Πέμπτη, 17 Ιουλίου 2014

Tο ΤΕΕ φιλοδοξεί να αναδειχθεί σε ρυθμιστή της πιστοποίησης ενάντια στα συμφέροντα της πλειοψηφίας των μελών του

Το κείμενο που ακολουθεί αποτελεί το τελικό κοινό πλαίσιο σχεδίου απόφασης που θέσαμε σε ψηφοφορία από κοινού οι τρείς παρατάξεις (ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ – ΝΕΟ ΚΙΝΗΜΑ – ΑΚΕΑ)  για τα επαγγελματικά δικαιώματα (κανένα πλαίσιο δεν πήρε την απαραίτητη πλειοψηφία κατά τις ψηφοφορίες).

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΣΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ ΤΟΥ ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ ΣΤΙΣ 5/7/2014

ΘΕΜΑ 1ο: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Τον περασμένο Απρίλιο, ψηφίστηκε στη Βουλή ο νόμος 4254/2014 με τίτλο «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας στο πλαίσιο εφαρμογής του ν.4046/2012 και άλλες διατάξεις». Στο πλαίσιο αυτού του πολυνομοσχέδιου, η υποπαράγραφος ΙΓ.12 με τίτλο «Ρυθμίσεις για το επάγγελμα του Πολιτικού Μηχανικού, Αρχιτέκτονος και Τοπογράφου», αντικαθιστά το νόμο 4663 του 1930 που όριζε τον τρόπο άσκησης του επαγγέλματος. Με αυτή, αλλάζει εκ βάθρων το ποιος μπορεί να ασκεί το επάγγελμα του μηχανικού και αναιρούνται τα επαγγελματικά δικαιώματα που κατοχυρώνονται στο πτυχίο καθώς θα καθορίζονται από μελλοντικά Προεδρικά Διατάγματα, τα οποία θα εισηγείται σχετική Επιτροπή μετά από γνωμοδοτήσεις του Τεχνικού Επιμελητηρίου.
Θεωρούμε ότι η εξέλιξη αυτή ανοίγει τον ασκό του Αιόλου, καθώς ισοπεδώνει τα επαγγελματικά δικαιώματα όλων των μηχανικών/τεχνικών όλων των ειδικοτήτων προς τα κάτω και προετοιμάζει ένα νέο τοπίο συνεχών εξετάσεων και πιστοποιήσεων για την απόκτηση κατακερματισμένων επιμέρους δικαιωμάτων. Στο τοπίο αυτό το ΤΕΕ φιλοδοξεί να αναδειχθεί σε ρυθμιστή της πιστοποίησης ενάντια στα συμφέροντα της πλειοψηφίας των μελών του. Η αντίθεσή μας στο νέο νόμο είναι αδιαπραγμάτευτη και απαιτούμε την απόσυρσή του.
Αυτό που προτείνουμε δεν είναι η υπεράσπιση ενός παλιού μοντέλου που καταρρέει και πολιτικά και κοινωνικοοικονομικά, είναι μια βαθιά πρόταση αλλαγής, η οποία βασίζεται σε μια σύγχρονη χάρτα αναγκών και δικαιωμάτων, αλλά και νέων δυνατοτήτων που δίνει η νέα εποχή.
Αν δεν το κάνουμε τώρα θα οδηγηθούμε σε ένα σύγχρονο κοινωνικό μεσαίωνα, ο οποίος θα οδηγήσει σε πλήρη διάλυση και ανασφάλεια, με σοβαρότατες επιπτώσεις σε φυσικό και δομημένο περιβάλλον.

ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ:
  • Όχι στην απόσπαση των επαγγελματικών δικαιωμάτων από τα πτυχία, να μην γίνουν τα πτυχία μας απλά ο προθάλαμος ενός συστήματος διαρκούς και επί πληρωμή πιστοποίησης και εξέτασης κατακερματισμένων δεξιοτήτων. Όχι στον περεταίρω κατακερματισμό σε επίπεδα επαγγελματικών δραστηριοτήτων, καμία σκέψη για διαχωρισμό των μηχανικών σε «junior» και «senior», για θεσμοθέτηση «δόκιμων» ή «ασκούμενων» μηχανικών. Όχι στην πρακτική άσκηση. Απόσυρση της υποπαραγράφου ΙΓ.12 του ν.4254/2014 για τη ρύθμιση του επαγγέλματος του πολιτικού μηχανικού, του αρχιτέκτονα και του τοπογράφου, ολόκληρου του πολυνομοσχέδιου και κάθε νόμου που υποβαθμίζει τα επαγγελματικά δικαιώματα.
  • Όχι στην Οδηγία 2005/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που εξισώνει τα επαγγελματικά δικαιώματα όλων προς τα κάτω, κατάργηση του σχετικού ΠΔ που την ενσωματώνει στην εθνική νομοθεσία. Όχι στο Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων, στη διακήρυξη της Μπολόνια και στον «Κοινό Ευρωπαϊκό Χώρο Ανώτατης Εκπαίδευσης».
  • Υπερασπιζόμαστε τα εργασιακά και επαγγελματικά δικαιώματα των εργαζόμενων και αυτοαπασχολούμενων συναδέλφων ενάντια στην απορρύθμιση της αγοράς εργασίας και την αγορά των «επαγγελματικών προσόντων».
  • Να θεσμοθετηθούν ξανά οι ελάχιστες αμοιβές ανά εργασία και οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας για τους μισθωτούς και τους μισθωτούς με ΔΠΥ. Πλήρη και σταθερή εργασία για όλους.
  • Μία σχολή ανά γνωστικό αντικείμενο, όλα τα επαγγελματικά δικαιώματα στο πτυχίο. Επαγγελματικά δικαιώματα που καλύπτουν πλήρως και τεκμηριωμένα το γνωστικό αντικείμενο των σπουδών με μείωση των επικαλύψεων στο πλαίσιο ενός επιστημονικού και συναδελφικού σε όλα τα πεδία διαλόγου μεταξύ των ειδικοτήτων. Ενιαίους πενταετείς κύκλους σπουδών για όλους τους μηχανικούς.
  • Κατοχύρωση της δυνατότητας δημόσιας και δωρεάν επανεκπαίδευσης των μηχανικών, με άδειες μετ’ αποδοχών και ελεύθερη πρόσβαση σε προγράμματα επιμόρφωσης.
  • Επιδιώκουμε το συντονισμό της διεθνούς κοινότητας των εργαζομένων αρχιτεκτόνων και τη σύνταξη μιας διεθνούς χάρτας επαγγελματικών και εργασιακών δικαιωμάτων για την κατοχύρωση του ενιαίου 5ετους κύκλου σπουδών, με στόχο την προστασία του φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος και του δημόσιου συμφέροντος για την προστασία της κοινωνίας.
Αριστερή Κίνηση Εργαζόμενων Αρχιτεκτόνων (ΑΚΕΑ)
Νέο Κίνημα Αρχιτεκτόνων
Συσπείρωση Αριστερών Αρχιτεκτόνων

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου