Δευτέρα, 28 Μαΐου 2012

Πρώτα αποτελέσματα εκλογών ΠΣΔΜΗ

Αναρτούμε τα πρώτα (όχι οριστικά) αποτελέσματα των χθεσινών εκλογών του ΠΣΔΜΗ. Όπως και στους άλλους συλλόγους υπήρχε πολύ μεγάλη αποχή (από 3919 το 2009 σε 2372 το 2012) σε σύνολο περίπου 13000 εγγεγραμμένων στο σύλλογο.
Μεγάλη πτώση ΠΑΣΟΚ, ΝΔ (αν συνυπολογίσει κανείς ότι οι ΔΑΠ, ΔΗΠΑΜ διασπάσεις αντίστοιχα των ΔΚΜ και ΠΑΣΚ, δεν κατέβηκαν φέτος) και σε ψήφους και σε ποσοστό και σε έδρες. 
Μεγάλη άνοδος σε ψήφους της ΣΥΣΥ (ΣΥΝ-ΔΗΑΡΙ), μικρότερη της ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ (ΚΚΕ), μικρή πτώση σε ψήφους της Συσπείρωσης. Τα ποσοστά όμως όλων των αριστερών παρατάξεων ανέβηκαν πάρα πολύ λόγω της αποχής.
 
Παρόλα αυτά δυστυχώς, στο ΔΣ ΠΑΣΟΚ + ΝΔ έχουν πάλι πλειοψηφία 6 προς 5.


ΑΘΗΝΑ 2012

2009

ΜΕΤΑΒΟΛΗ
ΔΚΜ 197 24,72%
297 18,63%

ΔΑΠ
0,00%
197 12,36%
-6,27%
ΠΑΣΚ 173 21,71%
303 19,01%

ΔΗΠΑΜ
0,00%
267 16,75%
-14,05%
ΣΥΣΥ 105 13,17%
73 4,58%
8,59%
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜ 156 19,57%
148 9,28%
10,29%
ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ 108 13,55%
159 9,97%
3,58%
ΕλΕμ 56 7,03%
130 8,16%
-1,13%
Άκυρα – Λευκά 2 0,25%
20 1,25%
-1,00%
Σύνολo 797

1594


ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΑ 2012

2009

ΜΕΤΑΒΟΛΗ
ΔΚΜ 675 27,09% 3 925 23,60% 3
ΔΑΠ
0,00%
508 12,96% 1 -9,48%
ΠΑΣΚ 614 24,64% 3 922 23,53% 3
ΔΗΠΑΜ
0,00%
395 10,08% 1 -8,97%
ΣΥΣΥ 507 20,35% 2 359 9,16% 1 11,18%
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜ 320 12,84% 1 304 7,76% 1 5,08%
ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ 201 8,07% 1 217 5,54% 1 2,53%
ΕλΕμ 102 4,09% 1 201 5,13% 0 -1,04%
Άκυρα – Λευκά 73 2,93%
88 2,25%
0,68%
Σύνολo 2492
11 3919
11

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου