Τετάρτη, 14 Δεκεμβρίου 2016

ΣΑΔΑΣ Τμ. Αττικής: Διάλυση του επαγγέλματος του μηχανικού: μια ακόμα εκδοχή

Απόφαση ΔΣ ΣΑΔΑΣ Τμ. Αττικής 
29.11.2019 
Διάλυση του επαγγέλματος του μηχανικού: μια ακόμα εκδοχή.

Στις 24/11 ψηφίστηκε από την Βουλή, δυστυχώς με ευρεία πλειοψηφία, μια ακόμα εκδοχή της διάλυσης του επαγγέλματος των μηχανικών. Προηγήθηκε η κατάθεση και εκκρεμεί η ψήφιση του ν/σ για τα μητρώα των μηχανικών και των τεχνικών έργων, που συντάχθηκε από τις τεχνικές εταιρείες με την συνεπικουρία του ΤΕΕ, με στόχο την βίαια διάλυση των μικρών γραφείων και την εγκατάλειψη των νέων διπλωματούχων με μηδενικά επαγγελματικά δικαιώματα, για τέσσερα χρόνια τουλάχιστον από την λήψη διπλώματος.

Με την «ρύθμιση του επαγγέλματος του μηχανικού», αυτό που δεν κατάφερε ο πρόεδρος του ΤΕΕ το 2014, το εκτέλεσε πλέον ως υπουργός ΥΠΟΜΕΔΙ. Πρόκειται για τη διάλυση του επαγγέλματος όχι μόνον των αρχιτεκτόνων, των πολιτικών και των τοπογράφων μηχανικών, όπως προέβλεπε ο ν4254/14, αλλά για το σύνολο των ειδικοτήτων των μηχανικών, οι οποίες προσαυξήθηκαν επ ευκαιρία κατά τέσσερεις. Η μεθόδευση εκείνη του ΤΕΕ προσέκρουσε στην άρνηση, των αρχιτεκτόνων στην αρχή και άλλων που ακολούθησαν, να συνυπογράψουν την διάλυση του επαγγέλματός τους κατ’ επιταγήν των διεθνώς αμφισβητούμενων σχετικών ευρωπαϊκών οδηγιών, των τριών μνημονίων, καθώς και των σημερινών εκβιασμών για την δεύτερη αξιολόγηση.

Η επιλογή της στιγμής. 
Ενώ από την αρχή της φετινής χρονιάς είχε προδιαγραφεί το ναυάγιο εκείνης της μεθόδευσης του ΤΕΕ, δεν είναι τυχαίο ότι η απευθείας προσφυγή στο μη συναινετικό, αντικοινωνικό νομοθέτημα, έγινε γνωστή αμέσως μόλις παρήλθαν οι εκλογές του ΤΕΕ. Ο χρόνος και ο τρόπος που επελέγη να έλθει στη Βουλή η «ρύθμιση επαγγέλματος μηχανικού», ως άρθρο στο ν/σ«για την ανάπτυξη υποδομών εναλλακτικών καυσίμων» και με την «διαδικασία του επείγοντος», είναι αποκαλυπτικός του μεγέθους της ενοχής αυτών που προετοίμασαν αυτή την εξέλιξη, εξαρχής προδιαγεγραμμένη για την σημερινή Βουλή και για την σημερινή Κυβέρνηση.

Υπουργοί για όλες τις δουλειές. 
Η ψηφισμένη διάταξη δεν παραλείπει τυχαία την σύμφωνη γνώμη των μηχανικών (όπως προέβλεπε ο ατυχής ν 4254/14, υποπαράγραφος ΙΓ.12). Έχει προδιαγεγραμμένη την άρνησή τους: γι αυτό λαμβάνει τις σχετικές πρόνοιες, για την πάση θυσία εφαρμογή της.

Πρόνοια 1η: Οι «εκπρόσωποι» των μηχανικών ορίζονται από τους «αρμόδιους υπουργούς». 
Με το πρώτο εδάφιο της παραγράφου Α.6 του Άρθρου 29, σε περίπτωση που [...] [εκπρόσωποι Συλλόγων είτε ΑΕΙ] δεν προτείνουν εκπρόσωπό τους εντός χρονικού διαστήµατος δεκαπέντε (15) ηµερών από τη σχετική πρόσκληση, η Επιτροπή συµπληρώνεται από πρόσωπα που ορίζονται από τους αρµόδιους Υπουργούς.

Πρόνοια 2η: «Πρακτικά», «επιστημονικές περιοχές», «επαγγελματικά περιγράμματα», «διεθνής εμπειρία» και «προγράμματα σπουδών» αντί για «πορίσματα».

Με το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου Α.6 του Άρθρου 29, για την υλοποίηση του έργου της [εισηγητική Επιτροπή για το ΠΔ εφαρμογής του νόμου] λαµβάνει υπόψη τα πορίσµατα των οµάδων έργου [...] ή, σε περίπτωση µη εµπρόθεσµης υποβολής τους, λαµβάνει υπόψη της, µεταξύ άλλων, τα πρακτικά των συνεδριάσεων των οµάδων έργου, την επιστηµονική περιοχή, τα επαγγελµατικά περιγράµµατα, τη διεθνή εµπειρία και τα προγράµµατα σπουδών.

Πρόνοια 3η: Υπουργοί αντί εισηγητικής Επιτροπής. 
Με το τέταρτο εδάφιο της παραγράφου Α.6 του Άρθρου 29, σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο η [εισηγητική] Επιτροπή δεν υποβάλλει το σχέδιο πρότασής της ή αυτό είναι ελλιπές ως προς µία ή περισσότερες ειδικότητες εντός της ταχθείσας προθεσµίας, το προεδρικό διάταγµα [...] εκδίδεται υποχρεωτικά µε πρόταση των συναρµόδιων Υπουργών.

Σε μια 9μελή Επιτροπή που τα 4 μέλη της είναι εκπρόσωποι Υπουργείων, 1 της ΓΓ Συντονισμού και 1 της Επιτροπής Ανταγωνισμού και μόνο 3 ενδεχόμενοι εκπρόσωποι μηχανικών, οι νομοθέτες παραμένουν αμφίβολοι και ανασφαλείς. Σε έσχατη περίπτωση, αναθέτουν την σύνταξη του ΠΔ στους... ίδιους τους υπουργούς! Στο ίδιο εδάφιο, τους απαριθμούν και τα εφόδια για να διεκπεραιώσουν το έργο τους. Πρόκειται και πάλι για προκαταρκτικά «πορίσματα», «πρακτικά», «επιστημονικές περιοχές», «επαγγελματικά περιγράμματα», «διεθνή εμπειρία» και «προγράμματα σπουδών».

Οι σημερινοί υπουργοί, που κατά την ψηφισμένη διάταξη αναλαμβάνουν πλέον αυτοπροσώπως (!) να διαχειριστούν το σύνολο τέτοιων «εφοδίων», δικαίως εισπράττουν την αναγνώριση αυτών τους των προσπαθειών από τους «δανειστές»...

Θα μας βρουν απέναντι 
Για την βλάβη όμως που προκαλούν στον πολιτισμό της χώρας, στο δημόσιο συμφέρον και το επάγγελμά μας, με την εκδήλωση αυτού του πρωτόγνωρου αυταρχισμού, θα μας βρουν αργά ή γρήγορα απέναντι και ενωμένους, τους εργαζόμενους αρχιτέκτονες, μαζί με τους υπόλοιπους εργαζόμενους μηχανικούς, όλων των ειδικοτήτων.

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ 
1. Απόφαση ΓΣ ΣΑΔΑΣ Τμ. Αττικής. 
2. Απόφαση Αντιπροσωπείας ΣΑΔΑΣ ΠΕΑ. 
3. Απόφαση ΔΣ ΣΑΔΑΣ ΠΕΑ. 
4. Κοινή Δήλωση Προέδρου ΣΑΔΑΣ ΠΕΑ, Κοσμήτορος Αρχιτεκτονικής Σχολής ΕΜΠ, Εκπροσώπου ΕΕΕΑΜ ΤΕΕ.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο πρόεδρος του ΣΑΔΑΣ – ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
Αντώνης Μαούνης 

Η Γεν. Γραμματέας του ΣΑΔΑΣ – ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
Ελένη Βαφειάδου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου