Πέμπτη, 14 Φεβρουαρίου 2013

Διαδικασία υπαγωγής στη ρύθμιση για θεώρηση βιβλιαρίου υγείαςΔιαδικασία υπαγωγής στη ρύθμιση για θεώρηση βιβλιαρίου υγείας:1.      Ο ενδιαφερόμενος πηγαίνει στον 3ο όροφο και παίρνει από τα κουτιά που βρίσκονται έξω από το Πρωτόκολλο (γραφείο 10) την ειδική ΑΙΤΗΣΗ προς το ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΙΣΦΟΡΩΝ «παρακαλώ να μου θεωρήσετε το βιβλιάριο υγείας για το έτος 2013 σύμφωνα με την απόφαση της ΔΕ του ΤΣΜΕΔΕ: 250/ 28-01-2013». Συμπληρώνει και πρωτοκολλεί την αίτηση (γραφείο 10).

2.      Στη συνέχεια ο ενδιαφερόμενος καταθέτει την παραπάνω αίτηση στο γραφείο ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ στον 2ο όροφο (ώρες κοινού 11.00-13.00). Η υπάλληλος άμεσα του παραδίδει την έγγραφη ΑΠΟΡΡΙΨΗ επί της παραπάνω αιτήσεως.

3.      Έπειτα ο ενδιαφερόμενος πηγαίνει πάλι στον 3ο όροφο και παίρνει από τα κουτιά το έντυπο ΕΝΣΤΑΣΗΣ προς τη ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ «μετά την έγγραφη απόρριψη από τη Δ/νση Εισφορών του αιτήματός μου για θεώρηση Βιβλιαρίων Υγείας λόγω οφειλών μου από ασφαλιστικές εισφορές..........σύμφωνα με τα επισυναπτόμενα έγγραφα». Συμπληρώνει και πρωτοκολλεί την αίτηση (γραφείο 10).

4.      Τελικά ο ενδιαφερόμενος καταθέτει στον 1ο όροφο στη διεύθυνση του ΚΛΑΔΟΥ ΥΓΕΙΑΣ την παραπάνω έγγραφη ΑΠΟΡΡΙΨΗ και την ΕΝΣΤΑΣΗ του μαζί με τα εξής απαραίτητα  δικαιολογητικά υπαγωγής στη ρύθμιση:

·         για ελεύθερους επαγγελματίες, μισθωτούς και όσους εργάζονται εκ περιτροπής φωτοτυπία των δύο τελευταίων εκκαθαριστικών εφορίας,

·         για μισθωτούς (επιπλέον) θεωρημένο αντίγραφο απόλυσής,

·         για νέους ασφαλισμένους υπεύθυνη δήλωση μη υποβολής φορολογικής δήλωσης θεωρημένη από την οικία ΔΟΥ.

5.      Στην επόμενη συνεδρίαση της ΔΕ του ΤΣΜΕΔΕ (κάθε Δευτέρα στις 15.00) εξετάζεται και γίνεται δεκτή η παραπάνω αίτηση.

6.      Συνίσταται όλα τα παραπάνω βήματα να γίνονται στην αρχή κάθε βδομάδας, ώστε στο τέλος της επόμενης ο ενδιαφερόμενος να μπορεί να θεωρήσει πλέον το βιβλιάριό του στον ΚΛΑΔΟ ΥΓΕΙΑΣ ή να αντικαταστήσει το παλαιό ή να εκδόσει νέο (δύο φωτογραφίες, ΑΦΜ και ΑΜΚΑ).

Τις δύο αιτήσεις μπορείτε να τις τυπώσετε από εδώ.
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου