Παρασκευή, 7 Οκτωβρίου 2016

Επιστροφή ή συμψηφισμός εισφορών ειδικής προσαύξησης για τους μετά το 1993 ασφαλισμένους.ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΕ ΤΣΜΕΔΕ: Επιστροφή ή συμψηφισμός εισφορών ειδικής προσαύξησης για τους μετά το 1993 Ασφαλισμένους..doc
Η απόφαση αυτή επικυρώθηκε την Τετάρτη 5/10 και από το ΕΤΑΑ. Στα χέρια μας είναι να κινητοποιηθούμε συλλογικά, ώστε να αναγκάσουμε το Υπουργείο να το ρυθμίσει και νομοθετικά...
ΘΕΜΑ 5ο

ΑΠΟΦ.ΑΡΙΘΜ.1748

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ Ή ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΕΤΑ ΤΟ 1993 ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ

Η Δ.Ε. του Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. μετά από σχετικό αίτημα της Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ. με αρ. πρωτ. 4347/13.09.2016, καθώς κι άλλων φορέων των ασφαλισμένων του Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε., συζήτησε διεξοδικά το θέμα και αξιολόγησε τα παρακάτω:

Α. Οι «νέοι» μετά το 1993 ασφαλισμένοι, με τον Ν. 3518/2006, υπήχθησαν υποχρεωτικά στην Ειδική Προσαύξηση που αποτέλεσε συνέχεια του θεσπισθέντος με το Ν. 915/1979 Ε.Λ.Π.Π., του οποίου μέχρι τότε δεν μετείχαν.
Εξαιτίας των παραπάνω ο νομοθέτης (Ν. 3518/2006), αναγνωρίζοντας το οικονομικό βάρος των εισφορών που αιφνίδια προσέθεσε σ’ αυτή την κατηγορία ασφαλισμένων, προέβλεψε ως ελάφρυνση, τη δυνατότητα εξαίρεσης της ένταξής τους μέχρι την συμπλήρωση ηλικιακού ορίου των 35 ετών ή την συμπλήρωση δεκαετούς ασφάλισης. Τη δυνατότητα αυτή αξιοποίησε η συντριπτική πλειοψηφία των ασφαλισμένων.

Β. Με τον Ν. 4387/2016, με εξίσου αιφνίδιο τρόπο, καταργήθηκε πλήρως η Ειδική Προσαύξηση από την 1-1-2016 για όλους τους ασφαλισμένους.

Γ. Λαμβανομένου υπόψη ότι οι «νέοι» ασφαλισμένοι σύμφωνα με τα παραπάνω έχουν διανύσει τον μέγιστον χρόνο ασφάλισης εννέα (9) έτη και κατ’ ελάχιστον μερικούς μήνες, σε συνδυασμό με τον τρόπο προσαύξησης της Κ.Σ., προκύπτει ότι το ποσόν που θα λάβουν για την Ειδική Προσαύξηση υπολογίζεται μεταξύ 10-50€ μόνον. Μάλιστα αυτή η προσαύξηση θα καταβληθεί με τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος Κ.Σ. που γι’ αυτή την κατηγορία ασφαλισμένων προβλέπεται να επέλθει ύστερα από 20-30 χρόνια.


Δ. Επιπρόσθετα, δεν μπορούμε να παραγνωρίσουμε ότι στη βαθιά κρίση που βρίσκεται ο Κλάδος εδώ και μία περίπου οκταετία, αυτή ιδίως η κατηγορία των «νέων» ασφαλισμένων βρίσκεται στην χειρότερη οικονομική κατάσταση. Είναι ακόμα γνωστό ότι μεγάλος αριθμός τέτοιων ασφαλισμένων που συσσωρεύουν οφειλές λόγω αδυναμίας καταβολής εισφορών, διαγράφονται από το Τ.Ε.Ε. και το Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε., με καταστροφικές συνέπειες για το Ταμείο και την βιωσιμότητά του αλλά και για τους ίδιους καθόσον παραμένουν ανασφάλιστοι δίχως υγειονομική περίθαλψη και φαλκιδεύουν τις προοπτικές συνταξιοδότησής τους.

Η Δ.Ε. λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω, αποφασίζει ομόφωνα να υιοθετήσει το σχετικό αίτημα και να εισηγηθεί το θέμα στο Ε.Τ.Α.Α. προτείνοντας γι’ αυτήν την κατηγορία των ασφαλισμένων, την επιστροφή των καταβληθέντων εισφορών της Ειδικής Προσαύξησης ή τον συμψηφισμό τους με τυχόν οφειλόμενες ασφαλιστικές εισφορές Κ.Σ. ή με μελλοντικές εισφορές Κ.Σ. και στη συνέχεια η σχετική απόφαση να αποτελέσει πρόταση προς το Υπουργείο για νομοθετική ρύθμιση προς επίλυση του ζητήματος .

Η απόφαση είναι άμεσης επικύρωσης.

Ακριβές αντίγραφο
Εκ της Συνεδρ.442/26-09-2016
Αθήνα 27-09-2016
Γραμματέας της Διοικ.Επιτρ.

Αθ. Χονδρού

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Δ.Ε.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΚΕΔΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου