Πέμπτη, 23 Μαρτίου 2017

Δασικοί Χάρτες SOS

από τη συνάδελφο Μαριλένα ΙατρίδουΜέσω των πρόσφατα αναρτηθέντων πρόχειρων αντιεπιστημονικών και αντισυνταγματικών δασικών χαρτών, σε συνδυασμό με παλαιά και νέα νομοθετήματα επιχειρείται ένας άνευ προηγουμένου αποχαρακτηρισμός εκατομμυρίων στρεμμάτων δασών, επιβραβεύοντας τους κάθε λογής καταπατητές , εμπρηστές και καταστροφείς των δασών

Σύμφωνα με τον υπουργό Περιβάλλοντος κ. Φάμελλο (ΕΡΤ 14 Μαρτίου -http://webtv.ert.gr/katigories/eidiseis/14mar2017-2100-deltio-idiseon/ στο λεπτό36)
  • 1.500.000 στρέμματα που εντάσσονται στις επιδοτήσεις εμφανίζονται ως δασικές εκτάσεις
  • 1.200.000 στρέμματα είναι οι δασωμένοι αγροί
  • 830. 000 στρέμματα με κτίσματα επιχειρήσεις αποθήκες εμφανίζονται ως δάσος 
Από τα παραπάνω προκύπτει ότι:

α) Έχουν ενταχθεί στις αγροτικές επιδοτήσεις 1.500.000 στρέμματα εκχερσωμένων δασικών εκτάσεων.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του «Έθνους» της 10-3-2017 , «κύριος στόχος είναι να μην εξαιρεθούν από τις ενισχύσεις εκατοντάδες χιλιάδες στρέμματα επιδοτούμενων εκτάσεων, οι οποίες εμφανίζονται πλέον ως δασικές. Η πρώτη ρύθμιση, σύμφωνα με στελέχη του υπουργείου, θα αφορά τα παρανόμως εκχερσωμένα. Η σκέψη είναι να απλοποιηθούν οι διαδικασίες για την εξαγορά τους (π.χ. με κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής οικονομοτεχνικής μελέτης κ.λπ.), όπως ορίζονται από τους νόμους 4280/14 και 4315/14. Το τίμημα για όσες δασικές εκτάσεις εκχερσώθηκαν (έως την 7η Μαρτίου 2007) χωρίς να έχει εκδοθεί σχετική άδεια της αρμόδιας δασικής Αρχής, προκειμένου να καλλιεργηθούν, έχει οριστεί στο ένα τρίτο της αντικειμενικής ή της αγοραίας αξίας και κατατίθεται υπέρ του Ειδικού Φορέα Δασών του Πράσινου Ταμείου.». Σημειωτέον ο 4280/14 ίσχυσε για 3 μόνο χρόνια και είχε πολύ αυστηρές προϋποθέσεις, ενώ ο 4315/14. ισχύει μόνο για τις χορτολιβαδικές εκτάσεις .Ο ΣΥΡΙΖΑ καταψήφισε τους παραπάνω δασοκτόνους νόμους και σαν Κυβέρνηση τους εφαρμόζει επί το χείριστον. 

β) Αναγνωρίζονται ως οικιστικές πυκνώσεις 830.000 στρέμματα δασικών εκτάσεων (ιώδεις περιοχές) για τις οποίες οι ιδιοκτήτες εξαιρούνται από την καταβολή τέλους ενστάσεων. Οι εκτάσεις αυτές εξαιρούνται από την καταγραφή τους ως δασικές

γ )Τα 1.200.000 στρέμματα δασωμένων αγρών. Συνήθως οι ιδιοκτήτες τους είναι στην πόλη ή το εξωτερικό, πολύ δύσκολα όμως μπορεί κανείς να διεκδικήσει την περιουσία του λόγω του μεγάλου κόστους των αντιρρήσεων. Εάν οι δασωθέντες αγροί έχουν ενταχθεί στο οικοσύστημα των γειτονικών δασών, η πρόταση μας είναι να εξαγοραστούν από το κράτος.

1.Οι δασικοί χάρτες που αναρτήθηκαν είναι πρόχειροι και αντιεπιστημονικοί.

1.α. Προκειμένου να γίνει μία πράξη χαρακτηρισμού μίας έκτασης από το Δασάρχη χρησιμοποιούνται 4-5 ζεύγη αεροφωτογραφιών ( μία ανά δεκαετία ). Για τους χάρτες χρησιμοποιούνται κυρίως οι αεροφωτογραφίες του 1945 (οπότε πολλά δάση είχαν καταστραφεί λόγω του πολέμου) και του κτηματολογίου 2007-2009 ( κακής ποιότητας).

Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να μην καταγράφονται δάση που δημιουργήθηκαν μετά το 1945 και στη συνέχεια καταστράφηκαν πριν το 2007.
Με την τροπολογία που ψηφίζεται στη Βουλή την Τετάρτη πολλά δάση ή δασικές εκτάσεις που κηρύχθηκαν αναδασωτέα λόγω πυρκαγιάς και δεν φαίνονται ως δάση ή δασικές εκτάσεις στις αεροφωτογραφίες του 1945 ή του 2007 χάνουν τον αναδασωτέο χαρακτήρα τους .

Η τροπολογία προβλέπει «Από την ανωτέρω κύρωση, εξαιρούνται οι εκτάσεις για τις οποίες ισχύουν αποφάσεις κήρυξης τους ως αναδασωτέων λόγω πυρκαγιάς και δεν αποτέλεσαν και δεν αποτελούν δάση ή δασικές εκτάσεις, σύμφωνα με τη φωτοερμηνεία κατά τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 13 του παρόντος, ή έχουν εκδοθεί τελεσίδικες πράξεις και αποφάσεις με τη διαδικασία του άρθρου 14 του ν. 998/1979 (Α ́ 289) που τις χαρακτηρίζουν μη δάση ή μη δασικές εκτάσεις.».

«Επιπρόσθετα οι ΕΠ.Ε.Α. αποφαίνονται επί αντιρρήσεων για τον δασικό εν γένει ή μη χαρακτήρα και μορφή εκτάσεων που περιλαμβάνονται σε περιοχές που είναι κηρυγμένες ως αναδασωτέες, λαμβάνοντας υπόψη τα στοιχεία του θεωρημένου και αναρτημένου δασικού χάρτη που προκύπτουν σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 13 του παρόντος

Το ορθό κριτήριο για την εξακρίβωση του δασικού ή μη χαρακτήρα μίας έκτασης τη στιγμή της πυρκαγιάς είναι η πλησιέστερη αεροφωτογραφία πριν την πυρκαγιά.
Με τον τρόπο αυτό αποχαρακτηρίζονται εκατοντάδες χιλιάδες στρέμματα δασών που κάηκαν ανάμεσα στο 1945 και το 2007, καθώς μετά το 1945 παρατηρείται μεγάλη αύξηση των ημιορεινών δασών

1β.Οι χάρτες εμφανίζουν πάρα πολλά προβλήματα λανθασμένων καταγραφών.

1γ. Ήταν πρακτικώς αδύνατο να ελεγχθούν λεπτομερώς και τεκμηριωμένα οι δασικοί χάρτες από τις Διευθύνσεις Δασών, διότι πρόκειται για εκτάσεις εκατοντάδων χιλιάδων στρεμμάτων ανά διεύθυνση δασών και έγιναν ελάχιστες αυτοψίες . 

1.δ. Δεν έχουν ενσωματωθεί στους χάρτες οι αναδασωτέες εκτάσεις λόγω πυρκαγιάς, οι αναδασωτέες εκτάσεις λόγω εκχερσώσεων, οι λοιπές αναδασωτέες εκτάσεις από άλλα αίτια καταστροφής ή λόγω ανάγκης προστασίας, οι τελεσίδικες πράξεις χαρακτηρισμού, τα πάσης φύσεως Παραχωρητήρια, τα Πρωτόκολλα Διοικητικής Αποβολής, οι αμετάκλητες αποφάσεις των ποινικών δικαστηρίων.

1.ε. Δεν αποτυπώνονται στους χάρτες τα εντός των πόλεων πάρκα και άλση.

1.στ.Μετά την κύρωση του δασικού χάρτη, για τις εκτάσεις που σύμφωνα με αυτόν δεν διέπονται από τις διατάξεις τής δασικής νομοθεσίας, δεν προβάλλονται δικαιώματα από το Ελληνικό Δημόσιο.

Δηλ το Δημόσιο παραιτείται από τα ιδιοκτησιακά του δικαιώματα επί χορτολιβαδικών, αγροτικών κλπ εκτάσεων.

Σημειωτέον ότι δυνάμει του άρθρου 196 ν 4389/2016 οι αμιγώς δασικές δημόσιες εκτάσεις εξαιρούνται από την πώληση τους μέσω του νέου Υπερταμείου.

Ουσιαστικά υπό την πίεση του ΕΣΠΑ – ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ και τον κίνδυνο επιστροφής των χρημάτων της ΕΕ καθώς και την υποβολή προστίμων καθώς και την επί έξι χρόνια εκούσια ή ακούσια αδρανοποίηση των δασικών υπηρεσιών, ένα έργο που χρειαζόταν μια πενταετία τουλάχιστον επίπονης και σκληρής εργασίας, ολοκληρώθηκε εντός 2 ετίας με τις τραγικές ελλείψεις και λάθη που παρουσιάζονται.

2. Αντιρρήσεις

Κατά του περιεχομένου τού δασικού χάρτη που αναρτήθηκε επιτρέπεται η υποβολή αντιρρήσεων μέσα σε αποκλειστική προθεσμία 105 ημερών 

Αντιρρήσεις ειδικά κατά τhς παράλειψης να περιληφθεί στο δασικό χάρτη ορισμένη δασικού χαρακτήρα ή χορτολιβαδική ή βραχώδης ή πετρώδης έκταση μπορεί να υποβάλει κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο και, ιδίως, το Ελληνικό Δημόσιο, οι Ο.Τ.Α. πρώτου και δεύτερου βαθμού στα διοικητικά όρια των οποίων υπάγεται η έκταση, οι περιβαλλοντικές οργανώσεις και άλλα νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, στους σκοπούς των οποίων περιλαμβάνεται η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος.

Για τις αντιρρήσεις προβλέπεται τσουχτερό τέλος ενστάσεων

Ακόμη για τις αντιρρήσεις ο πολίτης πρέπει να καταφύγει σε ειδικό, καθώς λίγοι γνωρίζουν να μπουν στο χάρτη και να τοποθετήσουν τις γεωγραφικές συντεταγμένες των κορυφών του πολυγώνου που περικλείει την έκταση που αφορά η αμφισβήτηση του χαρακτήρα ή της μορφής, σύμφωνα με τον αναρτηθέντα δασικό χάρτη, 

Για τις περιβαλλοντικές οργανώσεις είναι πρακτικά αδύνατον να ελέγξουν όχι μόνο τα εκατομμύρια στρέμματα των αναρτηθέντων δασικών χαρτών αλλά ούτε τα εκατοντάδες χιλιάδες στρέμματα ενός συγκεκριμένου δασικού χάρτη μίας διευθύνσεως δασών.

Αλλά ακόμη και εάν πρόκειται για μία περιοχή που η οργάνωση γνωρίζει ότι έχει παραληφθεί από το δασικό χάρτη το κόστος είναι πολύ υψηλό.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου