Παρασκευή, 7 Οκτωβρίου 2016

Διασφάλιση του Δημόσιου χαρακτήρα των Κτιριακών Υποδομών – Μετάταξη προσωπικού που υπηρετεί στην εταιρία «ΚτΥΠ ΑΕ»

Π.Ο. Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ.
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΝΩΣΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ
Μαυρομματαίων 17, 104 34 ΑΘΗΝΑ
τηλ: 210-88.16.583 fax: 210-82.59.410 e-mail: emdydas@tee.gr URL: www.emdydas.gr
Αθήνα, 6-10-2016
Αρ. Πρωτ. :7008
Προς : Τον Υπουργό Υ.Π.ΥΜΕΔΙ κο Σπίρτζη

Κοιν.: 1. Σωματείο Εργαζομένων ΚτΥΠ ΑΕ
2. Πρόεδρο και Δ.Ε. του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος.
3. Α΄ βάθμιες ΕΜΔΥΔΑΣ.
Θέμα : Διασφάλιση του Δημόσιου χαρακτήρα των Κτιριακών Υποδομών – Μετάταξη προσωπικού που υπηρετεί στην εταιρία «ΚτΥΠ ΑΕ»

Κύριε Υπουργέ,
Η εταιρεία “Κτιριακές Υποδομές Α.Ε.” (ΚΤΥΠ ΑΕ), προήλθε από την συγχώνευση των εταιρειών ΔΕΠΑΝΟΜ Α.Ε., Θέμις Κατασκευαστική Α.Ε., Ο.Σ.Κ. Α.Ε. και είναι ο μοναδικός φορέας που ασχολείται με τις δημόσιες κτιριακές υποδομές της χώρας (νοσοκομεία, σχολεία, δικαστήρια, σωφρονιστικά καταστήματα, κ.λπ.)
Το ισχύον νομικό καθεστώς λειτουργίας της, οι σκοποί της, οι οριζόμενοι με νόμο τρόποι εξυπηρέτησης των σκοπών της, η επόπτευση της από το υπουργείο Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων, οι καθορισμένες σχέσεις με τα υπουργεία και τους φορείς του Δημοσίου, οι πόροι της και oι τρόποι χρηματοδότησής της, καθόριζαν και διασφάλιζαν το έργο και τις υπηρεσίες που παρείχε, έως την ένταξη της εταιρείας στο υπερταμείο.
Με την ένταξη της εταιρείας ΚΤΥΠ Α.Ε. στο υπερταμείο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο νόμο ίδρυσης αυτού και των θυγατρικών του, όπως η ΕΔΗΣ Α.Ε. στην όποια εντάσσεται η ΚΤΥΠ Α.Ε., φαίνεται ότι:
1. Η εταιρεία χάνει τον χαρακτήρα της ως φορέας του Δημοσίου.
2. Καταργείται το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο λειτουργίας της ΚΤΥΠ Α.Ε., η επόπτευσή της από το υπουργείο ΥΠΟΜΕΔΙ, καθώς και οι υφιστάμενες σχέσεις της με τα υπουργεία και τους φορείς του Δημοσίου, βάσει των οποίων μπορούσαν να αναθέτουν έργο σε αυτήν.
3. Ο σκοπός της ΚΤΥΠ Α.Ε., όπως αυτός ορίζεται στην παρ.2.1 του αρθρ. 132 του ν.4199/2013, δεν μπορεί να περιληφθεί στους προσδιορισμένους σκοπούς του υπερταμείου και της ΕΔΗΣ Α.Ε.
4. Με την ένταξη της εταιρείας στο υπερταμείο καταργείται η επιχορήγησή της από το ΠΔΕ και από τον τακτικό προϋπολογισμό, με αποτέλεσμα τόσο η αποπληρωμή των έργων όσο και η μισθοδοσία των εργαζομένων να είναι «στον αέρα».


Με βάση τα όσα ήδη αναφέραμε συμπαραστεκόμαστε ολόπλευρα στα αιτήματα των εργαζομένων της ΚτΥΠ ΑΕ και ζητάμε τη διασφάλιση των θέσεων εργασίας με ψήφιση ρύθμισης, βάσει της οποίας να δίνεται η δυνατότητα:
Α. Άμεσης αυτοδίκαιης μετάταξης, κατόπιν σχετικής αίτησης των εργαζομένων, που υπηρετούν σήμερα στην ΚΤΥΠ Α.Ε. , σε προσωποπαγείς θέσεις σε υπηρεσίες και φορείς του Δημόσιου, ΟΤΑ Α και Β βαθμού, ΝΠΔΔ., με προτεραιότητα την ΓΓΔΕ για να στελεχώσουν τις αυξημένες ανάγκες που προκύπτουν σε αυτήν από το πρόσφατα αναρτημένο για διαβούλευση σχέδιο νόμου του υπουργείου Υποδομών.
Β. Αυτοδίκαιης μετάταξης στις υπηρεσίες που προαναφέραμε, όσων εργαζομένων συνεχίσουν να υπηρετούν στην ΚΤΥΠ Α.Ε., στην περίπτωση που η εταιρεία οδηγηθεί σε λύση μετά την ένταξή της στην ΕΔΗΣ.
Θεωρούμε ότι μια τέτοια ρύθμιση όχι μόνο διασφαλίζει τις θέσεις εργασίας, αλλά και την ανάγκη το Δημόσιο να συνεχίσει να σχεδιάζει, να αναθέτει, να ελέγχει και να επιβλέπει την εκτέλεση έργων κρίσιμων γι’ αυτό και χρήσιμων για την κοινωνία, όπως είναι τα νοσοκομεία, τα σχολεία, τα δικαστήρια και τα σωφρονιστικά καταστήματα, αξιοποιώντας το προσωπικό που επί χρόνια ασχολούνταν με αυτά. Άλλωστε είναι σε όλους μας γνωστό, τα τεράστια για τα δεδομένα της χώρας συμφέροντα που δραστηριοποιούνται στον τομέα των κατασκευών δημοσίων κτηρίων, επιθυμούσαν και επιθυμούν η κατασκευή των δημοσίων έργων να γίνεται χωρίς έλεγχο, χωρίς όρους, χωρίς προγραμματισμό από την πλευρά του δημοσίου και ιδιοκτήτη των έργων.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου