Παρασκευή, 22 Απριλίου 2016

Ανακοίνωση της ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ για το σ/ν για το ασφαλιστικό

Π.Ο. Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ.
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΝΩΣΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ
Μαυρομματαίων 17, 104 34 ΑΘΗΝΑ
τηλ: 210-88.16.583 fax: 210-82.59.410 e-mail: emdydas@tee.gr URL: www.emdydas.gr
Αθήνα, 22-4-2016

Αρ. Πρωτ. : 6941
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
για το Σ/Ν για το ασφαλιστικό


Συνάδελφοι,
Το σ/ν για το ασφαλιστικό που η κυβέρνηση κατέθεσε ήδη στη Βουλή και εκτιμάται ότι θα επιδιώξει την ψήφισή του την επόμενη του Πάσχα εβδομάδα, είναι το πλέον καταστροφικό που έχει υπάρξει από το 1992 (ν.2084), ολοκληρώνοντας έτσι την οριστική διάλυση του συστήματος Δημόσιας Κοινωνικής Ασφάλισης στη χώρα μας. Είναι δε ακόμα χειρότερος και από την εκδοχή που κατατέθηκε τον Ιανουάριο.
Οι επιπτώσεις στο σύνολο των ασφαλισμένων είναι συντριπτικές, ιδιαίτερα δε για τους Διπλ. Μηχανικούς συνιστά την απόλυτη καταστροφή και του Ταμείου ΕΤΑΑ/ΤΣΜΕΔΕ και των ασφαλισμένων του.
Συνέπειες για τους ασφαλισμένους Διπλ. Μηχανικούς του Δημοσίου :
Α. Διπλοασφαλισμένοι (υποχρεωτικά).
α. Η σύνταξη του Δημοσίου θα υποστεί μείωση της τάξης του 30% - 35%, εξαιτίας του ποσοστού αναπλήρωσης που προσδιορίζεται στο 33.81% (για 35 χρόνια ασφάλισης) και του υπολογισμού του συντάξιμου μισθού στο Μ.Ο. όλου του ασφαλιστικού βίου. Ο ισχύον υπολογισμός ήταν 80% του τελευταίου μισθού για το χρόνο ασφάλισης που έχει διανυθεί μέχρι το 2007 και περίπου στο 75% του Μ.Ο. της τελευταίας πενταετίας για το υπόλοιπο διάστημα μέχρι το 2015, όπου έμπαινε σε εφαρμογή ο προηγούμενος κατάπτυστος νόμος (Λοβέρδου) 3863/10 και 3865/10.
β. Σχετικά με την σύνταξη από το ΤΣΜΕΔΕ (δεύτερη σύνταξη) την καθιστά απαγορευτική αφού για τα υπολειπόμενα χρόνια θεμελίωσης δικαιώματος (40 χρόνια ασφάλισης, 62 ΗΟ) θα πρέπει να καταβάλλουν οι ασφαλισμένοι το σύνολο της ασφαλιστικής εισφοράς δηλ. 20% επί του συντάξιμου μισθού πχ. για ένα μισθό (μικτό) των 2.000 € η εισφορά που θα καταβάλλεται θα είναι 400 € για αναμενόμενη σύνταξη μετά 40 χρόνια της τάξης των 400 € το πολύ (μόνο το αναλογικό σκέλος). Διαφορετικά διακοπή της δεύτερης ασφάλισης και με την συμπλήρωση του 67ου έτους παροχή ανάλογη με τον μέχρι τώρα διανυθέντα χρόνο ασφάλισης (οι περισσότεροι ασφαλισμένοι αυτής της κατηγορίας έχουν ήδη διανύσει πάνω από 30 χρόνια) που προφανώς θα είναι σαφώς μικρότερη από 400 € που αναφέρθηκαν παραπάνω.
Σ΄ αυτό το σημείο αξίζει να αναφερθεί ότι θα υπάρξουν τεράστιες απώλειες εσόδων από την αναγκαστική διακοπή χιλιάδων διπλοασφαλισμένων μισθωτών, λαμβάνοντας υπόψη ότι τα τελευταία 6-7 χρόνια η ετήσια συμβολή των μισθωτών ασφαλισμένων στο Ταμείο είναι της τάξης των 350 εκ., € σε σχέση με την συμβολή των υπερδιπλάσιων ΕΕ που είναι της τάξης των 150 εκ. €.
γ. Σχετικά με επικουρική και εφάπαξ οι προβλέψεις του σ/ν είναι δραματικές, με μειώσεις που θα κινούνται μεταξύ 20%-40%.

δ. Για όσους είχαν την πρόθεση να εξαγοράσουν πλασματικό χρόνο για να θεμελιώσουν δικαίωμα σύνταξης στα ήδη αυξημένα ηλικιακά όρια αλλά πριν τα βαθιά γεράματα, γίνεται πλέον απαγορευτικό αφού το κόστος εξαγοράς περίπου τριπλασιάζεται.
Β. Μονοσυνταξιούχοι ΕΤΑΑ/ΤΣΜΕΔΕ (παλιοί και νέοι).
α. Παλαιοί ασφαλισμένοι (προ του 1993), που έχουν καταβάλλει για πάνω από 25 χρόνια ΕΛΠΠ και μετά το 2006 Ειδική Προσαύξηση προκειμένου να δικαιωθούν στα 40 χρόνια ασφάλισης Κ.Σ. + Ειδική Προσαύξηση, με αναμενόμενη τελική σύνταξη μικτά περίπου 2.200 € και τελικό καθαρό ποσόν περίπου 1.400 €, με την κατάργηση της Ειδικής Προσαύξησης η αναμενόμενη σύνταξη τους δεν θα ξεπερνά συνολικά καθαρά τα 900-1.000 €.
β. Νέοι ασφαλισμένοι (μετά το 1993) οι οποίοι έχουν καταβάλλει περίπου μια δεκαετία (από το 2007) Ειδική Προσαύξηση, σχεδόν εξ΄ ολοκλήρου χάνουν το αντίκρισμα των εισφορών που κατέβαλλαν. Παράλληλα και γιαυτή την κατηγορία η μείωση της αναμενόμενης σύνταξης δηλ. αναλογική + Εθνική θα είναι σε ποσοστό 30% έως 40%.
Κατά τα λοιπά, δηλαδή, διάλυση του Ταμείου μας, οριστική κλοπή των αποθεματικών που εμείς έχουμε δημιουργήσει, διοικητικό και λειτουργικό χάος που θα δημιουργηθεί στον ΕΦΚΑ, με συνέπειες παραπέρα ταλαιπωρία στα εκατομμύρια των ασφαλισμένων του, συνεχή επισφάλεια ακόμα και σ΄ αυτά τα επίπεδα συντάξεων που περιγράψαμε παραπάνω για επιπλέον μειώσεις στο μέλλον, ισχύουν απόλυτα και έχουν περιγραφεί και σε προηγούμενες ανακοινώσεις μας, όπως επίσης και δεκάδες επιμέρους μικρότερα προβλήματα που όμως αθροιστικά μεγιστοποιούν τα καταστροφικά αποτελέσματα.
Όλες οι κατηγορίες συναδέλφων θα έχουν αύξηση εισφορών στο επικουρικό και στην υγεία.
Γ. Για τους συναδέλφους μας ΕΕ ασφαλισμένους στο Ταμείο οι προβλέψεις είναι εξίσου οδυνηρές με αυτές που περιγράψαμε για τους μισθωτούς μονοσυνταξιούχους σε σχέση με τις συντάξιμες παροχές καθώς επίσης και σε σχέση με τις υψηλές εισφορές. Όσο για την εγγυοδοσία-πιστοδοσία το ΝΠΙΔ που δημιουργείται είναι σαφές ότι πέρα από τα πολλαπλά προβλήματα που έχει, είναι απόλυτα θνησιγενές και αποτελεί κατά την εκτίμησή μας προσωρινά ‘’στάχτη στα μάτια ‘’ για τους εργολήπτες και μελετητές.
Ταυτόχρονα οφείλουμε με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο να δηλώσουμε τη στήριξη και αλληλεγγύη μας στους εργαζόμενους της Δ/νσης Εγγυοδοσίας-Πιστοδοσίας που μεταφέρονται από Δημόσιο Φορέα σε ιδιωτικό, με ότι επισφάλειες δημιουργεί αυτό το νέο εργασιακό περιβάλλον.

Ο δικός μας μονόδρομος για να αποτρέψουμε την προσωπική και οικογενειακή μας συντριβή, για να επιβιώσουμε με κάποια αξιοπρέπεια, δεν μπορεί να είναι άλλες παρά η μαζική κινητοποίηση, για να αποσυρθεί το σ/ν.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου