Τρίτη, 10 Ιανουαρίου 2017

Εκτός ασφαλιστικής ενημερότητας και ρυθμίσεων η πλειοψηφία των μηχανικών

Όπως είχε ενημερώσει η ανοικτή συνέλευση μηχανικών και παρά τις κινητοποιήσεις που έγιναν, η πολιτική ηγεσία του Υπ. Εργασίας αρνήθηκε να δώσει παράταση στο Β εξάμηνο 2016, με αποτέλεσμα λόγω λήξης του στις 31/12/2016 να αδυνατούν να το πληρώσουν χιλιάδες συνάδελφοι. Πρακτικά, αυτή τη στιγμή η συντριπτική πλειοψηφία των συναδέλφων έχει απολέσει την ασφαλιστική ενημερότητα (με αποτέλεσμα να μη μπορεί να εργαστεί), δεν έχει ιατροφαρμακευτική κάλυψη και χάνει και τις ρυθμίσεις (100 δόσεων ή ρύθμιση Στρατούλη για επιστροφή σε χαμηλότερη ασφαλιστική κατηγορία). Κατόπιν δέκα ημερών είδαμε και την αντίδραση του προέδρου του ΤΕΕ...Είναι προφανές ότι η κυβέρνηση προσπαθεί να διασκεδάσει τις αλγεινές εντυπώσεις που δημιούργησε με κόλπα όπως οι 12 δόσεις για τις εισφορές του 2016, τη στιγμή που α) συνεχίζει να απαιτεί τις αναδρομικές αυξήσεις β) θα απαιτήσει σε ένα μήνα να πληρωθούν οι νέες εισφορές με βάση το Ν.4387/16 που για πολλούς συναδέλφους θα σημάνουν νέα αύξηση εισφορών...


Πώς θα χορηγείται ασφαλιστική ενημερότητα από τον ΕΦΚΑ

Σε εγκύκλιο του υπουργείου Εργασίας επισημαίνεται ότι η ενημερότητα θα χορηγείται προς τους ενδιαφερόμενους από τις αρμόδιες υπηρεσίες, οι οποίες όμως από την 1/1/17 και μετά θα αποτελούν υπηρεσίες του ΕΦΚΑ.

Διευκρινίζεται επίσης ότι οι Βεβαιώσεις Ασφαλιστικής Ενημερότητας εκδίδονται για λογαριασμό Νομικών Προσώπων ή Φυσικών Προσώπων που είναι υποκείμενα καταβολής ασφαλιστικών εισφορών ή είναι κατά νόμο υπεύθυνοι νομικών προσώπων, σύμφωνα με την μέχρι σήμερα ισχύουσα νομοθεσία, για την είσπραξη εκκαθαρισμένων απαιτήσεων από το Δημόσιο και Οργανισμούς του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα, για την μεταβίβαση κινητής και ακίνητης περιουσίας, για τη θεώρηση βιβλίων και στοιχείων από ΔΟΥ, κ.λ.π.

Ασφαλιστικά ενήμεροι είναι όσοι δεν οφείλουν στον Φορέα ληξιπρόθεσμες και απαιτητές εισφορές ή οφείλουν και έχουν προβεί σε τμηματική καταβολή των εισφορών, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία ρύθμισης οφειλών και τηρούν τους όρους αυτής.

Στις περιπτώσεις ασφαλισμένων / εργοδοτών οι οποίοι μέχρι 31/12/2016 απευθύνονταν σε περισσότερους φορείς προκειμένου να τους χορηγηθεί Βεβαίωση Ασφαλιστικής Ενημερότητας, θα εξακολουθούν να λαμβάνουν, κατά τα ανωτέρω, Βεβαίωση Ασφαλιστικής Ενημερότητας από τις αρμόδιες κατά την 31/12/2016 υπηρεσίες κάθε εντασσόμενου φορέα.

Τα ανωτέρω εφαρμόζονται για κάθε παραστατικό το οποίο θα εκδίδεται από τις αρμόδιες υπηρεσίες κάθε εντασσόμενου στον ΕΦΚΑ φορέα και επέχει θέση ασφαλιστικής ενημερότητας, όπως πιστοποιητικά οφειλής που χορηγούνται σε περίπτωση υπαγωγής σε ρύθμιση και τήρησης των όρων της κ.λπ.

Πηγή: www.dikaiologitika.gr

Πώς θα χορηγείται ασφαλιστική ενημερότητα από τον ΕΦΚΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου