Δευτέρα 14 Οκτωβρίου 2013

Ρύθμιση ή κατάσχεση εντός 50 ημερών η εντολή Βρούτση για τα χρέη στα Ταμεία

Τελείωσαν τα αστεία συνάδελφοι, από 1/1/2014 το ΤΣΜΕΔΕ - μέσω ΕΤΑΑ - εντάσσεται στο Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών, το οποίο εντός 50 ημερών θα εκκινεί διαδικασίας αναγκαστικής είσπραξης των οφειλών προς το Ταμείο (για ποσά άνω των 5000 €). Το οποίο σημαίνει δέσμευση καταθέσεων, παρακράτηση αμοιβών, δήμευση ακίνητης περιουσίας κλ. Αναδημοσίευση από εδώ

Ρύθμιση ή κατάσχεση – μέσω του νεοσύστατου Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ) – για οφειλές άνω των 5.000 ευρώ είναι το μήνυμα του υπουργείου προς τις διοικήσεις των ασφαλιστικών Ταμείων, ώστε να εισπραχθεί μέρος από τα συσσωρευμένα χρέη που ξεπερνούν τα 15 δισ. ευρώ.
Η διεκδίκηση των οφειλών θα γίνεται εντός μηνός από τη βεβαίωσή τους. Έπειτα θα ειδοποιείται ο οφειλέτης – με ατομική ειδοποίηση – να εξοφλήσει εντός 20 ημερών ειδάλλως θα ξεκινά η αναγκαστική είσπραξη.
Το ΚΕΑΟ θα συγκεντρώσει τις μεγάλες οφειλές από ΙΚΑ, ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΕΑ ώστε να τις διαχειρίζεται ενιαία.
Αναλυτικά, με εγκύκλιο που απέστειλε στα Ταμεία ο υπουργός Γ. Βρούτσης ζήτησε:
* Να ξεκινήσουν τη διαδικασία μετάβασης στο νέο – ενιαίο σύστημα έγκαιρης είσπραξης των καθυστερούμενων οφειλών έτσι ώστε να ενισχυθούν τα έσοδα και να υποστηριχθεί η οικονομική βιωσιμότητα του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης (οι απλήρωτες οφειλές ξεπερνούν τα 15 δισ. ευρώ) και
* Να μεταβιβάσουν τους φακέλους με τις οφειλές άνω των 5.000 ευρώ (ο ΟΓΑ και το ΕΤΕΑ που εντάσσονται αργότερα, να προετοιμάσουν τα μηχανογραφικά τους συστήματα) και να αρχίσουν να λειτουργούν με ενοποιημένες διαδικασίες.
Στο πλαίσιο αυτό προβλέπεται να εκδοθούν υπουργικές αποφάσεις για το ενιαίο έντυπο της Πράξης Βεβαίωσης Οφειλής, τα κριτήρια διαχωρισμού των οφειλών σε άμεσα και μη άμεσα εισπράξιμες, τη διαδικασία για διασταυρώσεις των στοιχείων με τη ΓΓΠΣ.
Στα Ταμεία η ευθύνη για χρέη ως 5.000 ευρώ
Όπως γράφει η “Ημερησία” προκειμένου να μην συσσωρευτούν στο ΚΕΑΟ μικρές οφειλές, τα Ταμεία θα διαβιβάζουν στο Κέντρο οφειλές άνω των 5.000 ευρώ (κύρια οφειλή και επιβαρύνσεις) ενώ θα διεκδικούν τις οφειλές έως τα 5.000 ευρώ. Το όριο αυτό θα ισχύει ακόμη και αν υπάρχουν οφειλές σε 2 Ταμεία. Έως το 2017, πάντως, προβλέπεται η πλήρης ενσωμάτωση των εσόδων των Ταμείων στη φορολογική διοίκηση και την ενοποίηση της διαδικασίας είσπραξης φορολογικών και ασφαλιστικών οφειλών.
Οι προθεσμίες
Με τη λειτουργία του ΚΕΑΟ επιταχύνεται ο χρόνος είσπραξης καθώς προβλέπονται αυστηρές προθεσμίες:
1.Η Πράξη Βεβαίωσης Οφειλής συντάσσεται και αποστέλλεται στο ΚΕΑΟ εντός του επόμενου μήνα από τη λήξη της εμπροθέσμου καταβολής και όχι πέραν των 6 μηνών από την ημερομηνία που κατέστησαν καθυστερούμενες.
2.Μέσα σε ένα μήνα από την έκδοσή της από τους ασφαλιστικούς οργανισμούς, η Πράξη Βεβαίωσης Οφειλής διαβιβάζεται αυτοματοποιημένα στη βάση δεδομένων του ΚΕΑΟ και αποδίδεται μοναδικός αριθμός. Με την απόδοση μοναδικού αριθμού η Πράξη Βεβαίωσης Οφειλής καθίσταται νόμιμος εκτελεστός τίτλος. Αυτοματοποιημένα μέσω ειδικού προγράμματος θα γίνεται ο διαχωρισμός των οφειλών σε άμεσα εισπράξιμες και μη.
3.Οι υπηρεσίες του ΚΕΑΟ ενημερώνουν τον οφειλέτη για τη ύπαρξη της οφειλής (τηλεφωνικά, με επιστολή, με sms, ή μέσω e-mail), και εφόσον αυτός δεν ανταποκριθεί, αποστέλλεται ατομική ειδοποίηση. Στην ατομική ειδοποίηση προβλέπεται προθεσμία 20 ημερών στον οφειλέτη να εξοφλήσει ή να ρυθμίσει την οφειλή. Η ατομική ειδοποίηση αποστέλλεται εντός μηνός από την ημερομηνία που διαβιβάστηκε η Πράξη Βεβαίωσης Οφειλής στο ΚΕΑΟ. Μετά την παρέλευση της προθεσμίας και εφόσον ο οφειλέτης δεν προχωρήσει σε εξόφληση ή ρύθμιση της οφειλής, οι υπηρεσίες του ΚΕΑΟ ξεκινούν τη λήψη μέτρων αναγκαστικής είσπραξης κατά ΚΕΔΕ.
Ρύθμιση
Σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας είσπραξης των οφειλών, ο οφειλέτης μπορεί να υπαχθεί σε ρύθμιση οφειλών. Αν η οφειλή βρίσκεται στους ασφαλιστικούς οργανισμούς, η ρύθμιση γίνεται από τα Ταμεία ενώ μετά τη διαβίβαση στο ΚΕΑΟ, η ρύθμιση οφειλών γίνεται από το ΚΕΑΟ. Να σημειωθεί, τέλος, ότι οι ασφαλιστικές οφειλές που διαβιβάζονται στο ΚΕΑΟ εξακολουθούν να επιβαρύνονται με τις κάθε είδους προσαυξήσεις που προβλέπονται.
Διαδικασίες είσπραξης
Οι βεβαιωμένες οφειλές προς το ΙΚΑ και τον ΟΑΕΕ μεταφέρονται αναδρομικά από 1/7/2013 στο ΚΕΑΟ και οι οφειλές προς ΟΓΑ και ΕΤΑΑ από 1/1/2014 προκειμένου να κινηθούν οι διαδικασίες είσπραξης.
Στις εφορίες θα μεταφερθούν, σε επόμενη φάση, (έως την 1/7/2017) όλες οι οφειλές προς τα Ταμεία.
Σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας είσπραξης των οφειλών, ο οφειλέτης μπορεί να υπαχθεί σε ρύθμιση οφειλών. Αν η οφειλή βρίσκεται στους ασφαλιστικούς οργανισμούς, η ρύθμιση γίνεται από τα Ταμεία ενώ μετά τη διαβίβαση στο ΚΕΑΟ, η ρύθμιση οφειλών γίνεται από το ΚΕΑΟ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου