Τρίτη 23 Ιουνίου 2015

Βασικά θέματα ασφαλιστικών ρυθμίσεων για Διπλωματούχους Μηχανικούς Δημοσίου


Π.Ο. Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ.
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

ΕΝΩΣΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ


Μαυρομματαίων 17, 104 34 ΑΘΗΝΑ

τηλ: 210-88.16.583 fax: 210-82.59.410 e-mail: emdydas@tee.gr URL: www.emdydas.gr
Αθήνα, 8-6-2015
Αρ. Πρωτ. : 6837

ΒΑΣΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ

ΓΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ


 1. Κατάργηση της τιμωριτικής διάταξης της ποινής 3% για κάθε χρόνο που υπολείπεται από το Η.Ο. (60 για γυναίκες ή 62 για άνδρες) μέχρι το Η.Ο. 67, στην καταβολή της σύνταξης, στην περίπτωση θεμελίωσης και αξίωσης της σύνταξης του ΤΣΜΕΔΕ όχι ταυτόχρονα ή μέσα σε διάστημα 6 μηνών από την θεμελίωση και αξίωση της σύνταξης από το Δημόσιο.

Η διεκδικούμενη κατάργηση της ποινής του 3%, αφορά τις περιπτώσεις που ο Διπλ. Μηχανικός εντός του εξαμήνου παύει να ασκεί το επάγγελμα και διαγράφεται από το ΤΕΕ απαλλασσόμενος της υποχρέωσης εισφοράς στο ΤΣΜΕΔΕ ή για τις περιπτώσεις που συντάξεις αναπηρικές μετατρέπονται σε γήρατος. Στη διεκδικούμενη κατάργηση της ποινής 3% δεν εμπίπτουν όσοι Διπλ. Μηχ/κοί διατηρούν την ιδιότητα του Μηχανικού πέραν του εξαμήνου ασκώντας το επάγγελμα και συνεπώς παραμένουν υπόχρεοι ασφαλιστικών εισφορών στο ΤΣΜΕΔΕ.

2. Τροποποίηση, του τρόπου υπολογισμού της παροχής κύριας σύνταξης του ΤΣΜΕΔΕ, για τους υποχρεωτικά έχοντες διπλή ασφάλιση (δηλ. Δημόσιο ή ΙΚΑ ή ΟΑΕΕ και Κ.Σ. ΤΣΜΕΔΕ). Με δεδομένο ότι από την 1-1-2007 σύμφωνα με τον ν.3518, οι μισθωτοί Μηχανικοί εισφέρουν στο ΤΣΜΕΔΕ για Κ.Σ. το 20% επί των συντάξιμων αποδοχών τους, δηλ. εισφορά τριπλάσια εκείνης των ελεύθερων επαγγελματιών, ενώ η παροχή (για τους πριν το 1993 παλαιούς ασφαλισμένους) είναι σταθερή για πλήρη χρόνια (40 χρ.) περίπου 900 € μικτά, συνιστά κατάφορη αδικία σε βάρος των μισθωτών.

Η πρόταση τροποποίησης είναι, για τα έτη που θα διανυθούν στην ασφάλιση του ΤΣΜΕΔΕ (Κ.Σ.) από 1-1-2007 μέχρι την θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος η παροχή να υπολογίζεται επί τη βάση των συντάξιμων αποδοχών όπως και η εισφορά με ποσοστό αναπλήρωσης π.χ. 75%, ή το αντίστοιχο σε κάθε περίπτωση με τους υπόλοιπους μισθωτούς.

Η τελική σύνταξη θα αποτελείται από δύο σκέλη μέχρι 31-6-2006 όπως και στους Ελ. Επαγγελματίες και από 1-1-2007 όπως στους μισθωτούς.

3. Με τον ν. 3863/10, υπήρξε αύξηση του χρόνου ασφάλισης από 35 χρ. σε 40 χρ. Επιπρόσθετα αυξήθηκαν και τα προβλεπόμενα Η.Ο. Η πλήρης εφαρμογή ορίστηκε από 1-1-2015 και τα έτη 2011, 2012, 2013 και 2014 ορίστηκαν ως μεταβατικά, με αύξηση του χρόνου ασφάλισης κατά 1 έτος δηλ. 36,37,38, και 39 αντίστοιχα. Παράλληλα προβλέφθηκε και εξαγορά πλασματικού χρόνου ασφάλισης αντίστοιχα 4 για το 2011, 5 για το 2012, 6 για το 2013 και 7 από το 2014 και μετά.

Με τον μεταγενέστερο ν. 4093/12 καταργήθηκαν οι μεταβατικές διατάξεις που ίσχυαν για το 2013 και 2014 με εφαρμογή από 1-1-2013 40 χρ. ασφάλισης και 62 Η.Ο. Δυστυχώς παρέμεινε το όριο των 6 χρ. εξαγοράς πλασματικού χρόνου για το 2013 γεγονός που δημιουργεί δυσμενείς επιπτώσεις και άνιση μεταχείριση ειδικά γιαυτή την χρονιά, σε σχέση είτε με τα έτη 2011 και 2012 είτε με το 2014 και μετά, κυρίως μάλιστα στους διπλοασφαλισμένους.

Για άρση αυτής της αδικίας και ανισότητας διεκδικούμε την τροποποίηση της πρόβλεψης που ισχύει για το 2013 (εξαγορά 6 ετών) και την αύξησή τους κατά 1 έτος δηλ. 7 χρ. όπως ισχύει από 1-1-2014 και μετά.
 1. Με την παρ. 2 περ. (α) του άρθρου 38 του ν. 3986/2011 (ΦΕΚ 152 Α'), όπως τροποποιήθηκαν με τις όμοιες των παρ. 3 και 11 του άρθρου 24 του ν. 4002/2011 (ΦΕΚ 180 Α'), Νομοθετήθηκε παρακράτηση ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης καθώς και εισφοράς υπέρ ανεργίας από τους μισθούς των ΔΥ. Η εισφορά αυτή σ’ ότι αφορά στους μηχανικούς να μεταφερθεί στον υπό συγκρότηση Κλάδο Ειδικών Παροχών του ΤΣΜΕΔΕ (ήδη θεσμοθετημένο με το ν.3518/2006), ώστε να στηρίξει οικονομικά τους άνεργους του ΤΣΜΕΔΕ.
 2. Οι υποχρεωτικά ασφαλισμένοι στο ΤΣΜΕΔΕ ΔΥ Μηχανικοί (μονοσυνταξιούχοι προ του 1993 και όλοι οι μετά το 1993 έχουν ασφαλιστικές κρατήσεις για δύο Κλάδους Κύριας Σύνταξης (ΚΣ και Ειδική Προσαύξηση), για δύο Επικουρικά Ταμεία (Επικουρικό ΤΣΜΕΔΕ 3% και ΜΤΠΥ 5%) και για Εφάπαξ (ΤΣΜΕΔΕ 4%), ενίοτε και ανά χώρο και για κάποιο τοπικό ταμείο (πχ ΤΑΜΠΥ ΥΕΘΑ 5,5%) με αποτέλεσμα το ύψος των ασφαλιστικών κρατήσεων να υπερβαίνει κάθε άλλου ΔΥ. Επιβάλλεται να εξεταστεί η δυνατότητα προαιρετικής επιλογής κάποιων από αυτά, καθώς και η δυνατότητα προαιρετικής ένταξης στην Ειδική Προσαύξηση των Δ.Υ Μηχανικών ασφαλισμένων μετά το 1993.


Για τα υπόλοιπα θέματα του ασφαλιστικού μας φορέα (ΤΣΜΕΔΕ-ΕΤΑΑ) σας παραπέμπουμε στο επισυναπτόμενο έγγραφο μας με Αρ. Πρωτοκ. 6781 της 9/12/2014, τονίζοντας ειδικότερα την ανάγκη για :

Κατάργηση των διατάξεων του Ν. 3986/2011, άρθρο 44, § 14 κ΄15 που αφορούν στις αυξήσεις των εισφορών για τους προ του 1993 ασφαλισμένους και την υποχρεωτική μεταπήδηση κάθε 3 χρόνια σε επόμενη ασφαλιστική κατηγορία (μέχρι 14 ασφ. Κατηγ.) για τους μετά το 1993 ασφαλισμένους. Παράλληλα επιβάλλεται στα πλαίσια της διαμορφωμένης οικονομικής κατάστασης του Κλάδου (ιδιαίτερα έντονης μετά το 2008) να υπάρξει ριζική μείωση των εισφορών, που να αντιστοιχίζεται με τα οικονομικά δεδομένα.Συνημμένο 5:
Π.Ο. Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ.
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

ΕΝΩΣΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ


Μαυρομματαίων 17, 104 34 ΑΘΗΝΑ

τηλ: 210-88.16.583 fax: 210-82.59.410 e-mail: emdydas@tee.gr URL: www.emdydas.gr


Αθήνα, 19-12-2014

Αρ. Πρωτ. : 6781Θέμα : Θέσεις της ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ για τις βασικές διεκδικήσεις σχετικά με το ΤΣΜΕΔΕ και τους ασφαλισμένους.Συνάδελφοι,Το Δ.Σ. της ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ στην συνεδρίαση της 19/12/2014 ομόφωνα αποφάσισε σχετικά με τα ασφαλιστικά προβλήματα των Μηχανικών και την τύχη του ΤΣΜΕΔΕ τα παρακάτω :

Δυστυχώς οι εκτιμήσεις που έχουν διατυπωθεί για το νέο ασφαλιστικό που θα φέρει σύντομα η Κυβέρνηση σε συνεννόηση με ΕΕ-ΔΝΤ και το οποίο καταργεί ουσιαστικά το Ταμείο μας, δημιουργεί ένα μόνιμο μηχανισμό μείωσης των κύριων συντάξεων, εξαϋλώνει πλήρως τις επικουρικές και το εφάπαξ, διαλύοντας την Δημόσια Κοινωνική Ασφάλιση στη χώρα (ή ότι έχει απομείνει από αυτήν), επιβεβαιώνονται απολύτως με την δημοσιοποίηση των "μυστικών συμφωνιών και εγγράφων" του αρμόδιου υπουργού προς την τρόικα.

Για να μη βρεθούμε για άλλη μια φορά πίσω από τις εξελίξεις που θα σηματοδοτήσουν αυτή τη φορά όχι απλά μια χαμένη μάχη αλλά τον πόλεμο, θεωρούμε ότι το ΤΕΕ και όλοι οι φορείς των μηχανικών οφείλουν να οργανώσουν πολύπλευρες δράσεις στην κατεύθυνση:
α) Ενημέρωσης των Μηχανικών μέσω μιας μεγάλης πολύπλευρης καμπάνιας όλων των Φορέων τους και
β) Σχεδίου κινηματικών δράσεων που θα εξελιχθεί με στόχο την ανατροπή των επιλογών κυβέρνησης-ΕΕ-ΔΝΤ.

Βασικά Ζητήματα Διεκδίκησης – Προτάσεις.

1. Κατάργηση των διατάξεων του Ν. 3986/2011, άρθρο 44, § 14 κ΄15 που αφορούν στις αυξήσεις των εισφορών για τους προ του 1993 ασφαλισμένους και την υποχρεωτική μεταπήδηση κάθε 3 χρόνια σε επόμενη ασφαλιστική κατηγορία (μέχρι 14 ασφ. Κατηγ.) για τους μετά το 1993 ασφαλισμένους. Παράλληλα επιβάλλεται στα πλαίσια της διαμορφωμένης οικονομικής κατάστασης του Κλάδου (ιδιαίτερα έντονης μετά το 2008) να υπάρξει ριζική μείωση των εισφορών, που να αντιστοιχίζεται με τα οικονομικά δεδομένα.

2. Ρύθμιση οφειλόμενων εισφορών με :
α) Τόκους επί των οφειλών ίσους με αυτούς που αποφέρουν τα αποθεματικά, χωρίς καμιά άλλη προσαύξηση
β) ύψος δόσεων όχι μεγαλύτερο του 20% του εισοδήματος των οφειλετών,
γ) μη απώλεια διακανονισμού σε περίπτωση αδυναμίας καταβολής κάποιων δόσεων
δ) αναδρομική παραγραφή οφειλών και πρόσθετων για όσους αποδεδειγμένα δεν είχαν επαρκές εισόδημα τα προηγούμενα χρόνια.

3. Οργανωμένη και καλά σχεδιασμένη διαδικασία διευκόλυνσης των Μηχανικών με αναστολή της υποχρεωτικότητας εισφορών στο Ταμείο κατ΄ αρχάς μέχρι 3 χρόνια (2017) (με αποφάσεις ΤΕΕ-ΤΣΜΕΔΕ) για όσους δεν έχουν επαρκές εισόδημα, με ταυτόχρονη δυνατότητά τους να εξαγοράσουν στο μέλλον τον χαμένο ασφαλιστικό χρόνο, έτσι ώστε να μην θίγονται ή αλλοιώνονται οι βασικές αρχές :
α) Άδειας άσκησης του Επαγγέλματος (ΤΕΕ) και
β) Ασφάλισης της ιδιότητας του Μηχανικού (ΤΣΜΕΔΕ).
Να διεκδικηθεί η δυνατότητα αυτή να ισχύσει και αναδρομικά από το 2008, για όσους δεν άσκησαν το επάγγελμα ή δεν είχαν επαρκές εισόδημα.

4. Πλήρης και χωρίς όρους ιατροφαρμακευτική περίθαλψη για όλους, ανεξάρτητα από οφειλές προς το ταμείο (η στέρησή της είναι απαράδεκτη ως "τιμωρία" του οφειλέτη, ενώ ο συνδυασμός αυτής της στέρησης με την διατήρηση της οφειλής παράλογος). Εναλλακτικά και ως ελάχιστο μέτρο ανακούφισης, ο διαχωρισμός των εισφορών του Κλάδου υγείας ή η καταβολή δύο μηνιαίων ασφαλιστικών εισφορών για ετήσια υγειονομική κάλυψη (ανάλογα με τα 50 ένσημα του ΙΚΑ).

5. Διεκδίκηση των αποθεματικών που κλάπηκαν από το ΕΤΑΑ/ΤΣΜΕΔΕ με την υποχρεωτική εφαρμογή του PSI και παράλληλα του ποσού που οφείλεται από το Κράτος από την εφαρμογή της τριμερούς (Ν. 2084/1992). Επαναφορά της τριμερούς χρηματοδότησης σε όλους τους κλάδους ασφάλισης.
 
6. Αποσύνδεση των οφειλών προς το ταμείο από ΕΦΟΡΙΑ, ΚΕΑΟ ή οποιονδήποτε άλλο αντίστοιχο φορέα, που θα ποινικοποιεί τις ασφαλιστικές οφειλές και θα λειτουργεί ως κατασχετικός μηχανισμός. Κατάργηση του ΚΕΑΟ. Στελέχωση και ενεργοποίηση του υπηρεσιακού μηχανισμού για την είσπραξη εργοδοτικών οφειλών και οφειλών ατομικών που δημιουργούνται από πρόθεση και όχι εξαιτίας της κρίσης.

7. Κατάργηση του Ν.3863/10 για το νέο τρόπο υπολογισμού των συντάξεων, (βασική και αναλογική), χωρίς χρηματοδότηση (360 €) του ΕΤΑΑ/ΤΣΜΕΔΕ από τον Κρατικό Προϋπολογισμό, σε αντίθεση με τα υπόλοιπα Ταμεία που χρηματοδοτούνται από τον Κρατικό Προϋπολογισμό για την Βασική Σύνταξη. Διασφάλιση αξιοπρεπούς σύνταξης.

8. Όχι στην ενοποίηση με άλλα ταμεία και στα “επαγγελματικά ταμεία” που ιδιωτικοποιούν την κοινωνική ασφάλιση.

9. Αλλαγή θεσμικού Πλαισίου για το πλαφόν των 15.000 € οφειλής για την προώθηση συνταξιοδοτικής απόφασης, με σημαντική αύξηση του (40.000 €), ώστε και οι εγκλωβισμένοι ασφαλισμένοι να συνταξιοδοτηθούν και το Ταμείο να εισπράξει τις οφειλόμενες εισφορές

10. Μεταφορά του πόρου της § 2 του άρθρου 44, του Ν. 3986/2011, που κατευθύνεται στον ΟΑΕΔ και αφορά την πρόβλεψη επιδόματος ανεργίας (ανεφάρμοστο για ΕΤΑΑ/ΤΣΜΕΔΕ) στον Κλάδο Ειδικών Παροχών με ταυτόχρονη έκδοση ΥΑ για τον Κανονισμό Λειτουργίας του (Ν. 3518/2006) ώστε το ΤΣΜΕΔΕ να καλύπτει ανεργία και χαμηλό εισόδημα για τους ασφαλισμένους του Ταμείου με μεγαλύτερη επάρκεια.

11. Αποσύνδεση της ασφαλιστικής ενημερότητας από την δυνατότητα πρακτικής άσκησης του επαγγέλματος.

12. Διασφάλιση των αποθεματικών του ταμείου και αποσύνδεσή τους από κάθε επισφαλή χρηματιστηριακή επένδυση και Τραπεζικά – Επιχειρηματικά παιχνίδια.
 
13. Άμεση απομάκρυνση και απονομή ευθυνών στον Πρόεδρο του ΕΤΑΑ, Σελλιανάκη για τις διαλυτικές του ενέργειες σε βάρος του ταμείου.

14. Προστασία της μητρότητας με διεκδίκηση δυνατότητας πρόωρης συνταξιοδότησης για μητέρες ανήλικων τέκνων και άλλες παροχές.

7 σχόλια:

 1. 6781 της 9/12/2014, τονίζοντας ειδικότερα την ανάγκη για :

  Κατάργηση των διατάξεων του Ν. 3986/2011, άρθρο 44, § 14 κ΄15 που αφορούν στις αυξήσεις των εισφορών για τους προ του 1993 ασφαλισμένους και την υποχρεωτική μεταπήδηση κάθε 3 χρόνια σε επόμενη ασφαλιστική κατηγορία (μέχρι 14 ασφ. Κατηγ.) για τους μετά το 1993 ασφαλισμένους. Παράλληλα επιβάλλεται στα πλαίσια της διαμορφωμένης οικονομικής κατάστασης του Κλάδου (ιδιαίτερα έντονης μετά το 2008) να υπάρξει ριζική μείωση των εισφορών, που να αντιστοιχίζεται με τα οικονομικά δεδομένα.


  Συνημμένο 5:

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Δυστυχώς οι εκτιμήσεις που έχουν διατυπωθεί για το νέο ασφαλιστικό που θα φέρει σύντομα η Κυβέρνηση σε συνεννόηση με ΕΕ-ΔΝΤ και το οποίο καταργεί ουσιαστικά το Ταμείο μας, δημιουργεί ένα μόνιμο μηχανισμό μείωσης των κύριων συντάξεων, εξαϋλώνει πλήρως τις επικουρικές και το εφάπαξ, διαλύοντας την Δημόσια Κοινωνική Ασφάλιση στη χώρα (ή ότι έχει απομείνει από αυτήν), επιβεβαιώνονται απολύτως με την δημοσιοποίηση των "μυστικών συμφωνιών και εγγράφων" του αρμόδιου υπουργού προς την τρόικα.

  Για να μη βρεθούμε για άλλη μια φορά πίσω από τις εξελίξεις που θα σηματοδοτήσουν αυτή τη φορά όχι απλά μια χαμένη μάχη αλλά τον πόλεμο, θεωρούμε ότι το ΤΕΕ και όλοι οι φορείς των μηχανικών οφείλουν να οργανώσουν πολύπλευρες δράσεις στην κατεύθυνση:

  α) Ενημέρωσης των Μηχανικών μέσω μιας μεγάλης πολύπλευρης καμπάνιας όλων των Φορέων τους και

  β) Σχεδίου κινηματικών δράσεων που θα εξελιχθεί με στόχο την ανατροπή των επιλογών κυβέρνησης-ΕΕ-ΔΝΤ.  Βασικά Ζητήματα Διεκδίκησης – Προτάσεις.  Κατάργηση των διατάξεων του Ν. 3986/2011, άρθρο 44, § 14 κ΄15 που αφορούν στις αυξήσεις των εισφορών για τους προ του 1993 ασφαλισμένους και την υποχρεωτική μεταπήδηση κάθε 3 χρόνια σε επόμενη ασφαλιστική κατηγορία (μέχρι 14 ασφ. Κατηγ.) για τους μετά το 1993 ασφαλισμένους. Παράλληλα επιβάλλεται στα πλαίσια της διαμορφωμένης οικονομικής κατάστασης του Κλάδου (ιδιαίτερα έντονης μετά το 2008) να υπάρξει ριζική μείωση των εισφορών, που να αντιστοιχίζεται με τα οικονομικά δεδομένα.  Ρύθμιση οφειλόμενων εισφορών με :


  α) Τόκους επί των οφειλών ίσους με αυτούς που αποφέρουν τα αποθεματικά, χωρίς καμιά άλλη προσαύξηση

  β) ύψος δόσεων όχι μεγαλύτερο του 20% του εισοδήματος των οφειλετών,

  γ) μη απώλεια διακανονισμού σε περίπτωση αδυναμίας καταβολής κάποιων δόσεων

  δ) αναδρομική παραγραφή οφειλών και πρόσθετων για όσους αποδεδειγμένα δεν είχαν επαρκές εισόδημα τα προηγούμενα χρόνια.  3. Οργανωμένη και καλά σχεδιασμένη διαδικασία διευκόλυνσης των Μηχανικών με αναστολή της υποχρεωτικότητας εισφορών στο Ταμείο κατ΄ αρχάς μέχρι 3 χρόνια (2017) (με αποφάσεις ΤΕΕ-ΤΣΜΕΔΕ) για όσους δεν έχουν επαρκές εισόδημα, με ταυτόχρονη δυνατότητά τους να εξαγοράσουν στο μέλλον τον χαμένο ασφαλιστικό χρόνο, έτσι ώστε να μην θίγονται ή αλλοιώνονται οι βασικές αρχές :

  α) Άδειας άσκησης του Επαγγέλματος (ΤΕΕ) και

  β) Ασφάλισης της ιδιότητας του Μηχανικού (ΤΣΜΕΔΕ).

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Να διεκδικηθεί η δυνατότητα αυτή να ισχύσει και αναδρομικά από το 2008, για όσους δεν άσκησαν το επάγγελμα ή δεν είχαν επαρκές εισόδημα.


  Πλήρης και χωρίς όρους ιατροφαρμακευτική περίθαλψη για όλους, ανεξάρτητα από οφειλές προς το ταμείο (η στέρησή της είναι απαράδεκτη ως "τιμωρία" του οφειλέτη, ενώ ο συνδυασμός αυτής της στέρησης με την διατήρηση της οφειλής παράλογος). Εναλλακτικά και ως ελάχιστο μέτρο ανακούφισης, ο διαχωρισμός των εισφορών του Κλάδου υγείας ή η καταβολή δύο μηνιαίων ασφαλιστικών εισφορών για ετήσια υγειονομική κάλυψη (ανάλογα με τα 50 ένσημα του ΙΚΑ).  Διεκδίκηση των αποθεματικών που κλάπηκαν από το ΕΤΑΑ/ΤΣΜΕΔΕ με την υποχρεωτική εφαρμογή του PSI και παράλληλα του ποσού που οφείλεται από το Κράτος από την εφαρμογή της τριμερούς (Ν. 2084/1992). Επαναφορά της τριμερούς χρηματοδότησης σε όλους τους κλάδους ασφάλισης.


  Αποσύνδεση των οφειλών προς το ταμείο από ΕΦΟΡΙΑ, ΚΕΑΟ ή οποιονδήποτε άλλο αντίστοιχο φορέα, που θα ποινικοποιεί τις ασφαλιστικές οφειλές και θα λειτουργεί ως κατασχετικός μηχανισμός. Κατάργηση του ΚΕΑΟ. Στελέχωση και ενεργοποίηση του υπηρεσιακού μηχανισμού για την είσπραξη εργοδοτικών οφειλών και οφειλών ατομικών που δημιουργούνται από πρόθεση και όχι εξαιτίας της κρίσης.


  Κατάργηση του Ν.3863/10 για το νέο τρόπο υπολογισμού των συντάξεων, (βασική και αναλογική), χωρίς χρηματοδότηση (360 €) του ΕΤΑΑ/ΤΣΜΕΔΕ από τον Κρατικό Προϋπολογισμό, σε αντίθεση με τα υπόλοιπα Ταμεία που χρηματοδοτούνται από τον Κρατικό Προϋπολογισμό για την Βασική Σύνταξη. Διασφάλιση αξιοπρεπούς σύνταξης.


  Όχι στην ενοποίηση με άλλα ταμεία και στα “επαγγελματικά ταμεία” που ιδιωτικοποιούν την κοινωνική ασφάλιση.


  Αλλαγή θεσμικού Πλαισίου για το πλαφόν των 15.000 € οφειλής για την προώθηση συνταξιοδοτικής απόφασης, με σημαντική αύξηση του (40.000 €), ώστε και οι εγκλωβισμένοι ασφαλισμένοι να συνταξιοδοτηθούν και το Ταμείο να εισπράξει τις οφειλόμενες εισφορές  Μεταφορά του πόρου της § 2 του άρθρου 44, του Ν. 3986/2011, που κατευθύνεται στον ΟΑΕΔ και αφορά την πρόβλεψη επιδόματος ανεργίας (ανεφάρμοστο για ΕΤΑΑ/ΤΣΜΕΔΕ) στον Κλάδο Ειδικών Παροχών με ταυτόχρονη έκδοση ΥΑ για τον Κανονισμό Λειτουργίας του (Ν. 3518/2006) ώστε το ΤΣΜΕΔΕ να καλύπτει ανεργία και χαμηλό εισόδημα για τους ασφαλισμένους του Ταμείου με μεγαλύτερη επάρκεια.  Αποσύνδεση της ασφαλιστικής ενημερότητας από την δυνατότητα πρακτικής άσκησης του επαγγέλματος.  Διασφάλιση των αποθεματικών του ταμείου και αποσύνδεσή τους από κάθε επισφαλή χρηματιστηριακή επένδυση και Τραπεζικά – Επιχειρηματικά παιχνίδια.  Άμεση απομάκρυνση και απονομή ευθυνών στον Πρόεδρο του ΕΤΑΑ, Σελλιανάκη για τις διαλυτικές του ενέργειες σε βάρος του ταμείου.  Προστασία της μητρότητας με διεκδίκηση δυνατότητας πρόωρης συνταξιοδότησης για μητέρες ανήλικων τέκνων και άλλες παροχές.

  ΑπάντησηΔιαγραφή

 4. Αθήνα, 19-12-2014

  Αρ. Πρωτ. : 6781  Θέμα : Θέσεις της ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ για τις βασικές διεκδικήσεις σχετικά με το ΤΣΜΕΔΕ και τους ασφαλισμένους.  Συνάδελφοι,

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Αθήνα, 19-12-2014

  Αρ. Πρωτ. : 6781  Θέμα : Θέσεις της ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ για τις βασικές διεκδικήσεις σχετικά με το ΤΣΜΕΔΕ και τους ασφαλισμένους.  Συνάδελφοι,

  ΑπάντησηΔιαγραφή


 6. Αθήνα, 19-12-2014

  Αρ. Πρωτ. : 6781  Θέμα : Θέσεις της ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ για τις βασικές διεκδικήσεις σχετικά με το ΤΣΜΕΔΕ και τους ασφαλισμένους.  Συνάδελφοι,

  ΑπάντησηΔιαγραφή

 7. Αθήνα, 19-12-2014

  Αρ. Πρωτ. : 6781  Θέμα : Θέσεις της ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ για τις βασικές διεκδικήσεις σχετικά με το ΤΣΜΕΔΕ και τους ασφαλισμένους.  Συνάδελφοι,

  ΑπάντησηΔιαγραφή