Παρασκευή, 24 Φεβρουαρίου 2017

ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ: Εφαρμογή του Ν.4387/16 σε διπλοασφαλισμένους μηχανικούς

Π.Ο. Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ.
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ
ΕΝΩΣΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ
Μαυρομματαίων 17, 104 34 ΑΘΗΝΑ
τηλ: 210-88.16.583 fax: 210-82.59.410 e-mail: emdydas@tee.gr URL: www.emdydas.gr
Αθήνα, 23-2-2017
Αρ. Πρωτ.: 7059
Προς: Α΄ βάθμιες ΕΜΔΥΔΑΣ
Θέμα : Εφαρμογή του Ν.4387/16 σε διπλοασφαλισμένους μηχανικούς
Επειδή, όπως ήταν αναμενόμενο, η υλοποίηση του αντιασφαλιστικού Ν.4387/16 έχει δημιουργήσει πληθώρα προβλημάτων και ερωτημάτων, ενημερώνουμε τους συναδέλφους για ορισμένα από αυτά, ώστε να τα κοινοποιήσουν στους εκάστοτε εκκαθαριστές μισθοδοσίας.
Κανείς συνάδελφος Διπλωματούχος Μηχανικός, δεν υποχρεούται να υποβάλει οποιαδήποτε Υπεύθυνη Δήλωση. Σύμφωνα με την Φ.10043 / οικ.58770 / 1442 εγκύκλιο του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοιν. Αλληλεγγύης, υπεύθυνη δήλωση υποβάλλουν μόνο όσοι επιθυμούν να συνεχίσουν τη διπλή ασφάλιση (επιλογή η οποία με όσα δεδομένα έχουμε αυτή τη στιγμή, δεν είναι προς όφελος των ασφαλισμένων). Επίσης δεν προβλέπεται οποιαδήποτε πρόσθετη δήλωση από τους υπαλλήλους, σχετικά με την επιλογή του Ταμείου που επιθυμούν να συνεχίσουν δηλ. Δημόσιο ή ΤΣΜΕΔΕ αφού από 1/1/2017 υπάρχει μόνο ο ΕΦΚΑ. Ο χρόνος που θα διανυθεί από 1/1/2017 στον ΕΦΚΑ είναι συνεχής ασφαλιστικός χρόνος και θα προστεθεί σε εκείνον από τους προηγούμενους δύο που έχουν διανυθεί μέχρι 31/12/2016 και οδηγούν γρηγορότερα σε θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος. Για τον ασφαλιστικό χρόνο που δε θα συμβάλλει στην παραπάνω συνταξιοδότηση, δεν απαιτείτε πλέον θεμελίωση δικαιώματος και θα συμβάλλει με προσαύξηση της δικαιούμενης σύνταξης. Λεπτομέρειες και παραδείγματα έχουν ζητηθεί εδώ και καιρό από την Ένωση μας στο αρμόδιο Υπουργείο για οριστική επιβεβαίωση των υπολογισμών μας και με τη λήψη τους θα αναρτηθούν.
Επισημαίνουμε ότι σε όσες μισθοδοσίες (πχ Ιανουαρίου, Φεβρουαρίου ή και Μαρτίου) έχουν παρακρατηθεί και οι δύο εισφορές, αυτονόητα σε επόμενη μισθοδοσία πρέπει να επιστραφούν στον ασφαλισμένο.
Η ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ επιπλέον έχει επισημάνει στο Υπουργείο την αντίφαση που έχει το παράδειγμα 5 της παραπάνω Εγκυκλίου και περιμένει διορθωτική παρέμβαση.

Η νέα εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ υπολογίζεται σε ύψος 6,67% επί του ασφαλιστέου μισθού, όπως αυτός ορίζεται στην Κ.Υ.Α. αριθμ. πρωτ.: 142036/0092/ 2016, σύμφωνα με την οποία «Η προσωπική διαφορά του άρθρου 27 του ν. 4354/2015 δεν αποτελεί σταθερή παράμετρο του ενιαίου μισθολογίου και ως εκ τούτου δεν μπορεί να αποτελεί τμήμα των συντάξιμων αποδοχών.»

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου