Τετάρτη, 30 Ιανουαρίου 2013

Aδικίες και καθεστώς τρομοκρατίας στις Tεχνικές Yπηρεσίες και στους Διπλωματούχους Μηχανικούς σ’ αυτές λόγω αργίας

Π.Ο. Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ.
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΝΩΣΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ

Αθήνα, 14 /1/ 2013

Αρ. Πρωτ.: 6518                                                 Προς : Όπως πίνακας αποδεκτών

Θέμα : Συνέπειες, εξαιτίας της αυστηροποίησης και διεύρυνσης του πειθαρχικού δικαίου που θεσμοθετήθηκε με τον Ν. 4093/12 και δημιουργεί αδικίες και καθεστώς τρομοκρατίας στις τεχνικές κυρίως υπηρεσίες και στους Διπλωματούχους Μηχανικούς σ’ αυτές.
  1. Με τις πρόσφατα ψηφισμένες διατάξεις της περίπτωσης 1 της υποπαραγράφου Ζ.3 του άρθρου πρώτου του Ν. 4093/2012 (ΦΕΚ 222/τ.Α΄/12-11-2012) αυξάνονται και διευρύνονται οι περιπτώσεις, στις οποίες οι υπάλληλοι τίθενται σε αυτοδίκαιη αργία.
  2. Επισημαίνεται, ότι η αργία αρχίζει από την κοινοποίηση στον υπάλληλο του παραπεμπτηρίου εγγράφου, αντιστρέφοντας για πρώτη φορά στη σύγχρονη δημοκρατία, το τεκμήριο της αθωότητας, παρά το γεγονός, ότι αυτό θεσπίζεται τόσο μέσω του Συντάγματος όσο και μέσω του διεθνούς και κοινοτικού δικαίου. Θέλουμε ευθύς εξαρχής, πριν καταγράψουμε την ουσία και τις συνέπειες των συγκεκριμένων διατάξεων ιδιαίτερα για τον Κλάδο μας, να τονίσουμε με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο ότι δεν είναι πρόθεσή μας η κάλυψη περιπτώσεων υπαλλήλων που πιστοποιημένα έχουν εμπλακεί σε καταστάσεις διαφθοράς και συναλλαγής με οικονομικά ή άλλα ιδιοτελή οφέλη, περιπτώσεις που καταδικάζουμε απερίφραστα και συμφωνούμε απόλυτα με τις πλέον αυστηρότερες τιμωρίες. Είναι γνωστό και αποδεκτό, ότι οι Διπλ. Μηχανικοί εξαιτίας της φύσης της δουλειάς τους, μαζικά και με μεγάλη συχνότητα βρίσκονται παραπεμπόμενοι ή μηνυόμενοι από εμπλεκόμενους με τις Δημόσιες υπηρεσίες πολίτες, όπως επίσης είναι στατιστικά αποδείξιμο ότι στην συντριπτική τους πλειοψηφία αυτές οι υποθέσεις καταλήγουν τελικά στην αθώωσή τους, αν και μετά την παρέλευση πολλών ετών, αφού δυστυχώς οι ποινικές διαδικασίες, παρά τις νομοθετικές πρωτοβουλίες, που έχουν αναληφθεί πολλές φορές στο παρελθόν δεν επιταχύνονται στην πράξη και διαρκούν πολλά χρόνια.
Ενδεικτικά παραθέτουμε φορείς του Δημοσίου στους οποίους οι Διπλ. Μηχανικοί εμπλέκονται με δικαστικές περιπέτειες όπως προαναφέραμε, όχι γιατί χρεώνονται με οποιαδήποτε μορφής έκνομες πράξεις, αλλά εξαιτίας ασαφειών της εφαρμοζόμενης νομοθεσίας, σοβαρότατων ελλείψεων σε προσωπικό, υλικοτεχνική υποδομή και πόρους και σε αβάσιμες και αναληθείς καταγγελίες που έχουν σαν κίνητρο ιδιοτελή συμφέροντα των πολιτών.

α. Οι Κτηματικές Υπηρεσίες ως κατασταλτικές Υπηρεσίες είναι υποχρεωμένες να εκδίδουν διοικητικές πράξεις εις βάρος κάθε είδους καταπατητή. Έτσι τις περισσότερες φορές ένας μοναδικός υπάλληλος μηχανικός Κτηματικής Υπηρεσίας χωρίς καμία νομική προστασία οφείλει : να ελέγχει, καταγράφει και να διαχειρίζεται χιλιάδες στρέμματα δημόσιας γης (π.χ. κτήμα Βέϊκου, Νάστου, Ηλιόπουλου Κοκκινόβραχος κ.λ.π.), ανταλλάξιμης περιουσίας, να ελέγχει και να προστατεύει εκατοντάδες χιλιόμετρα ακτογραμμής, να στεγάζει δημόσιες υπηρεσίες, να προστατεύει και να διαχειρίζονται δεκάδες κληροδοτήματα, να επεμβαίνει στην διαδικασία του Εθνικού κτηματολογίου, να διαχειρίζεται απαλλοτριωμένες εκτάσεις, να εκτελεί άμεσα εισαγγελικές παραγγελίες, εντολές επιθεωρητών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών, να απολογείται για όλες τις πράξεις του στον επιθεωρητή, στον ανακριτή και στην διοίκηση και να καταθέτει ως μάρτυρας και ως τεχνικός σύμβουλος του Κράτους μετά από εντολές του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους για τα συμφέροντα του Ελληνικού Δημοσίου εκτεθειμένος στους εκβιασμούς κάθε ενδιαφερόμενου που δεν ικανοποιείται το αίτημά του λόγω των ισχυουσών διατάξεων.
Είναι εύκολα κατανοητό ότι ήδη η προστασία της Δημόσιας Περιουσίας με όλες τις παραπάνω ενέργειες στοχοποιεί τον υπάλληλο σε κάθε επίδοξο θιγόμενο καταπατητή, που προκαλεί δικαστικές αντιδικίες με παραπομπή της υπόθεσης από τον εισαγγελέα στα Δικαστήρια, πράγμα, που αντιστοίχως λόγω του δυσμενούς κλίματος της σκανδαλολογίας στην δημόσια ζωή γίνεται τις περισσότερες φορές με εξαιρετική και αλόγιστη ευκολία. Είναι μια συνήθης διαδικασία δραματική για τους συναδέλφους που δεν τους παρέχεται καμία νομική προστασία από το κράτος και πρέπει με δικά τους έξοδα να υπερασπίζονται τον εαυτό τους, την αξιοπρέπειά τους και την τεχνική τους κρίση. Οι δραματικές συνέπειες μετά την αυστηροποίηση που επέφερε ο Ν. 4093/12 είναι προφανείς.
β. Τεχνικές υπηρεσίες με αρμοδιότητες, συντήρησης γεφυρών, οδοστρωμάτων, στηθαίων ασφάλειας, φωτεινής σηματοδότησης, ηλεκτροφωτισμού, σήμανσης, κ.λ.π.
Το προσωπικό των παραπάνω υπηρεσιών σύμφωνα με το υπάρχον θεσμικό πλαίσιο έχει τις παρακάτω υποχρεώσεις :
  • Να διενεργεί τουλάχιστον ανά 15ήμερο αυτοψίες στο δίκτυο και να καταγράφει τις βλάβες σε ειδικό βιβλίο, καθώς και να μεριμνά για την πραγματοποίηση εντός δύο (2) ημερών αυτοψίες, εφόσον ειδοποιηθεί η Υπηρεσία από Τροχαία ή πολίτη για βλάβη στο δίκτυο.
  • Να ενεργεί για την αποκατάστασή της (προσωρινή τουλάχιστον), ή για την οριοθέτησή της και κατάλληλη σήμανσή της.
  • Να χαρακτηρίζει τις βλάβες ως προς την κατάσταση επικινδυνότητας και να αποκαθιστά εντός δέκα (10) ημερών από την διενέργεια της σχετικής αυτοψίας και να καταγράφει τις ενέργειες σε Ειδικό Πρωτόκολλο Αποκατάστασης Βλαβών.
Οι δραματικές ελλείψεις σε προσωπικό, υλικά και εξοπλισμό καθώς και σε πόρους καθιστούν αδύνατη, έστω και σε στοιχειώδες επίπεδο την συντήρηση του οδικού δικτύου και του εξοπλισμού του, με συνέπεια σε κάθε ατύχημα οι πολίτες δικαίως ή και αδίκως, να καταθέτουν μηνυτήριες αναφορές που καταλήγουν πάντα με κατηγορούμενους τα εξιλαστήρια θύματα, τους Διπλ. Μηχανικούς αυτών των υπηρεσιών.
3. Τεχνικές υπηρεσίες Δήμων με αρμοδιότητες εκτός των άλλων την συντήρηση των σχολικών κτιρίων και των παιδικών χαρών. Στους παραπάνω χώρους η ιδιαιτερότητα του πληθυσμού που τους επισκέπτεται (παιδιά), συχνοί βανδαλισμοί σε συνδυασμό με τις σοβαρές ανεπάρκειες σε προσωπικό, υλικοτεχνική υποδομή και πόρους για την συντήρηση, δημιουργούν εκρηκτικό μίγμα με συνέπεια η δίκαιη τις περισσότερες φορές οργή των γονιών για το ατύχημα των παιδιών τους να καταλήγει σε άγριο δικαστικό κυνήγι για τους Διπλ. Μηχανικούς που το μόνο που διαθέτουν προκειμένου να ασκήσουν τα προβλεπόμενα καθήκοντά τους είναι μόνο η ευθύνη, με το Ν. 4093/12 θα έρθει και η αργία και στην συνέχεια πιθανόν και η απόλυση.
4. Πολεοδομίες. Η πολυνομοθεσία, οι ασάφειες, καθώς και τα μεγάλα οικονομικά συμφέροντα που ανακύπτουν εξαιτίας των μεγάλων αξιών γης, των αυθαιρεσιών στη δόμηση κλπ. καταλήγουν συχνότατα σε παραπομπές στη δικαιοσύνη Διπ. Μηχανικών που εφάρμοσαν την νομοθεσία και περιφρούρησαν το Δημόσιο συμφέρον. 
 
Τα παραπάνω αποτελούν ένα ενδεικτικό μέρος των πάρα πολλών περιπτώσεων που αφορούν Διπλ. Μηχανικούς που ασκώντας τα καθήκοντα τους σύμφωνα με το νόμο, βρέθηκαν σε δικαστικές περιπέτειες με σοβαρές οικονομικές και ηθικές συνέπειες, που με το σημερινό θεσμικό πλαίσιο πλέον, οι συνέπειες γίνονται δραματικές.
Τέλος δεν μπορεί να παραληφθεί το γεγονός ότι με τις νέες αυτές διατάξεις τίθεται υπό κηδεμονία η συνδικαλιστική δράση, το συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμα των εργαζομένων να εκφράσουν τις πολιτικές τους πεποιθήσεις συμμετέχοντας σε απεργίες, διαδηλώσεις ή συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας αντιτιθέμενοι σε Κυβερνητικές επιλογές. Τα παραπάνω πλέον μπορούν να χαρακτηριστούν "αναξιοπρεπή διαγωγή" ή "έλλειψη αφοσίωσης στη Δημοκρατία" και συνεπώς να βρεθούν σε αργία με απλή παραπομπή στο πειθαρχικό συμβούλιο ή σε παραπομπή δικαστική.
Με βάση τα παραπάνω θεωρούμε αναγκαία την τροποποίηση της σχετικής νομοθετικής διάταξης, γιατί διαφορετικά εκτός από τις αδικίες που θα γίνουν σε βάρος πάρα πολλών συναδέλφων μας με αποτέλεσμα προσωπικά και οικογενειακά δράματα, θα αποψιλωθούν και όλες οι υπηρεσίες που ενδεικτικά αναφέρθηκαν και όχι μόνο, αφού κανένας έντιμος και συνεπής υπάλληλος δεν θα είναι διατεθειμένος να αναλάβει καθήκοντα που θα τον οδηγήσουν σε προσωπικό εξευτελισμό και οικονομική εξαθλίωση. Οφείλουμε να επισημάνουμε ότι η εμμονή στη υλοποίηση της συγκεκριμένης νομοθετικής διάταξης, θα δημιουργήσει τεράστια προβλήματα στις Τεχνικές υπηρεσίες που ήδη αντιμετωπίζουν μεγάλα προβλήματα, θα μας βρει αντιμέτωπους αυτό το καθεστώς τρομοκρατίας και ομηρίας που διαμορφώνεται και είμαστε βέβαιοι ότι θα οδηγήσει σε εντελώς αντίθετα αποτελέσματα από αυτά που πιθανώς επεδίωξε ο Νομοθέτης.
Πρέπει να αποφασίσετε θέλετε Δημόσιες υπηρεσίες που θα λειτουργούν αποτελεσματικά και στις οποίες θα τιμωρούνται αυστηρά οι αποδεδειγμένες έκνομες πράξεις, η συναλλαγή και η διαφθορά ή ένα θεσμικό πλαίσιο που θα αποθαρρύνει τους έντιμους και ικανούς υπαλλήλους να επιτελέσουν το έργο τους υπέρ του Δημοσίου συμφέροντος.
Κύριε Υπουργέ, προκειμένου να σας εκθέσουμε λεπτομερέστερα τα όσα αναφέρουμε στο υπόμνημά μας, ζητάμε συνάντηση μαζί σας ώστε μέσα από καλόπιστο διάλογο να αποτρέψουμε συνέπειες που εκτιμούμε δεν ήταν στις προθέσεις σας, κατά την σύνταξη και ψήφιση των συγκεκριμένων διατάξεων.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου