Τρίτη, 21 Μαρτίου 2017

Περιφερειακοί Σύμβουλοι της Π.Κ.Μ. και Περιβαλλοντικοί Σύλλογοι κατέθεσαν αίτηση ακύρωσης στο ΣτΕ

κατά της κύρωσης από τα συναρμόδια Υπουργεία του Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων ( ΠΕΣΔΑ ) Κεντρικής Μακεδονίας


Μέχρι το Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ) έφτασαν οι περιφερειακοί σύμβουλοι στο περιφερειακό συμβούλιο Δέσποινα Χαραλαμπίδου, Γιώργος Θεοδωρόπουλος, Λάζαρος Τόσκας, Αθανάσιος Χειμώνας, Δαμιανός Ανδρέου και Θανάσης Αγαπητός, καθώς και μέλη των σωματείων “Περιβαλλοντικός σύλλογος – φίλοι της γης” και “Σύλλογος προστασίας περιβάλλοντος ευρύτερης περιοχής Λαγκαδά”, καταθέτοντας αίτηση ακύρωσης της Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΚΥΑ) με την οποία κυρώνεται η απόφαση έγκρισης του Περιφερειακού Σχεδιασμού Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
Όπως ανέφερε σήμερα το πρωί σε συνέντευξη Τύπου, η επικεφαλής της παράταξης στο Περιφερειακό Συμβούλιο “Ριζοσπαστική Αριστερή Ενότητα”, Δέσποινα Χαραλαμπίδου, στην προσβαλλόμενη ΚΥΑ δίνεται η δυνατότητα “για κάθε άλλου είδους ανάκτηση όπως ανάκτηση ενέργειας – καύση αποβλήτων” για τα αστικά στερεά απόβλητα, δυνατότητα που όπως υπογράμμισε, “έρχεται σε κατάφωρη αντίθεση με όλα τα θεσμικά νομοθετήματα που αφορούν τη διαχείριση αποβλήτων και τον νόμο 4042/2012 και επιτρέπεται η δημιουργία έργων που θα αποσκοπούν στην ενεργειακή αξιοποίηση των αποβλήτων (εργοστάσια καύσης)”.
Η Δέσποινα Χαραλαμπίδου συμπλήρωσε ότι η πρόβλεψη για δυνατότητα ενεργειακής αξιοποίησης προστέθηκε στη σχετική απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, την ημέρα της συζήτησης του θέματος στο συμβούλιο, μετά από επείγον ενημερωτικό έγγραφο του ΦΟΔΣΑ (Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων) Κεντρικής Μακεδονίας.
Στο ίδιο μήκος κύματος, ο περιφερειακός σύμβουλος της ίδιας παράταξης, Γιώργος Θεοδωρόπουλος, έκανε λόγο για πραξικόπημα, ενώ πρόσθεσε ότι “υπάρχει ευθύνη και των δύο υπουργείων, Εσωτερικών και Περιβάλλοντος, διότι ενέκριναν τον ΠΕΣΔΑ χωρίς να είναι συμβατός με όλα τα προηγούμενα”. Γνωστοποίησε, άλλωστε, ότι σε περίπτωση που δρομολογηθούν για υλοποίηση τα έργα που προβλέπονται από τον σχεδιασμό, οι φορείς που κινητοποιήθηκαν τώρα θα προχωρήσουν σε αίτηση ανακοπής των έργων.

Ο πρόεδρος του περιβαλλοντικού συλλόγου του Λαγκαδά, Χρήστος Χατζηπαραδίσης, προέβη σε σοβαρότατες καταγγελίες για τη λειτουργία του ΧΥΤΑ Μαυροράχης.

«Το περιβαλλοντικό έγκλημα συνεχίζεται στο ΧΥΤΑ Μαυροράχης. Μολύνθηκε ο υδροφόρος ορίζοντας, με τελικό αποδέκτη τη λίμνη Κορώνεια, που έχει καταστραφεί. Δεν έγιναν όσα συνοδά έργα προβλέπονταν για το ΧΥΤΑ Μαυροράχης. Έχουν υπερβεί τις δυο κυψέλες και χωρίς να έχουν προετοιμάσει τις άλλες δυο, δέχτηκαν μεγάλο φορτίο από σκουπίδια (55% πάνω από τον επιτρεπόμενο όγκο σκουπιδιών), με αποτέλεσμα να σπάσουν όλες οι σωληνώσεις και τελικά να αναδύονται έντονες μυρωδιές και οι κάτοικοι της Ασσήρου να μην μπορούν να μείνουν στα σπίτια τους. Υπολειτουργεί και ο βιολογικός καθαρισμός και τα διασταλλάζοντα καταλήγουν στον Μπογδάνα και ακολούθως στην Κορώνεια. Πρέπει να αναδειχτούν όσοι φέρουν ευθύνη. Η ΕΕ υποσχέθηκε να στείλει επιτροπή ελέγχου για το περιβαλλοντικό αυτό έγκλημα», είπε ο κ. Χατζηπαραδίσης.
Αναλυτικά, οι περιφερειακοί σύμβουλοι Θ. Αγαπητός, Δ. Ανδρέου, Γ. Θεοδωρόπουλος, Λ. Τόσκας , Δ. Χαραλαμπίδου και Α. Χειμώνας και τα σωματεία «Περιβαλλοντικός σύλλογος –Φίλοι της γης» και «Σύλλογος Προστασίας Περιβάλλοντος Ευρύτερης περιοχής Λαγκαδά» καταθέσαμε στις 13/2/2017 στο Συμβούλιο της Επικρατείας αίτηση ακύρωσης της ΚΥΑ οικ. 58971/5144 (ΦΕΚ 4010 Β, 14-12-2016) με την οποία κυρώνεται η απόφαση έγκρισης (220/3-11-2016 ) του Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΕΣΔΑ ΚΜ) .
Στην προσβαλλόμενη ΚΥΑ με την οποία εγκρίνεται ο ΠΕΣΔΑ της ΠΚΜ δίνεται η δυνατότητα για «κάθε άλλου είδους ανάκτηση, όπως ανάκτηση ενέργειας – καύση αποβλήτων» για τα Αστικά Στερεά Απόβλητα, δυνατότητα που έρχεται σε κατάφορη αντίθεση με όλα τα θεσμικά νομοθετήματα που αφορούν την διαχείριση αποβλήτων και τον νόμο 4042/2012 και επιτρέπεται η δημιουργία έργων που θα αποσκοπούν στην ενεργειακή αξιοποίηση των αποβλήτων ( εργοστάσια καύσης ).
Η αίτηση ακύρωσης στο Συμβούλιο της Επικρατείας στρέφεται κατά της ΚΥΑ οικ. 58971/5144 (ΦΕΚ 4010 Β, 14-12-2016), ως προς την προσθήκη στην προαναφερθείσα απόφαση 220/3-11-2016 του Περιφερειακού Συμβουλίου (ΑΔΑ:6ΕΕΠ7ΛΛ-ΠΥ3), στη σελ. 4 , του σημείου “δ) κάθε άλλου είδους ανάκτηση, όπως ανάκτηση ενέργειας“.
Η παραπάνω προσθήκη έγινε μετά από το με αριθμό 10439/24-10-2016 εξαιρετικά επείγον ενημερωτικό έγγραφο του ΦΟΔΣΑ Κεντρικής Μακεδονίας (χωρίς απόφαση συλλογικού οργάνου) προς την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας όπου γίνεται η παρακάτω παρατήρηση: “Πρόβλεψη για Δυνατότητα Ενεργειακής Αξιοποίησης- Προσθήκη κειμένου στο οποίο γίνεται αναφορά για πρόβλεψη για δυνατότητα ενεργειακής αξιοποίησης “.
Στο σημείο αυτό θα θέλαμε να επισημάνουμε τα παρακάτω:
1. Στη σχετική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων δεν αναφέρεται καν η δυνατότητα ενεργειακής αξιοποίησης απορριμμάτων και ως εκ τούτου δεν τεκμηριώνεται και δεν διερευνώνται εναλλακτικές λύσεις όπως προβλέπεται από την Ευρωπαϊκή και Εθνική νομοθεσία (Οδηγία 2001/42/42/ΕΚ «σχετικά με την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων και προγραμμάτων» και η ενσωμάτωσή της με την ΚΥΑ 107017/ΦΕΚ 1225/5-9-2006).
2. Στην ΚΥΑ που εγκρίνει τη Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) δημοσιευμένη στη Διαύγεια με το διακριτικό ΑΔΑ:6ΣΤΒ4653Π8-Ε1Γ στις 12-10-2016, επίσης δεν γίνεται καμία αναφορά για ενεργειακή αξιοποίηση.
3. Στη γνωμοδότηση της Περιφερειακής Επιτροπής Διαβούλευσης (Αρ. Συνεδρίασης 1η/5-9-2016, Αρ. Απόφασης 1/2016, ΑΔΑ:ΩΩΡ87ΛΛ-Δ57) επίσης δεν υπάρχει καμία αναφορά ενεργειακής αξιοποίησης.
4. Στη γνωμοδότηση με αρ. 16000/1864/28-4-2016 του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για τον ΠΕΣΔΑ ΚΜ αναφέρεται “9. Δεν προβλέπεται για τη διαχείριση ΑΣΑ ανάκτηση ενέργειας.”
5. Στη γνωμοδότηση του Υπ. Εσωτερικών (Α.Π.οικ.513/28-4-2016 ) δεν γίνεται καμία αναφορά ενεργειακής αξιοποίησης.
Η θεσμικά πραξικοπηματική παρέμβαση του προέδρου του ΦΟΔΣΑ ΚΜ, η οποία υπερψηφίσθηκε από την πλειοψηφία του Περιφερειακού Συμβουλίου και εγκρίθηκε από τα υπουργεία Περιβάλλοντος και Εσωτερικών, καταστρατηγεί βάναυσα τις διαδικασίες αδειοδότησης και διαβούλευσης και γι αυτό στερείται κάθε θεσμικής και κοινωνικής νομιμοποίησης.
Οι περιφερειακοί σύμβουλοι και οι Σύλλογοι που κατέθεσαν την αίτηση ακύρωσης, θεωρούμε ότι:
Η προστασία του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος είναι υποχρέωση του κράτους, κατοχυρωμένη στο ίδιο το Σύνταγμά μας.
Η ενεργειακή αξιοποίηση των αποβλήτων, η καύση δηλαδή , θα επιβαρύνει την ατμόσφαιρα και θα προκαλέσει προβλήματα στην υγεία των κατοίκων.
Η ενεργειακή αξιοποίηση αποκλείει υλοποίηση έργων διαχείρισης αποβλήτων με στόχο την ανάκτηση υλικών με την ανακύκλωση και τη διαλογή στην πηγή, την κομποστοποίηση κ.α. , ενέργειες και έργα που οδηγούν στην εξοικονόμηση πόρων.
Οι πρόσφατες αντιδράσεις των τοπικών φορέων και της κοινωνίας του Βόλου για την καύση σε παρακείμενη τσιμεντοβιομηχανία δευτερογενών καυσίμων παραγομένων από την επεξεργασία σύμμεικτων αποβλήτων (RDF και SRF), όπως και η εκδίκαση της προσφυγής τοπικών φορέων του Αλιβερίου στο ΣτΕ για τον ίδιο λόγο, δικαιολογούν και επιτείνουν τις ανησυχίες και την παρέμβασή μας, με δεδομένη και γνωστή την απροσχημάτιστη, διαχρονική πριμοδότηση-προώθηση της «ενεργειακής αξιοποίησης-καύσης» από τους αυτοδιοικητικούς παράγοντες της περιοχής μας και όχι μόνον.
Η υπεράσπιση του δημόσιου συμφέροντος , της προστασίας του περιβάλλοντος και της υγείας των πολιτών , η αποτροπή της ιδιωτικοποίησης και των σκουπιδιών και ο αποκλεισμός της ενεργειακής αξιοποίησης των αποβλήτων είναι καθήκον όλων μας. Για τον λόγο αυτό κατατέθηκε η αίτηση ακύρωσης στο ΣτΕ και πιστεύουμε ότι οι αρχές του δημόσιου και κοινωνικού συμφέροντος και η τήρηση των κανόνων δικαίου ,που δυστυχώς έχουν συρρικνωθεί δραστικά στη μνημονιακή εποχή που ζούμε, θα βρουν έδαφος για να συνεχιστούν και να ενταθούν , από κινήσεις πολιτών και κινήματα, πολύμορφες δράσεις για την προστασία του περιβάλλοντος.
Δηλώνουμε ότι θα είμαστε σε εγρήγορση για να αντιταχθούμε με κάθε τρόπο θεσμικό, πολιτικό, κοινωνικό στα συμφέροντα των μεγαλοεργολάβων και του λόμπυ της καύσης αποβλήτων, που «επιχειρούν» οικονομικά και περιβαλλοντικά επιζήμια για την κοινωνία.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου