θεωρούν πιο συμφέρουσα την έκπτωση δαπανών αν δηλώνονται ως ελεύθεροι επαγγελματίες) είτε δεν υπήρξαν συμφωνίες με τον εργοδότη (π.χ. για τον επιμερισμό των εισφορών ή τις νέες αμοιβές)». Το υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για να υποβοηθήσει τη δήλωση των «οιονεί» μισθωτών, αποδέχθηκε ακόμη και τις προφορικές (μη έγγραφες) συμφωνίες. Ωστόσο, δεν έχει εκδώσει καμία εγκύκλιο – οδηγία για την αντιμετώπιση περιπτώσεων μη υποβολής ΑΠΔ εκ μέρους του εργοδότη, καθώς και για τη διαδικασία επίλυσης των διαφορών εργοδότη και εργαζομένου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου