Παρασκευή, 26 Ιουλίου 2019

Κωνσταντίνος Μακέδος: Αυτός είναι ο νέος αντιπρόεδρος της Attica Bank

Σημείωση: ο Μακέδος δεν πάει στην Attica ως εκπρόσωπος ασφαλιστικού φορέα, αλλά του ΤΜΕΔΕ (ΝΠΙΔ) του οποίου είναι και πρόεδρος....

Αυτό που τον ενδιαφέρει δηλαδή είναι οι μετοχές του ΤΜΕΔΕ στην Attica οι οποίες έχουν μεταβιβαστει από τον ΕΦΚΑ (ως διάδοχος του ΤΣΜΕΔΕ) στο ΤΜΕΔΕ.

Αυτό που δεν μας έχει απαντήσει κανείς μέχρι τώρα είναι με ποιο τρόπο μεταβιβαστηκε η περιουσία του πρώην ασφαλιστικού φορέα των μηχανικών ΤΣΜΕΔΕ, σε ένα άλλο φορέα ΤΜΕΔΕ που δεν έχει καμία σχέση με την ασφάλιση των μηχανικών αλλά έχει άλλες αρμοδιότητες (εγγυοδοσια και πιστοδοσια έργων)??? 


Κωνσταντίνος Μακέδος: Αυτός είναι ο νέος αντιπρόεδρος της Attica Bank
NewsRoom
22/07/2019 19:44:13

Κωνσταντίνος Μακέδος, αντιπρόεδρος Attica Bank, πρόεδρος ΤΜΕΔΕ

Ο Κωνσταντίνος Μακέδοςείναι ο νέος αντιπρόεδρος της Attica Bank, το ΔΣ της οποίας συγκροτήθηκε την Δευτέρα σε σώμα.

Ο νέος Αντιπρόεδρος της Attica Bank είναι Πρόεδρος του Ταμείου Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.) από την ίδρυσή του, την 1/1/2017.

Κατά τη διάρκεια της προεδρίας του, το Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. κατέστη πλήρες μέλος του Ευρωπαϊκού Φορέα Εγγυοδοσίας, European Association of Guarantee Institutions. Επιπλέον, ύστερα θετική εισήγηση της ΤτΕ, το Ταμείο αξιολογήθηκε και εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ECB), ως κατάλληλος μέτοχος ειδικής συμμετοχής, σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα στην Ελλάδα και την Ευρώπη.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στο Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. καταγράφηκαν κέρδη ήδη από την πρώτη οικονομική χρήση λειτουργίας του, εφαρμόζοντας τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς στην ετήσια έκθεση των οικονομικών καταστάσεων, ενώ ο Φορέας ολοκλήρωσε σε σύντομο χρονικό διάστημα τον ψηφιακό του μετασχηματισμό.

Ο κ. Μακέδος έως το 2016 διετέλεσε Αντιπρόεδρος του Ε.Τ.Α.Α. ενώ, επί σειρά ετών, ήταν μέλος της Διοικούσας Επιτροπής του Τ.Ε.Ε. και υπεύθυνος των Οικονομικών και Ασφαλιστικών-Αναλογιστικών θεμάτων του Επιμελητηρίου.

Ο Κωνσταντίνος Μακέδος είναι πολιτικός μηχανικός, ελεύθερος επαγγελματίας, μελετητής δημοσίων έργων, μέτοχος και Διευθύνων
Σύμβουλος της τεχνικής εταιρίας CONCEPT ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ A.E.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου